Ivana Milosavljević
Ivana je apsolventkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka, a u CINS-u stažira od 2022. godine. Tokom studija se usavršavala na Univerzitetu Tenesi u polju mobilnog i digitalnog novinarstva. Pre dolaska u CINS radila je kao izvršna urednica na portalu Talas i kao menadžerka digitalnih medija u Centru za društveni dijalog i regionalne inicijative. Pohađala je brojne treninge istraživačkog novinarstva sa posebnim fokusom na korupciju i zloupotrebu javnih finansija.

Ivana Milosavljević