Ivana Milosavljević
Apsolventkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka, u CINS-u je stažirala 2022. godine nakon čega je počela da radi aprila 2023. Tokom studija se usavršavala na Univerzitetu Tenesi u polju mobilnog i digitalnog novinarstva. Pre dolaska u CINS radila je kao izvršna urednica na portalu Talas i kao menadžerka digitalnih medija u Centru za društveni dijalog i regionalne inicijative. Pohađala je brojne treninge istraživačkog novinarstva sa posebnim fokusom na korupciju i zloupotrebu javnih finansija.

Ivana Milosavljević