Energetika
Daljinsko grejanje i loženje uglja - bilo u kućnim uslovima ili termoelektranama - sinonimi su za energetiku u Srbiji. Komplikovani tenderi, strani krediti i međunarodni sporazumi često su na liniji odbrane investicija od javnog interesa.
Sistem daljinskog grejanja u Srbiji opterećen je dugovima, skup je i neefikasan. Dugovanja često vraćaju poreski obveznici, od kojih mnogi i ne koriste daljinsko grejanje.
Aktuelno | 0
Istraživačke priče | 3
| 0
Među najvećim zagađivačima vazduha u Srbiji nalazi se ugalj. Jeftin, lako dostupan, veliki broj građana se odlučuje za njegovo korišćenje. Međutim, veći zagađivač od individualnih ložišta predstavljaju termoelektrane - koje se u Srbiji i dalje grade.
Aktuelno | 3
Istraživačke priče | 4
| 0

Energetika