Borba protiv korupcije
Proklamovani san svake vlasti da se izbori sa korupcijom doveo je u zabludu glasače više puta. CINS je kroz istraživanja dokazao da korupcija najčešće dolazi - upravo odozgo.
Gotovo po pravilu, politička moć funkcionera povezana je sa benefitima, sklapanjem poslova sa državom, ali i izbegavanju odgovornosti za kršenje zakona. Iako osnovana da opominje i kažnjava, Agencija za borbu protiv korupcije godinama gleda kroz prste političarima na vlasti, tako što izbegava da ih kazni ili to čini neefikasnim, blažim opomenama, nekad i više puta.
Aktuelno | 66
Istraživačke priče | 43
| 0
Novac građana često je zloupotrebljen od strane institucija. Tako nisu retke zloupotrebe u sistemu javnih nabavki gde država ne uspeva da se izbori sa korupcijom, dok sankcije za umešane često izostanu. Pomoću javnih finansija država je podsticala privatni biznis ljudi bliskih vlasti.
Aktuelno | 25
Istraživačke priče | 53
| 0
Bez obzira koja je partija na vlasti, efikasan sistem kontrole izbornog procesa ili, jednostavno, kontrola redovnog rada političkih subjekata, nije ni u čijem interesu. Jedini zainteresovani su građani, koji pre ili kasnije plaćaju cenu.
Aktuelno | 48
Istraživačke priče | 24
| 0
Kupovina vrednih preduzeća i državne imovine po niskim cenama sa ciljem da se dođe do zemljišta ili vredne opreme, samo je jedan od problema privatizacija u Srbiji. Problem sa 24 privatizacije jedan je od najpoznatijih slučajeva u Srbiji. Uz sumnje na brojna kršenja zakona, malverzacije, saglasja biznisa i politike, ovi poslovi su u velikom broju slučajeva ostajali nekažnjeni.
Aktuelno | 14
Istraživačke priče | 14
| 0

Borba protiv korupcije

23. feb 2010.