Teme | Energetika

Ugalj

Među najvećim zagađivačima vazduha u Srbiji nalazi se ugalj. Jeftin, lako dostupan, veliki broj građana se odlučuje za njegovo korišćenje. Međutim, veći zagađivač od individualnih ložišta predstavljaju termoelektrane - koje se u Srbiji i dalje grade.