stranačka kasa
17. mar 2022.

Donacije fizičkih lica, članarine i ostali prihodi su novčane donacije građana, kao i usluge građana pružene stranci bez ikakve nadoknade. Novac od članirane stranka dobija od svojih članova.

Tip prihoda Stranka Godina Detalji Iznos Namena
Tip prihoda Stranka Godina Detalji Iznos Namena
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 Bilansno obuhvaćeni prihodi 1651808.71 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Dobici od prodaje imovine 86652.86 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 Dobici od prodaje imovine 10000.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Dobici od prodaje imovine 1024597.63 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Dobici od prodaje imovine 99173.75 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 Dobici od prodaje imovine 389850.00 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 Dobici od prodaje imovine 156000.00 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 Dobici od prodaje imovine 600000.00 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 Državna davanja Covid-19 637705.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Ispravke grešaka iz ranijih godina 1297748.41 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Ispravke grešaka iz ranijih godina 145463.46 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Ispravke grešaka iz ranijih godina 1841209.78 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Ispravke grešaka iz ranijih godina 125872.29 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 Ispravke grešaka iz ranijih godina 42.74 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 Ispravke grešaka iz ranijih godina 70119.80 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 Ispravke grešaka iz ranijih godina 33170.21 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 Ispravke grešaka iz ranijih godina 11751.55 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 Ispravke grešaka iz ranijih godina 6578.92 Redovan rad
Ostali prihodi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2018 Ispravke grešaka iz ranijih godina 26873.42 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2015 Ispravke grešaka iz ranijih godina 23755.14 Redovan rad
Ostali prihodi Pokret socijalista (PS) 2015 Kamata 482.90 Redovan rad
Ostali prihodi Pokret socijalista (PS) 2016 Kamata 340.81 Redovan rad
Ostali prihodi Pokret socijalista (PS) 2017 Kamata 133.56 Redovan rad
Ostali prihodi Pokret socijalista (PS) 2018 Kamata 52.00 Redovan rad
Ostali prihodi Pokret socijalista (PS) 2019 Kamata 255.63 Redovan rad
Ostali prihodi Pokret socijalista (PS) 2020 Kamata 709.33 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Kamata 13710.18 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 Kamata 27445.24 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 Kamata 20211.55 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 Kamata 873.97 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 Kamata 157243.29 Redovan rad
Ostali prihodi Stranka slobode i pravde (SSP) 2019 Kamata 645.25 Redovan rad
Ostali prihodi Stranka slobode i pravde (SSP) 2020 Kamata 1097.82 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Kamata 52263.92 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Kamata 109756.02 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Kamata 327237.60 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Kamata 50361.00 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Kamata 20563.79 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Kamata 10930.90 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 Kamata 664661.06 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 Kamata 1649029.49 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 Kamata 4335709.25 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 Kamata 2581329.53 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 Kamata 1335.75 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 Kamata 112.57 Izborna kampanja
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 Kamata 352.26 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 Kamata 607.11 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 Kamata 732.75 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 Kamata 2732.15 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 Kamata 64.47 Izborna kampanja
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 Kamata 3276.48 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 Kamata 24091.15 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Kamata 4906.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 Knjižno odobrenje 1359.23 Redovan rad
Ostali prihodi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 Knjižno odobrenje 30000.00 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 Konzorcijum građana - poslovni prostor u Kruševcu 13370262.84 Redovan rad
Ostali prihodi Narodna stranka (NS) 2019 Kursne razlike 159.46 Redovan rad
Ostali prihodi Narodna stranka (NS) 2020 Kursne razlike 0.86 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 Kursne razlike 1975.11 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 Kursne razlike 7664.66 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 Kursne razlike 712.63 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Kursne razlike 64.15 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Kursne razlike 1862.52 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Kursne razlike 8.27 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Kursne razlike 267298.21 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2019 Kursne razlike 76645.51 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 Kursne razlike 7.01 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 Kursne razlike 268.40 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 LSV - koalicioni sporazum 20700.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Narodna stranka (NS) 2020 Naknada štete 55498.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina 635936.24 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina 2120916.65 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina 5133.45 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 Naplaćena otpisana potraživanja 8634.09 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Naplaćena otpisana potraživanja 151394.01 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Naplaćena otpisana potraživanja 2123428.36 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2018 Naplaćena otpisana potraživanja 11671.20 Redovan rad
Ostali prihodi Dveri 2018 Naplaćeni troškovi sporova 36951.00 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 Odobreni popusti beogradske elektrane, zaokruženja 51085.48 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2016 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 489233.22 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2018 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 207.15 Redovan rad
Ostali prihodi Dragan Đilas, grupa građana 2019 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 0.18 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 451271.38 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 319415.92 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 336062.78 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 58.50 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 715.74 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 80.10 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 88601.04 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 4528.47 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 218752.08 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 531932.48 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 511045.28 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 130358360.54 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 153737.40 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 346335.64 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 70918.06 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 136210.12 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2018 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 1263606.76 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 73799.15 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 30.21 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 12.21 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 1663.56 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2015 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 54164.19 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2016 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 738.81 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2016 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 244.89 Izborna kampanja
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2020 Ostali nepomenuti finansijski prihodi 11682.31 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 Ostali prihodi po presudama 2113177.65 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska narodna partija (SNP) 2019 Ostali vanredni prihod 1207.35 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 Otpis obaveza 563.47 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 Otpis obaveza 1237248.00 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 Otpis obaveza 103147097.90 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 Otpis obaveza 530649.36 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 Otpis obaveza 29451658.70 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Otpis obaveza 28997493.54 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 Otpis obaveza 187426.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Otpis obaveza 653800.00 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2018 Otpis obaveza 90162.05 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2018 Otpis obaveza 493440.86 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 Otpis obaveza 3381529.22 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 Otpis obaveza 634487.73 Redovan rad
Ostali prihodi Dveri 2020 Otpis obaveza 1571919.18 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2016 Otpis obaveza 1628160.00 Redovan rad
Ostali prihodi Narodna stranka (NS) 2019 Poravnanja 1.16 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 Povraćaj sredstava 40874.39 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 Povraćaj sredstava 52822.00 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 Povraćaj sredstava 86594.87 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 Povraćaj sredstava 37389.00 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 Povraćaj sredstava 418.00 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 Povrat članarine iz 2018, od međunarodnog udruženja 30563.41 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2017 Pozitivni efekti valutne klauzule 501.47 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2016 Pozitivni efekti valutne klauzule 6291.48 Redovan rad
Ostali prihodi Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 Pozitivni efekti valutne klauzule, ostali nepomenuti finansijski prihodi 173.15 Redovan rad
Ostali prihodi Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 Prenos sopstvenih sredstava koalicionih partnera 356700.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 Prenos sredstava pri gašenju računa 4300.00 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 Prihod od koalicionih partnera za učešće u finansiranju izborne kampanje 10315000.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Prihod od naknade štete 260459.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Prihod od naknade štete 8800952.51 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 Prihod Od Naplaćenih Sudskih Troškova 39900.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 prihod od refundacija za sudsku taksu 5114.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Prihod od reotkupa stanova 971679.42 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 Prihod od revalorizacije stanova u otkupu 488064.34 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Prihod od smanjenja obaveza 7591.53 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 Prihod od smanjenja obaveza 27936.80 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 Prihod od smanjenja obaveza 33726.82 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 Prihod od smanjenja obaveza 392.15 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 Prihod od smanjenja obaveza 15252.00 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 Prihod od smanjenja obaveza 15791.14 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 Prihod od smanjenja obaveza 54968.97 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Prihod od smanjenja obaveza 28790.65 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 Prihod od smanjenja obaveza 45946639.47 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Prihod od smanjenja obaveza 11388906.87 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 Prihod od smanjenja obaveza 3961868.04 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 Prihod od smanjenja obaveza 580935.99 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2019 Prihod od smanjenja obaveza 549845.10 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 Prihod od smanjenja obaveza 49557.37 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Prihod od smanjenja obaveza (odobrenja od nis na osnovu količine) 20803.63 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska narodna partija (SNP) 2018 Prihod od smanjenja obaveza (usklađivanje stanja sa dobavljačima) 42482.51 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Prihod od sredstava sa prelaznog računa ispravke 2014 755744.31 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Prihod od uskl. vr. ostale imovine 1930842.07 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 Prihod od uskl. vrednosti potraživanja 631.87 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Prihod od usklađivanja vrednosti stanova u otkupu 2288509.82 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Prihod od zakupa nepokretnosti koji nije naplaćen 940819.43 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 Prihod od zaštite od rizika 13000.00 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 Prihodi iz ranijih godina 813180.44 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 Prihodi od finansijske imovine 7337245.17 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 Prihodi od Grada Užica za plaćanje zakupa poslovnog prostora 343779.20 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2016 Prihodi od koalicionih partnera 205500.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Prihodi od koalicionih partnera 72300.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Prihodi od nadoknade štete I refundacija 163702.56 Redovan rad
Ostali prihodi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 Prihodi od nadoknade štete od društva za osiguranje 19780.00 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2015 Prihodi od naknada šteta od fizičkih lica 241000.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 Prihodi od naknade štete 176165.32 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Prihodi od naknade štete 160168.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Prihodi od naknade štete I slično 867695.40 Redovan rad
Ostali prihodi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 Prihodi od naplaćenih šteta osiguranja 30367.00 Redovan rad
Ostali prihodi Dveri 2019 Prihodi od naplate ispravljenih potraživanja dss 308784.20 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 Prihodi od naplate štete 13622.00 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Prihodi od oročenih sredstava kod poštanske štedionice 6615.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 Prihodi od usklađivanja vrednosti 123554.28 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Prihodi od usklađivanja vrednosti obaveza 4453411.84 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja 138607.39 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja 1929278.38 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 Prihodi po drugim osnovama 1166915.29 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Prihodi po osnovu prevremenog otkupa stanova 2616029.13 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 Prihodi po osnovu ugovorene revalorizacije 1938065.40 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 Prihodi za izbore - sredstva koalicije 80000.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 Primljeno odobrenje dobavljača eps beograd 10848.35 Redovan rad
Ostali prihodi Demokratska stranka (DS) 2015 Realizovani pozitivni efekti valutne klauzule obračunati prilikom naplata I plaćanja 6447.29 Redovan rad
Ostali prihodi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 Refundacije troškova od zakupaca 1372924.16 Redovan rad
Ostali prihodi Dveri 2018 Refundiranje troškova kampanje koalicionog partnera 22850.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 Sredstva PUPS, izbori Bač 15000.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 Sredstva PUPS, izbori Kraljevo 50000.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 Sredstva PUPS, parlamentarni izbori 10500000.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 Sredstva SPO, izbori Temerin 50000.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 Sredstva Ujedinjena seljačka stranka, izbori Svrljig 14000.00 Izborna kampanja
Ostali prihodi Dosta je bilo (DJB) 2018 Sudski troškovi i naknada štete po presudi 171200.00 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 Ugovorena revalorizacija 622340.58 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 Usaglašavanje ios-a 616.16 Redovan rad
Ostali prihodi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 Usaglašavanje stanja sa Poreskom upravom 5639.38 Redovan rad
Ostali prihodi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 Usklađivanje obaveza 7.79 Redovan rad
Ostali prihodi Dveri 2018 Viškovi - prebacivanje inventara na os po nalogu dri 625230.00 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2019 Zaokruženja 811.86 Redovan rad
Ostali prihodi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2020 Zaokruženja 1.62 Redovan rad
Ostali prihodi Narodna stranka (NS) 2020 Zaokruženja 0.20 Redovan rad
Ostali prihodi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 Zaokruženje i korekcija 4932.00 Redovan rad
Donacije od građana Demokratska stranka (DS) 2015 12532026.11
Donacije od građana Demokratska stranka (DS) 2016 43251268.83
Donacije od građana Demokratska stranka (DS) 2017 3023905.90
Donacije od građana Demokratska stranka (DS) 2018 9976158.40
Donacije od građana Demokratska stranka (DS) 2019 709090.50
Donacije od građana Demokratska stranka (DS) 2020 659438.50
Donacije od građana Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 7654227.26
Donacije od građana Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 3265899.23
Donacije od građana Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 253911.59
Donacije od građana Demokratska stranka Srbije (DSS) 2018 901333.91
Donacije od građana Demokratska stranka Srbije (DSS) 2019 21000.00
Donacije od građana Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 586350.00
Donacije od građana Dveri 2015 210720.00
Donacije od građana Dveri 2016 2573266.00
Donacije od građana Dveri 2017 124480.00
Donacije od građana Dveri 2018 31030.00
Donacije od građana Dveri 2019 0.00
Donacije od građana Dveri 2020 25000.00
Donacije od građana GG Đilas 2018 23775292.00
Donacije od građana Vuk Jeremić, grupa građana 2017 223913264.12 Izborna kampanja
Donacije od građana Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2018 1201000.00
Donacije od građana Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2019 0.00
Donacije od građana Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2020 0.00
Donacije od građana Jedinstvena Srbija (JS) 2015 1888000.00
Donacije od građana Jedinstvena Srbija (JS) 2016 2887050.00
Donacije od građana Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00
Donacije od građana Jedinstvena Srbija (JS) 2018 687000.00
Donacije od građana Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00
Donacije od građana Jedinstvena Srbija (JS) 2020 911135.23
Donacije od građana Liberalno demokratska partija (LDP) 2015 125448.28
Donacije od građana Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 5084621.99
Donacije od građana Liberalno demokratska partija (LDP) 2017 21240.00
Donacije od građana Liberalno demokratska partija (LDP) 2018 21240.00
Donacije od građana Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00
Donacije od građana Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 6723299.99
Donacije od građana Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 2400000.00
Donacije od građana Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 0.00
Donacije od građana Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2019 0.00
Donacije od građana Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00
Donacije od građana Narodna stranka (NS) 2019 8052935.00
Donacije od građana Narodna stranka (NS) 2020 7351050.00
Donacije od građana Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2017 367700.00
Donacije od građana Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2018 2548250.00
Donacije od građana Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2019 3930517.42
Donacije od građana Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 18239324.87
Donacije od građana Pokret socijalista (PS) 2015 3422936.92
Donacije od građana Pokret socijalista (PS) 2016 6847964.32
Donacije od građana Pokret socijalista (PS) 2017 3285688.17
Donacije od građana Pokret socijalista (PS) 2018 4472903.07
Donacije od građana Pokret socijalista (PS) 2019 9922127.16
Donacije od građana Pokret socijalista (PS) 2020 4838216.63
Donacije od građana Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 213560.00
Donacije od građana Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 125210.54
Donacije od građana Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 143976.03
Donacije od građana Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 116590.00
Donacije od građana Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 194880.00
Donacije od građana Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 195900.00
Donacije od građana Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2016 188200.00
Donacije od građana Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 48000.00
Donacije od građana Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 244000.00
Donacije od građana Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 145500.00
Donacije od građana Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 48000.00
Donacije od građana Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 48000.00
Donacije od građana Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 8000.00
Donacije od građana Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 732275.42
Donacije od građana Socijaldemokratska stranka (SDS) 2016 2210895.67
Donacije od građana Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 409504.86
Donacije od građana Socijaldemokratska stranka (SDS) 2018 72000.00
Donacije od građana Socijaldemokratska stranka (SDS) 2019 41000.00
Donacije od građana Socijaldemokratska stranka (SDS) 2020 12000.00
Donacije od građana Srpska narodna partija (SNP) 2015 3251690.00
Donacije od građana Srpska narodna partija (SNP) 2016 7213300.00
Donacije od građana Srpska narodna partija (SNP) 2017 2814950.00
Donacije od građana Srpska narodna partija (SNP) 2018 750040.00
Donacije od građana Srpska narodna partija (SNP) 2019 501272.00
Donacije od građana Srpska narodna partija (SNP) 2020 1193255.57
Donacije od građana Srpska napredna stranka (SNS) 2015 1617420.00
Donacije od građana Srpska napredna stranka (SNS) 2016 47926480.00
Donacije od građana Srpska napredna stranka (SNS) 2017 451504300.00
Donacije od građana Srpska napredna stranka (SNS) 2018 55169600.00
Donacije od građana Srpska napredna stranka (SNS) 2019 94356500.00
Donacije od građana Srpska napredna stranka (SNS) 2020 39221380.00
Donacije od građana Srpski patriotski savez (SPAS) 2018 550000.00
Donacije od građana Srpski patriotski savez (SPAS) 2019 729731.00
Donacije od građana Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 1529123.00
Donacije od građana Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 45278896.00
Donacije od građana Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 64296503.59
Donacije od građana Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 40374500.00
Donacije od građana Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 83249817.00
Donacije od građana Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 56425572.00
Donacije od građana Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 125095039.90
Donacije od građana Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 768220.00
Donacije od građana Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 4567200.00
Donacije od građana Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 333000.00
Donacije od građana Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 75828.72
Donacije od građana Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 48000.00
Donacije od građana Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 100000.00
Donacije od građana Stranka slobode i pravde (SSP) 2019 523564.74
Donacije od građana Stranka slobode i pravde (SSP) 2020 1331315.43
Donacije od građana Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 1729712.00
Donacije od građana Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 1275013.00
Donacije od građana Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 943360.31
Donacije od građana Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 958576.00
Donacije od građana Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 1028454.00
Donacije od građana Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 1368086.08
Donacije od građana Zajedno za Srbiju (ZZS) 2015 0.00
Donacije od građana Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 62660.00
Donacije od građana Zajedno za Srbiju (ZZS) 2017 0.00
Donacije od građana Zajedno za Srbiju (ZZS) 2018 0.00
Donacije od građana Zajedno za Srbiju (ZZS) 2019 0.00
Donacije od građana Zajedno za Srbiju (ZZS) 2020 1040110.34
Članarina Srpska napredna stranka (SNS) 2017 100.00
Članarina Srpska napredna stranka (SNS) 2018 85286700.00
Članarina Srpska napredna stranka (SNS) 2019 102211000.00
Članarina Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 451150.00
Članarina Socijaldemokratska stranka (SDS) 2016 396400.00
Članarina Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 142200.00
Članarina Socijaldemokratska stranka (SDS) 2018 132450.00
Članarina Socijaldemokratska stranka (SDS) 2019 125600.00
Članarina Socijaldemokratska stranka (SDS) 2020 46500.00
Članarina Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 1050424.43
Članarina Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 1116430.01
Članarina Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 1204715.20
Članarina Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 2426127.01
Članarina Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 5540008.00
Članarina Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 1110320.00
Članarina Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 3302160.06
Članarina Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 2433244.57
Članarina Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 3260903.64
Članarina Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 3804864.64
Članarina Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 3331795.00
Članarina Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 3042501.76
Članarina Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 310250.00
Članarina Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 142000.00
Članarina Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 645688.63
Članarina Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 5609140.00
Članarina Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 8533500.00
Članarina Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 622000.00
Članarina Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 192000.00
Članarina Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 351000.00
Članarina Narodna stranka (NS) 2019 380800.00
Članarina Demokratska stranka (DS) 2015 2465600.00
Članarina Demokratska stranka (DS) 2016 3200310.00
Članarina Demokratska stranka (DS) 2017 443125.00
Članarina Demokratska stranka (DS) 2018 1584350.00
Članarina Demokratska stranka (DS) 2019 1189050.00
Članarina Demokratska stranka (DS) 2020 2089000.00

 

Uslovi za prenošenje sadržaja iz baze: potrebno je da navedete da ste informacije preuzeli od Centra za istraživačko novinarstvo Srbije / CINS, uz link ka bazi podataka. Više informacija: cins.rs/uslovi-koriscenja/

Povezano

17. maj 2024.
Za obuku članstva Srpska napredna stranka je 2022. dala 48 miliona dinara firmama iz Nemačke i Velike Britanije. CINS otkriva ko se nalazi iza njih.
23. apr 2024.
Televizije Pink i Hepi otpisale su Srpskoj radikalnoj stranci dug od ukupno oko 100 miliona dinara. Dugovi koje stranke ostavljaju iza sebe u kampanjama nisu retkost, a istraživanje CINS-a pokazuje da uspostavljeni sistem finansiranja ne sprečava moguće zloupotrebe.
02. nov 2023.
„Može se opet očekivati da ćemo imati izrazitu nesrazmeru u finansijskim ulaganjima između SNS-a i njegove koalicije i svih ostalih učesnika izbora“, rekao je u intervjuu za CINS Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.
06. mar 2023.
Više javno tužilaštvo u Beogradu proverava kako je raspolagano novcem sa računa za kampanju koalicije Ruski manjinski savez. Račun je za koaliciju otvorio Srpsko ruski pokret, a novcem je raspolagao Pavle Bihali, osnivač Levijatana.