16. feb 2009.

Istraživačka priča Stevana Dojčinovića, novinara i koordinatora istraživanja CINS-a, o kriminalnim radnjama srpskom fudbalu objavljena je danas u okviru zajedničkog projekta istraživačkog novinarstva ‘Football project

16. feb 2009.

Many business figures have held leadership positions in Serbia’s football clubs or sports associations over the years, raising the question of whether they will seek ownership of the clubs if they are privatized. Here is a partial list of clubs and the businessmen who have been associated with them

14. jan 2009.

Pravo na javno informisanje, koje je u Srbiji, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju slobodno i u interesu javnosti, obuhvata, između ostalog, slobodu prikupljanja, istraživanja i objavljivanja ideja, informacija i mišljenja. Ono ne podleže cenzuri, niko ga, ni na posredan način, ne sme ograničavati, posebno ne vršenjem pritiska na novinare i medije

13. jan 2009.

Centar za istraživačko novinarstvo produžava rok za konkurs timskog projekta „Investigating Local Government“ do 19. januara, zbog velikog broja molbi potencijalnih kandidata

03. apr 2008.

CINS istražuje pretraživanje interneta: danas to jednostavno čak ni za one koji znaju dobro da koriste tzv. pretraživače, poznaju im načine rada, mogućnosti, mane i prednosti

01. apr 2008.

Javnost makar ima pravo da zna ko stoji iza domaćih medija, jer je to jedan od preduslova ne samo za istraživačko novinarstvo, već za novinarstvo uopšte, iako novinarima u Srbiji da bi se bavili istraživačkim novinarstvom nedostaje još puno toga

14. mar 2008.

Pretraga preduzetnika, kompanija, blokiranim preduzećima, banaka, osiguravajućih društava, davalaca lizinga…