Istraživanja

Putem od Mionice ka selu Struganik na svakih nekoliko minuta prolaze kamioni natovareni kamenom. Sa obe strane puta naslagani su tanki kameni blokovi i reklame za prodaju. Za ovaj kraj kamen je veoma važan, a delu stanovnika je i osnovni izvor prihoda. Jelena Jovičić Petrović, koja je odrasla u ovom kraju, kaže da on ima i prelepu prirodu i da nikada nije pomišljala da bi to moglo da nestane. Međutim, jedan kamenolom koji se ubrzano širio ju je razuverio. Reč je o kamenolomu Kamalj.

Aktuelno

Multimedija