stranačka kasa
17. mar 2022.
Plate, usavršavanje i ostali troškovi predstavljaju troškove obuka, plata, honorara, stručnog usavršavanja i međunarodne saradnje. Takođe, ovde se nalaze i troškovi prevoza, održavanja skupova, promocije, kao i istraživanja javnog mnjenja i sličnih aktivnosti.
Tip troška Stranka Godina Zarade Autorski honorari Ugovor o delu Detalji Iznos troška Namena troška
Tip troška Stranka Godina Zarade Autorki honorari Ugovor o delu Detalji Iznos troška Namena troška
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 ACRE conference UK, ACRE Moldova 937323.03
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Administrativna podrška 480000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2017 0.00 0.00 0.00 Administrativna taksa 11900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Administrativne takse i platni promet 195260.58 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Advokat Nebojša Simić 80000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Advokatske i pravne usluge 3765220.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Advokatske usluge 300000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Advokatske usluge 1500000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Advokatske usluge 360000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Advokatske usluge 720000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Advokatske usluge 1227400.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Advokatski troškovi u inostranstvu 710861.31 Redovan rad
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Aktivizam i način komunikacije 350000.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Aktivnosti na terenu 4163000.00
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 0.00 0.00 0.00 Aktivnosti na terenu- gorivo 262099.37
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 All in one - kopiranje 2750.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dragan Đilas, grupa građana 2020 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 185634.07 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 2075225.77 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 1068593.49 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 666178.05 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 44105.65 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 153671.50 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2018 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 447059.02 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 569799.45 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 342651.20 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 676783.64 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 34827909.97 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 35443138.80 Redovan rad
Ostali troškovi Stranka slobode i pravde (SSP) 2019 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 70513.38 Redovan rad
Ostali troškovi Stranka slobode i pravde (SSP) 2020 0.00 0.00 0.00 Amortizacija 152032.42 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Amortizacija građevinskih objekata 4089.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Amortizacija građevinskih objekata 5143955.11 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Amortizacija nekretnina i opreme 45303327.68 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Amortizacija nematerijalne opreme 1800000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dragan Đilas, grupa građana 2019 0.00 0.00 0.00 Amortizacija opreme 155430.97 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Amortizacija opreme 4866160.37 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Amortizacija opreme 1121955.46 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Amortizacija osnovnih sredstava 622625.65 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Amortizacija osnovnih sredstava 597988.85 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 0.00 0.00 0.00 Amortizacija osnovnih sredstava 537196.02 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2019 0.00 0.00 0.00 Amortizacija osnovnih sredstava 509383.79 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00 0.00 0.00 Amortizacija osnovnih sredstava 583860.93 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Amortizacija osnovnih srestava 487930.10 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Amortizacija, jednokratni otpis inventara 853093.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Amortizacija, jednokratni otpis inventara 857507.99 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2019 0.00 0.00 0.00 Amortizacija, kamate,ostalo 1433831.95 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2018 0.00 0.00 0.00 Amortizacija, sudski troškovi, kamate 6475782.81 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Amphora - kancelarijski materijal 72993.36 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Autorski honorari - izbori Beograd 294511.76 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Autorski honorari sa pripadajućim doprinosima bruto 2356046.57 Izborna kampanja
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Avio karte za međunarodnu saradnju 51000.00
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2018 0.00 0.00 0.00 Bankarska provizija 8300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2019 0.00 0.00 0.00 Bankarske provizije 20285.38 Redovan rad
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2018 0.00 0.00 0.00 Bankarske provizije 900.00 Redovan rad
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2017 0.00 0.00 0.00 Bankarske provizije 1815.00 Redovan rad
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2018 0.00 0.00 0.00 Bankarske provizije 1815.00 Redovan rad
Ostali troškovi Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 0.00 0.00 0.00 Bankarske provizije, takse, kamate, ostalo 15201.31 Izborna kampanja
Ostali troškovi Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 0.00 0.00 0.00 Bankarske provizije, takse, kamate, ostalo 30167.69 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Bankarske usluge 56169.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Bankovne provizije 58880.00 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Bespkatne publikacije 18240280.00
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Beta servis 165000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Beta servis 897423.39 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Beta servis 1073267.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Beta servis 1070854.80 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 BGS - hig. materijal 67809.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Bilansno obuhvaćeni troškovi 39505524.29 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Black&white doo - trevira 5721.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Brendiranje autobusa, overe, provizije, takse, fotokopiranje 3693510.13 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2018 0.00 0.00 0.00 Budžet grada Beograda - plaćanje novčane kazne 5000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2018 0.00 0.00 0.00 Budžet grada Beograda - plaćanje novčane kazne 5000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2018 0.00 0.00 0.00 Budžet grada Beograda - plaćanje novčane kazne 5000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2018 0.00 0.00 0.00 Budžet grada Beograda - plaćanje novčane kazne 25000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2018 0.00 0.00 0.00 Budžet grada Beograda - plaćanje novčane kazne 25000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2018 0.00 0.00 0.00 Budžet grada Beograda - plaćanje novčane kazne 40000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Časopisi 525520.36 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Čišćenje poslovnog prostora 7792.10 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ćišćenje prostorija 3310.00 Redovan rad
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 0.00 0.00 0.00 Članarina u evropskom udruženju 36330.17
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Članarina međunarodnom udruženju 46761.22
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Članarine međunarodnim organizacijama 756039.62 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Članarine u udruženjima 25148.80 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Clean tale - čišćenje prostora 332400.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Copy servis KG - toneri 2886.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Dexy co - paketići 175000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Direktna pošta - predsednički izbori 2492758.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Zajedno za Srbiju (ZZS) 2020 0.00 0.00 0.00 Dizajn, priprema i produkcija video i foto materijala - Vifkons Jagodina 117580.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Drugi finansijski rashodi 58.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Drugi finansijski rashodi 2501.30 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Drugi finansijski rashodi 1330.02 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Drugi finansijski rashodi 0.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Drugi finansijski rashodi 67.09 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Drugi finansijski rashodi 130.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Drugi lični rashodi 263169.72 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Drugi lični rashodi 121826.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Drugi lični rashodi 121826.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Drugi putni troškovi izbori Novi Sad 100000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Zajedno za Srbiju (ZZS) 2015 0.00 0.00 0.00 Drugi troškovi 74.52 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Drugi troškovi distribucije izbori Žabalj 5400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Drugi troškovi pogonskog goriva 493343.36 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Drugi troškovi režijskog materijala 2935.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Drugi vidovi angažovanja 2822400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 DTD kampanja 20000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 DTD kampanja 120000.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00 0.00 0.00 Edukacija 1029572.00
Usavršavanje Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 0.00 0.00 0.00 Edukacija 72000.00
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2016 0.00 0.00 0.00 Edukacija 200000.00
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2016 0.00 0.00 0.00 Edukacija 1500000.00
Usavršavanje Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Edukacija članova 2646682.05
Usavršavanje Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Edukacija članova 3338699.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Edukacija o pridruživanju EU 132000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Edukacija o pridruživanju EU 1150920.00 Redovan rad
Usavršavanje Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Edukacija povezivanja članova po odborima 166141.06
Usavršavanje Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Edukacija povezivanja članova po odborima 1648755.00
Usavršavanje Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Edukacija povezivanja članova po odborima 1950000.00
Usavršavanje Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2019 0.00 0.00 0.00 Edukacija u oblasti IT 12000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Edukacija za pokrajinske poslanike i funkcionere SVM 79852.00
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2019 0.00 0.00 0.00 Edukacije 540000.00
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2020 0.00 0.00 0.00 Edukacije 360000.00
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Efekti negativne valutne klauzule 132.25 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Efekti negativne valutne klauzule 0.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ekološka taksa 99962.66 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ekološka taksa 3424.66 Redovan rad
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2019 0.00 0.00 0.00 Edukacija članova 1527816.80
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Elektronska oprema 221085.29 Redovan rad
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Evropska socijaldemokratija 320000.00
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Finansijski rashodi 461162.27 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Finansijski rashodi 3000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Finansijski rashodi iz ranijih godina 12146.13 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Finansiranje kampanje za BG izbore 2018 7000000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Finansiranje lokalne kampanje Bor 2018 400000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Finansiranje lokalne kampanje Majdanpek 2018 814686.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Forum članova SVM 151988.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Forum penzinera SVM 37990.17
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Forum penzionera SVM 11100.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Forum penzionera SVM 151569.39
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Forum penzionera SVM 92877.68
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Forum penzionera SVM 23410.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Forum penzionera SVM 4074.93 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Forum žena 21000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Forum žena 11006.21
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Forum žena 8682.05
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Fotografske usluge 88200.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Gašenje sitnih salda 0.36 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Godišnja skupština SVM 643303.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Godišnja skupština SVM 543834.17
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Gorivo 50000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Gorivo i putni troškovi 1972248.92 Redovan rad
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Gorivo za rad sa članstvom 1457069.00
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 0.00 0.00 0.00 Gorivo, potrošni materijal, fotokopiranje, sitan inventar, kupovina novina… 179210.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 0.00 0.00 0.00 Greške ranijih godina 11707.97 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Gubici od prodaje opreme 262236.48 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Gubici od prodaje osnovnih sredstava 503006.63 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2015 0.00 0.00 0.00 Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje stalne materijalne imovine 60649.23 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Gubici po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava 830445.54 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Gubici po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava 3374879.21 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 0.00 0.00 0.00 Gubitci po osnovu prodaje postrojenja i opreme (kapitalni gubitci) 318426.91 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Humanitarne, naučne, sportske i druge namene 89500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ilikop doo - kafa 66950.00 Redovan rad
Usavršavanje Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Informacioni sistem - publikacije 121000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Informisanje o subvencijama za poljoprivrednike 32900.00
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Internet 210203.50 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Internet 740826.91 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Internet i telefon 5130841.26 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ispravka grešaka iz ranijih godina 831347.06 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ispravka grešaka iz ranijih godina 3493287.37 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ispravka grešaka iz ranijih godina 48524.53 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ispravka grešaka iz ranijih perioda 705689.19 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ispravke grešaka iz ranijih godina (nisu materijalno značajne) 1830180.07 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Istorijski arhiv Beograda 3449.99 Redovan rad
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2020 0.00 0.00 0.00 Istraživanje javnog mnjenja 9230000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2020 0.00 0.00 0.00 Istraživanje javnog mnjenja 220000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Istraživanje javnog mnjenja 1539259.88 Redovan rad
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2018 0.00 0.00 0.00 Istraživanje javnog mnjenja na teritriji Grada Beograda 1580000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 IT i programiranje baze 1530314.60 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Itl SZTR Leskovac - računar i štampač 27100.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Itm solutions - IT usluge i toneri 103735.20 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Itm solutions 2015 doo - IT usluge i toneri 173364.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Izbori Beograd - drugi vidovi angažovanja - lepljenje i slikanje bilborda 106590.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Kosjerić - ostali nepomenuti troškovi - troškovi provizije 2010.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Kosjerić - troškovi overe potpisa podrške birača - takse 14600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Kovin - ostali nepomenuti troškovi - troškovi provizije 2080.57 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Kovin - troškovi overe potpisa podrške birača - takse 78450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Mionica - ostali nepomenuti troškovi - troškovi provizije 685.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Mionica - troškovi overe potpisa podrške birača - takse 24850.08 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Negotin - ostali nepomenuti troškovi - troškovi provizije 1267.31 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Izbori Negotin - provizija 1097.35 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Negotin - troškovi overe potpisa podrške birača - takse 77310.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Negotin- zakup posebnog prostora u izbornoj kampanji 4166.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Odžaci - ostali nepomenuti troškovi - troškovi provizije 2294.15 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Odžaci - troškovi overe potpisa podrške birača - takse 55450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Pećinci - ostali nepomenuti troškovi - troškovi provizije 1345.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Pećinci - zakup posebnog prostora u izbornoj kampanji 11000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Pećinci - troškovi overe potpisa podrške birača - takse 53300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Preševo - ostali nepomenuti troškovi - troškovi provizije 595.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Vrbas - ostali nepomenuti troškovi - troškovi provizije 2107.60 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Vrbas - troškovi overe potpisa podrške birača - takse 65000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Zaječar - ostali nepomenuti troškovi - troškovi provizije 2411.19 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Izbori Zaječar - troškovi overe potpisa podrške birača - takse 83900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Izborno jemstvo - Sokobanja 6910.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Izdavanje Beogradskog glasa 7394405.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Iznajmljivanje kanc opreme drugi kancelarijski troškovi 750724.64 Redovan rad
Ostali troškovi Zajedno za Srbiju (ZZS) 2020 0.00 0.00 0.00 Izrada spotova, priloga, animacija i fotografisanje - Vitfilm Kragujevac 393743.00 Redovan rad
Ostali troškovi Vuk Jeremić, grupa građana 2017 0.00 0.00 0.00 Izrada veb sajta 94062.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Javni beležnici izbori Beograd 431024.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Kablovska TV i internet 372409.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kamata 949.66 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Kamata 28473.14 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Kamata za neblagovremeno plaćanje 232.94 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 0.00 0.00 0.00 Kamate 71977.36 Redovan rad
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2015 0.00 0.00 0.00 Kamate 2372654.77 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Kamate 4848.26 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kamate 21594418.05 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Kamate 17681870.43 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Kamate 57998.92 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Kamate 141.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Kamate 175.39 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Kamate 55500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Kamate 500.04 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Kamate 244.11 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Kamate 88.65 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Kamate 177.49 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Kamate 35770.98 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Kamate iz kupoprodajnih odnosa 131772.99 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2015 0.00 0.00 0.00 Kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode 516514.16 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode 65809.60 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2018 0.00 0.00 0.00 Kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode 37904.82 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kamate po kupoprodajnim odnosima 12364.92 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Kamate po kupoprodajnim odnosima 31830.52 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kamate za javne prihode 4846.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Kamate za javne prihode 36322.17 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Kamate za javne prihode 184.58 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kamate za neblagovremeno plaćanje 1262.85 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kamate za neblagovremeno plaćanje 91441.73 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Kamate za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda 4099.93 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode 142.55 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode 1448.97 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode 3164.27 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode 823.24 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode i kazne 41263.24 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode i kazne 40801.69 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kancelarijski materijal - Čajetina izbori 14760.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kancelarijski materijal - izbori Valjevo 20958.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Kancelarijski materijal - troškovi 53388.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Kancelarijski troškovi 229966.03 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2018 0.00 0.00 0.00 Kazne 4500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kazne 15000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Kazne i naknade štete 61500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kazne i penali 606653.68 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kazne i penali 274545.16 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 0.00 0.00 0.00 Kazne za privredne prestupe i prekršaje 970305.23 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Kazne za privredne prestupe i prekršaje 306350.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Kazne za privredne prestupe i prekršaje 952850.30 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 103000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 2320000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 915000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 555415.55 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 250000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 250000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 103000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 500000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 23340082.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Kazne, penali i nadoknada štete 1500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Kazne, troškovi spora, prinudne naplate i sl. 263900.63 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Knjaz Miloš natura - voda 52371.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Knjigovodstvene i revizorske usluge 665175.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Knjigovodstvene usluge 1256000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Komunalna taksa izbori Pančevo 46.91 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Komunalna taksa za držanje vozila 16820.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Komunalne usluge troškovi iz ranijih godina 31502.41 Redovan rad
Ostali troškovi Vuk Jeremić, grupa građana 2017 0.00 0.00 0.00 Komunalni i režijski troškovi 32595.76 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Komunalni i režijski troškovi Dimitrovgrad izbori 390.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Komunalni i režijski troškovi izbori Beograd 700018.54 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Komunalni i režijski troškovi izborne kampanje 13250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Komunalni troškovi- grad Leskovac - predsednički izbori 15500.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Komunikacija 5453238.00
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Kongres ALDE u Varšavi, novembar 2016. 18426.00
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Kontinuirana obuka članstva 1900000.00
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Kontinuirana obuka članstva 795000.00
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Kontinuirana obuka članstva 1200000.00
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kostolac - ostali nepomenuti troškovi, provizija, lepljenje bilborda 12401.89 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kostolac - overa potpisa podrške birača - takse 18200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Kostolac - zakup posebnog prostora u izbornoj kampanji 28235.29 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Kraljevačka televizija, po ugovoru 5705000.00 Redovan rad
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Kurs Digitalnog Marketing 50000.00
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Kurs javnih politika 169280.00
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Kurs javnih politika 76514.37
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Kurs javnih politika 128811.60
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Licence za kolaboracione platforme (Atlassian Jira, Citizen Lab) 389228.36 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Lokalna komunalna taksa 49492.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Lokalne komunalne takse 47687.69 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Lokalne takse i naknade 1265730.82 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Manjak nekretnina po popisu 1900240.23 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Manjkovi i rashodovanje 381769.44 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Mdm revizija - revizija 144000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Medija kliping 186386.35 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Medija kliping 288617.68 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Medija kliping 450561.89 Redovan rad
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 0.00 0.00 0.00 Međunarodna saradnja 23265.00
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 0.00 0.00 0.00 Međunarodna saradnja 376741.79
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2019 0.00 0.00 0.00 Međunarodna saradnja 202248.00
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00 0.00 0.00 Međunarodna saradnja 92617.95
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Međunarodna saradnja 306203.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Međunarodna saradnja 508193.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Međunarodna saradnja 105130.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Međunarodna saradnja 89733.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Međunarodna saradnja 571505.00
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Mega rent doo - zakup auta 363697.60 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Mobilna i fiksna telefonija izborne kampanje 119206.86 Izborna kampanja
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2016 0.00 0.00 0.00 Nabavka majica 12607.92 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Najam printera i toneri 197551.66 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknada za službeni put 569770.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknada štete trećim licima 38700641.48 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknada za građevinsko zemljište 368.94 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Naknada za građevinsko zemljište 10754.08 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje autoputa 98926.50 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje autoputa 62518.82 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje autoputa 137287.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje autoputa 216467.82 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje autoputa 260123.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje autoputa 4416.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje autoputa 19999.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 2801.26 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 10823.02 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 4926.42 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 100.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 199.91 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Naknada za korišćenje puteva 252920.88 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Naknada za prevoz zaposlenih 852039.50 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine 6192.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine 8838.48 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknada za unapređenje životne sredine 85680.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 1243.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 445397.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine 76635.76 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine 60391.58 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine 69859.62 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknada za unapređenje i zaštitu životne sredine 6312.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Naknada za zaštitu životne sredine 2627.65 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknade fizičkim licima po osnovu drugih ugovora 606057.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Naknade preko omlad. zadruga 415816.64 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Naknade putnih troškova licima van radnog odnosa 257406.27 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova drugim fizičkim licima za prevoz i drugo 205400.00 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova smeštaja 352037.00
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova za prevoz zaposlenih 63600.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova za prevoz zaposlenih 63600.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova za prevoz zaposlenih 61220.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova za prevoz zaposlenih 23550.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova zaposlenima 1810185.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova zaposlenima 1436423.83 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova zaposlenima (prevoz i dr) 1450810.32 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova zaposlenima za prevoz 959178.45 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknade troškova zaposlenima za prevoz 1635225.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknade, takse i ostali porezi koji terete troškove 142058.19 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina 992878.34 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi i ispravke grešaka iz ranijih godina 947224.88 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina 8277580.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina 451320.46 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina 522925.30 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina 341145.49 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina 4489228.84 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina (nisu materijalno značajni) 5499516.06 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2019 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina (nisu materijalno značajni) 154625.10 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2020 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina (nisu materijalno značajni) 129290.50 Redovan rad
Ostali troškovi Dragan Đilas, grupa građana 2020 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi koji nisu materijalno značajni 68967.64 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2017 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina 8129387.57 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Naknadno utvrđeni troškovi iz ranijih godina 534621.39 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2016 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 5795.33 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2017 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 6.69 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 1700.10 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 6330.35 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 4556.29 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 9452.54 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 226020.61 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 12620.27 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 106.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 885.62 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 511.74 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 1830.75 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 1806.60 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Negativne kursne razlike 736.74 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Nematerijalni troškovi 9783482.83 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Neosnovano uzeta materijalna sredstva 10554115.89 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Neproizvodne usluge (revizija, advokati, knjigovodstvo, softver, čišćenje i dr) 9449589.36 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Neves - kopiranje 3237.60 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Obaveze preuzete po koalicionom sporazumu 424430.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Obezbeđenje 72397.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Obezbeđenje (MS Security, Obezbeđenje 70, DAS TIM) 35980.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Obezvređenje drugih potraživanja 20885.80 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obezvređenje imovine 1645048.51 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obezvređenje imovine 4899.43 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Obezvređivanje potraživanja 102279.72 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Obezvređivanje potraživanja 44760.82 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2018 0.00 0.00 0.00 Obezvređivanje potraživanja 8733452.72 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Obilazak evropskog kolegijuma u Novom Sadu 241320.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Obilazak evropskog kolegijuma u Novom Sadu 34520.00
Usavršavanje Narodna stranka (NS) 2019 0.00 0.00 0.00 Obuka 8000.00
Usavršavanje Narodna stranka (NS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obuka 7000.00
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 0.00 0.00 0.00 Obuka 420000.00
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 0.00 0.00 0.00 Obuka 650000.00
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2018 0.00 0.00 0.00 Obuka 300000.00
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2018 0.00 0.00 0.00 Obuka 2000000.00
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obuka 1500000.00
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obuka članova biračkih odbora - Arilje 8800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obuka članova biračkih odbora - Bajina Bašta 12000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obuka članova biračkih odbora - Lazarevac 4400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obuka članova biračkih odbora - Obrenovac 21900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obuka članova biračkih odbora - Rakovica 5400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Obuka članova biračkih odbora - Surčin 4500.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2019 0.00 0.00 0.00 Obuka članova odborničke grupe 600000.00
Usavršavanje Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2020 0.00 0.00 0.00 Obuka članova odborničke grupe 700000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Obuka članova SVM 45000.00
Usavršavanje Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 0.00 0.00 0.00 Obuka članstva za rad u kampanji 1400000.00
Usavršavanje Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2016 0.00 0.00 0.00 Obuka i stručno usavršavanje 50000.00
Usavršavanje Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2018 0.00 0.00 0.00 Obuka i stručno usavršavanje 65000.00
Usavršavanje Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2017 0.00 0.00 0.00 Obuka i stručno usavršavanje 118000.00
Usavršavanje Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Obuka o načinu rada sa clanstvom - centrala 2185216.00
Usavršavanje Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2019 0.00 0.00 0.00 Obuka odbornika 95000.00
Usavršavanje Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Obuka za knjigovodstvo 62000.00
Usavršavanje Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Obuka za sprovođenje izbornog procesa 300000.00
Usavršavanje Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Obuka za upravljanje političkim marketingom 500000.00
Usavršavanje Dragan Đilas, grupa građana 2018 0.00 0.00 0.00 Obuke odbornika (javni nastup, komunikacija...) 523660.00
Usavršavanje Dragan Đilas, grupa građana 2019 0.00 0.00 0.00 Obuke odbornika i edukacije 2377500.00
Usavršavanje Dragan Đilas, grupa građana 2020 0.00 0.00 0.00 Obuke odbornika i edukacije 3112500.00
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Odbori, rad na terenu, sastanci, komunik. sa građanima, aktivnosti na lokalu 32133826.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Odnosi sa javnošću 630000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Održavanje osn. sredstava, opreme, čišćenje 745959.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Održavanje računa 1350.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Oglasi u štampi 118500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Oglasi u štampi 176980.00 Redovan rad
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2018 0.00 0.00 0.00 Oprema 67000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Vuk Jeremić, grupa građana 2017 0.00 0.00 0.00 Oprema 2101430.12 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Opštinske administrativne takse - izbori Bujanovac 2030.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Organizovanje savetovanja, radionica i seminara za medijske nastupe 2156943.58
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Orion telekom tim 6096.00 Redovan rad
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi za rad sa članstvom 450035.00
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostala davanja zaposlenima (paketići) 19626.12 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostala lična primanja zaposlenih 294000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostala primanja zaposlenih - paketici za Novu godinu 29867.90 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostale članarine poslovnim i drugim udruženjima 270519.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostale nakn. troškova zaposlenima 248270.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostale nepomenute neproizvodne usluge 1050.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostale nepomenute neproizvodne usluge 10248.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostale nepomenute usluge 6065.28 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 502660.69 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 1360692.63 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 504333.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 144527.70 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 147066.54 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 151780.37 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 147149.99 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 58926.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 6475.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 14460.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 8380.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 1555670.81 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 81393.90 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 1669903.33 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 1057000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 473700.80 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 133895.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 597869.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 15540.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge 42050.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge - troškovi revizije 148345.80 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostale neproizvodne usluge - troškovi revizije 142087.16 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostale premije osiguranja 150852.16 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostale premije osiguranja 57925.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostale usluge 528090.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostale usluge u pred. kampanji 357080.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostale zakupnine 116925.71 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali (otpis potraživanja, usklađivanje vrednosti, sudski tr. i dr) 7854029.10 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali bilansni rashodi 1036904.11 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali finansijski rashodi 124883.02 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali finansijski rashodi 10668.10 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali finansijski rashodi 20442.24 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali nematerijalni troškovi 14221.12 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali nematerijalni troškovi 505805.20 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali nematerijalni troškovi 1123585.74 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali nematerijalni troškovi 3000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali nematerijalni troškovi 1479726.68 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali nematerijalni troškovi 28074.20 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali nematerijalni troškovi 19620.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti finansijski rashodi 2995.34 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti rashodi 2916390.06 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti rashodi - otkup opreme po fin. liz. od trećih lica 403494.36 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti rashodi - otpis 234976.10 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti troškovi 5000.02 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti troškovi 225514.44 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti troškovi 36095.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti troškovi 19129.80 Redovan rad
Ostali troškovi Vuk Jeremić, grupa građana 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti troškovi 6874918.93 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti troškovi - el. energija - Užice 1336.07 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti troškovi - provizija banke 49787.50 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali nepomenuti troškovi, Ugostiteljske usluge, troškovi platnog prometa 326000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali neproizvodni troškovi 18800.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali neproizvodni troškovi 28550.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali porezi koji terete troškove 2000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali porezi koji terete troškove 102.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali porezi koji terete troškove 1.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali porezi koji terete troškove 407980.52 Redovan rad
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi 338245.37 Izborna kampanja
Ostali troškovi Vuk Jeremić, grupa građana 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi 311777.52 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Aleksandrovac 18000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Aleksinac 92000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Babušnica 6000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Bajina Bašta 24000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Blace 75000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Boljevac 50000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Brus 10000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Čačak 110330.88 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Čukarica 192000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Ćuprija 68750.02 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Dimitrovgrad 52000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Gadžin Han 14300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Jagodina 318800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Kladovo 129045.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Kragujevac 1695450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Kraljevo 305184.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Krupanj 40000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Krupanj 45000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Kuršumlija 27500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Leskovac 428400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Ljig 20000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Niš 309800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Nova Crnja 75088.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Nova Varoš 262500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Osečina 65000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Paraćin 60000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Požarevac 101500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Priboj 270000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Prokuplje 165000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Rakovica 120000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Raška 128000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Šid 256000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Sokobanja 70000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Sopot 128000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Stara Pazova 96000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Surdulica 140000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Svilajnac 90000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Svrljig 22440.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Trgovište 57500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Užice 52000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Valjevo 29250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Velika Plana 235000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Vladimirci 50000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Vlasotince 44000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Voždovac 128000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Vranje 374307.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Zemun 96000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi - izbori Zvezdara 64000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi 1797000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi 5240770.79 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi 71789.45 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi Beograd - Zvezdara izbori 180800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi Beograd - Rakovica izbori 304920.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi grad Niš izbori 328000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi izbori SevernoBački okrug 280000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi izbori Sremski Karlovci 32000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi izbori Temerin 37533.60 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi izbori Titel 54000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi izbori Vršac 54200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi Leskovac izbori 40700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi Loznica izbori 100000.02 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi 96323.88 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi 154000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali putni troškovi izbori Beograd 874290.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali rashodi - troškovi sporova 794610.33 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troskovi 1470852.32 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troskovi 5732367.52 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali troskovi 10158610.80 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 169140.65 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 76147.05 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 91129.02 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 4735.21 Redovan rad
Ostali troškovi Narodna stranka (NS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 1377502.87 Redovan rad
Ostali troškovi Narodna stranka (NS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 1124205.13 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 6879342.97 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 12420.90 Redovan rad
Ostali troškovi Zajedno za Srbiju (ZZS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 594.37 Redovan rad
Ostali troškovi Zajedno za Srbiju (ZZS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 2139.01 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi 127902.53 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troskovi - prilog 1 3368238.75 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troskovi - prilog 2 66752.04 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi - zaokruženja 3.94 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi - izbori Kosjerić - provizija i fotokopiranje 7315.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi - izbori Zaječar - provizija i fotokopiranje 16299.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi angažovanja marketinških agencija - parlamentarni izbori 9717556.84 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi izbori Beograd 335430.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi izborne kampanje - oprema 44160.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi kampanje za parlamentarne izbore u aprilu 2016. 10845452.30 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi nepomenuti u finansijskom izveštaju 193110.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi nepomenuti u finansijskom izveštaju 197638.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi nepomenuti u finansijskom izveštaju 228087.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi održavanja - čišćenje 517026.44 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi poreza 65754.67 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi prevoza izbori Sombor 75000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali troskovi prilog 1 4392596.94 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi proizvodnih usluga 49611.98 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi reprezentacije 141519.13 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi reprezentacije 4800.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi reprezentacije 1447611.52 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi reprezentacije 85000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi reprezentacije 221650.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi reprezentacije 56000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi reprezentacije 174980.00 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi usluga održavanja 79084.02 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi usluga održavanja 1570712.53 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi usluga održavanja 3465925.39 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi usluga održavanja 67271.64 Redovan rad
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi za rad sa članstvom (SMS) 206000.00
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi za reklamu i propagandu 4242886.97 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi za reklamu i propagandu 615960.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupa 7425203.71 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupa 9727139.61 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupnina 5731682.13 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupnina 7740.97 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupnina 49014.18 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupnina 21600.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupnina 77047.78 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupnina od fizičkih lica izbori Kragujevac 172941.18 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupnina od pravnih lica i preduzetnika 704612.63 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostali troškovi zakupnina od pravnih lica izbori Kragujevac 136445.77 Izborna kampanja
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ostalo 272149.00
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2017 0.00 0.00 0.00 Ostalo 540000.00
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostalo 540000.00
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00 0.00 0.00 Ostalo 3569.03 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Ostale premije osiguranja 73575.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Otpis 267049.21 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Otpis potraživanja 7435798.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Otpis sitnog alata 62500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 0.00 0.00 0.00 Otpis zastarelih potraživanja 202842.88 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Otpremnina zaposlenom pri odlasku u penziju 124000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Otpremnina zbog odlaska u penziju 80000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Otpremnine 855551.72 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Otpremnine 387274.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Otpremnine 124948.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Otpremnine zaposlenima 1148270.00 Redovan rad
Usavršavanje Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Otvaranje i rad kanc. u Grčkoj - rad sa članstvom, usavršavanje i međ. saradnja 4087493.11
Usavršavanje Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Otvaranje i rad kanc. u Grčkoj - rad sa članstvom, usavršavanje i međ. saradnja 706650.00
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Overa potpisa 6805153.31 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Overa potpisa 395479.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Overa potpisa podrške birača 454176.20 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Overa potpisa za izbore 488970.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Overa programa, statuta i akta o osnivanju SVM 241920.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Overe potpisa (osnivanje političke partije) 1490856.03 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Plaćene kamate 34079.81 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 0.00 0.00 0.00 Plaćene kamate 70655.97 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Planiranje regionalnog i ekonomskog razvoja 132000.00
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Platni promet 845.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Platni promet 929636.48 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Platni promet 25793.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Platni promet 966814.34 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Platni promet 1060.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Platni promet i bankarske usluge 183778.74 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Podium group doo - itison 33506.40 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Poklon deci zaposlenh za Novu godinu 40000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Politički marketing 1284168.21 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Pomoć u slučaju smrti 104164.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Pomoć zaposlenima 69789.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Pomoć zaposlenom 44408.64 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 37992.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 7037368.64 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 158857.75 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 1041372.11 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 1266225.51 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 45258.95 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 11323.28 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 25656.53 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 10000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Porez na imovinu 5851.54 Redovan rad
Ostali troškovi Dragan Đilas, grupa građana 2018 0.00 0.00 0.00 Porez na poklon 1460431.58 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2018 0.00 0.00 0.00 Porez na poklon 115057.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Porez na poklon 334256.57 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Porez na poklon 1907214.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Porez na prenos apsolutnih prava 866328.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Porez na prenos apsolutnih prava 1602408.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Porez na prenos apsolutnih prava 15000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Porez na prilog 4500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Porezi 11288772.12 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00 0.00 0.00 Porezi i takse za registraciju vozila 14402.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Porezi na imovinu i lokalne takse 7699146.20 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Poseta članica ženskog foRuma Mađarskoj 78350.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Poseta članova presedništva Parlamentu WU 90600.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Poseta foRuma penzionere Narodnoj skupštini Republike Srbije 120000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Poseta opštinskom odboru SVM Kula 33000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Poseta premijera Mađarske Srbiji 34500.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Poseta premijera Vlade Mađarske i Vlade Srbije 175340.00
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 PR i online sadržaji 2521227.00 Redovan rad
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Pravljenje pressklipinga, arhiviranje i pretraživanje podataka 300000.00
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Pravne i savetodavne usluge 7200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Pravne i savetodavne usluge 20000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Pravne i savetodavne usluge 21500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Pravne i savetodavne usluge 29000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Pravne i savetodavne usluge 29000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Pravne i savetodavne usluge 60000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Pravni tim 3901295.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Premije osiguranja 647284.74 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Premije osiguranja 45488.97 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Premije osiguranja 450552.12 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Premije osiguranja 278748.09 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Premije osiguranja 358541.46 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Premije osiguranja 69265.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Premije osiguranja sredstava u transportu 29969.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Premije osiguranja sredstava u transportu 19259.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Premije osiguravajućih sredstava u transportu 20963.78 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Premije za obavezno osiguranje 82159.70 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Premije za obavezno osiguranje lica 95125.80 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Prenoćište 88800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Prenoćište na službenom putu 110950.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Pretplata na časopise 6824.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Pretplata na časopise i publikacije 650880.59 Redovan rad
Usavršavanje Pokret socijalista (PS) 2019 0.00 0.00 0.00 Prevoz 438800.00
Usavršavanje Pokret socijalista (PS) 2020 0.00 0.00 0.00 Prevoz 352600.01
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Prevoz za rad sa članovima 327630.00
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Prevoz zaposlenih 1252730.83 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Prijem predsednika SVM povodom božićnih praznika 29950.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Prijem predsednika SVM povodom božićnih praznika 542000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Prisustvo članova SVM na izborima 134080.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Prisustvo na izborima u mesnim zajednicama 60000.00
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Prisustvovanje konf. Konzervativne partije u Birmingemu, okt. 2016. 261864.58
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Privizija banke - izbori Bačka Topola 950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Privizija banke - izbori Kikinda 940.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Program i komunikacije 2167973.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Programiranje i IT usluge 1362700.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Programski i komunikacioni tim 1597500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Proizvodnja video sadržaja 199380.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Provizija apr za objavljivanje finansijskih izveštaja 500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banci 22793.63 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banci 61770.42 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banke 2281.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banke 64668.12 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Provizija banke 27265.67 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Provizija banke 53416.55 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - izbori Bela Palanka 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - izbori Kovin 1255.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - izbori Odžaci 945.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - izbori Vrbas 615.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - izvori Doljevac 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - izvori Kladovo 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - izvori Kula 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - izvori Lučani 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - izvori Medveđa 532.50 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Provizija banke - predsednički izbori 31025.09 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banke lokalni izbori 16596.75 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banke lokalni izbori Bela Palanka 540.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banke parlamentarni izbori 47657.46 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banke pokrajinski izbori 535.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Provizija banke pokrajinski izbori 2845.22 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Provizija za platni promet 94035.50 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Provizija za platni promet 31579.44 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 0.00 0.00 0.00 Provizija za platni promet 24150.72 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Provizije banaka i uprave za trezor izborne kampanje 201711.15 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00 0.00 0.00 Provizija banke 357.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00 0.00 0.00 Provizija banke 63642.01 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 PTT troškovi izborne kampanje 12734.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 PTT usluge za rad sa članstvom 2897105.00
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Publikacije 1648758.10
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Putarine 113790.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Putarine 148207.40 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Putarine, parking, korišćenje automobila, gorivo 336376.11 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Putni troškovi 18000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Putni troškovi izborne kampanje 257200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Računovodstvene usluge 840000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Rad sa biračima na terenu 30000.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom 4465000.00
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom 1083480.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom 7452800.00
Usavršavanje Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom - posete Jagodini 5395329.00
Usavršavanje Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom - posete Jagodini 3291931.24
Usavršavanje Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom - posete Jagodini - Muzej voštanih figura, Zoo vrt i Akva park 1693990.75
Usavršavanje Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom - posete Jagodini - Muzej voštanih figura, Zoo vrt i Akva park 964490.00
Usavršavanje Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom - posete Jagodini, boravak članova stranke u Grčkoj 3320622.10
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom i biračima 214332.69
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom i biračima 334398.00
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom i biračima 2346810.31
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom i biračima 340135.00
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom i biračima 467758.40
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom i biračima 2138723.83
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom na terenu 46548.72
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom na terenu 732700.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom na terenu 385900.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom na terenu 5182875.00
Usavršavanje Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Rad sa članstvom, usavršavanje, međ. saradnja, skupština podmlatka, posete Jagodini 6868902.04
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ram konsalting - fotografisanje 169000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 65718.75 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 4792440.29 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 25007.43 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 36753.72 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 137995.69 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 16559682.32 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 16234118.78 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 23996.86 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 8927751.11 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 23418.70 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata 18890.58 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2017 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po finansijskom lizingu 1014.44 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kreditima 4076744.45 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kreditima 920235.19 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kreditima/zajmovima u zemlji 3922334.71 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima 42364.33 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima 32870.16 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima 187919.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima 69899.27 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima 131189.23 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima u zemlji 81809.34 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima u zemlji 4878.17 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Rashodi kamata po kupoprodajnim odnosima u zemlji ranijih godina 896.17 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Rashodi od usklađivanja vrednosti obaveza 15081343.47 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi otpisa potraživanja 13791.24 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 1812445.19 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi po osnovu ispravki grešaka 1942896.86 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Rashodi po osnovu otpisa potraživanja 1517098.33 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi po osnovu rashodovanja i prodaje 226075.67 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi po osnovu ugovorene revalorizacije 1983117.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Rashodi ranijeg perioda 180.01 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rashodi ranijih godina 1000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Rashodi za humanitarne i naučne svrhe 97000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rashodi za humanitarne svrhe 49900.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Rashodi za neblagovremeno pl javne prihode 1158.64 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Rashodi za obradu kredita 985000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Rashodi za sportske, humanitarne, naučne i verske namene 57500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 0.00 0.00 0.00 Rashodi zastarelih potraživanja 138434.53 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Razne usluge 609944.95 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Razni troškovi 3419414.40 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Realizovane negativne kursne razlike 2458.29 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Realizovane negativne kursne razlike 2934.60 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Realizovane negativne kursne razlike 2470.40 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Redovan rad: odbori i povereništva 28427497.32 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Relja Bošković PR Agen. za dizajn i usluge Rex bilbord city - FB stranica 146400.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Rent-a-kar usluge 15600.00 Redovan rad
Usavršavanje Dragan Đilas, grupa građana 2018 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 235190.00
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2015 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 153590.15
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2019 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 2816076.85 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 11970.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 2708890.46 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 128660.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 1334333.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 2347773.64 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 3068796.44 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija 56444.30 Izborna kampanja
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija - izborna kampanja 149130.98
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija - redovan rad 137461.91
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2017 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija - redovan rad 1423175.56
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2018 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija - redovan rad 961479.76
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija i Ugostiteljske usluge za članstvo 2913936.99
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija i Ugostiteljske usluge 3217015.93 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija i Ugostiteljske usluge 2289619.40 Redovan rad
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija za članove 29600.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija za članstvo 1127576.10
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2020 0.00 0.00 0.00 Reprezentacija, rad sa članstvom 1194455.69
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Republičke administrativne takse 236279.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Republičke administrativne takse - izbori Bela Palanka 12700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Republičke administrativne takse - parlamentarni izbori 1554437.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Republičke administrativne takse izbori Apatin 52703.32 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Republičke administrativne takse izbori Kula 78750.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Republičke administrativne takse izbori Sombor 99199.94 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Revizija 1123200.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Revizija fin. izveštaja 120000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Revizorske i knjig. usluge 648275.16 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Rezervisana sredstva za kaucije i depozite 21831.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Režije 483786.87 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2018 0.00 0.00 0.00 Režijski troškovi javnih preduzeća za koje nije dostavljena dok. 160934.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak preds. SVM sa državnim sekretarom u Vladi Mađarske 64110.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova izvršnog odbora sa predsedn.mesnih odbora SVM 23750.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak izvr. potpr. sa gostima iz Mađarske 14845.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa potpreds. izvršnog odbora 39375.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak repub. poslanika sa poslanicima Evropskog parlamenta 14120.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak aktivista 29180.44
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova gradskog odbora SVM 21780.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova gradskog odbora SVM 25052.10
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova gradskog odbora SVM 128482.33
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova mesnih odbora GO SVM 17077.25
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova mesnih odbora SVM 246516.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova mesnih odbora SVM 295431.81
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova mesnih odbora SVM 105422.82
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova mesnih odbora SVM 117296.63
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova mesnih odbora SVM 60753.44
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova mesnih odbora SVM 13094.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova mesnih zajednica GO 50040.35
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova opštinskog odbora SVM 18978.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova opštinskog odbora SVM 30999.80
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova opštinskog odbora SVM 38500.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova predsedništva GO Novi Sad 17500.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova SVM 157789.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova SVM 57632.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova SVM 112261.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova SVM 3200.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova SVM 41139.91
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova SVM 38126.23 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Sastanak članova SVM mesnih i opšt. odbora 24000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak izvr.potpredsednika sa gostima iz Mađarske 13880.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak izvršnog odbora SVM 11640.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak koalicionih partnera 37530.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Sastanak omaldinskog foRuma SVM 26427.46
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak omaldinskog foRuma SVM 9319.10
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak omladinskog foRuma SVM 3800.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak omladinskog foRuma SVM 153520.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak omladinskog foRuma SVM 11650.75
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak omladinskog foRuma SVM 14805.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika stranke sa gostima iz Mađarske 2745.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak poslaničke grupe SVM 23518.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa potpred. izvršnog odbora 78370.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika mesnih odbora 43671.75
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika mesnih odbora 7700.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika mesnih, opštinskih i gradskih odbora 41500.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika mesnih, opštinskih i gradskih odbora 151150.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa gostima iz Mađarske 429024.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa gostima iz Mađarske 407247.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa gostima iz Mađarske 125510.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa gostima iz Mađarske 7030.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa gostima iz Mađarske 170630.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa gostima iz Mađarske 18500.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa gostima iz Mađarske 100502.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa gostima iz Mađarske 244745.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa predsednicima MZ GO 42704.88
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsednika SVM sa predstavnicima medija 21890.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva i saveta SVM 400070.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva i saveta SVM 57775.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva i saveta SVM 143800.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva i saveta SVM 344980.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva i saveta SVM 318060.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva penzionera SVM 20480.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva SVM 234535.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva SVM 308100.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva SVM 205020.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva SVM 128010.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva SVM sa opšt.odb. SVM 11570.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak predsedništva SVM sa opšt.odb. SVM 89770.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak republ. posl. sa gostima iz Mađarske 2170.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak republ. posl. sa gostima iz Mađarske 12610.00
Usavršavanje Stranka slobode i pravde (SSP) 2019 0.00 0.00 0.00 Sastanak sa članstvom 19200.00
Usavršavanje Stranka slobode i pravde (SSP) 2020 0.00 0.00 0.00 Sastanak sa članstvom 6000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak sa izvršnim potpred. SVM 14570.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak sa predsednicima opštinskih i okružnih odbora 300095.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak sa predsednicima opštinskih i okružnih odbora 112462.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Sastanak sa predsednicima opštinskih i okružnih odbora 77000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sastanak sa predstavnicima priredne komore Mađarske 4648.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sastanak saveta gradskog odbora SVM 32270.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sastanak saveta gradskog odbora SVM 37860.00
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 SCRUM trening 126312.36
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sednica izvršnog odbora SVM 5670.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Sednica predsednika opštinskih i okružnih odbora 14619.46
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sednica predsedništva SVM 66890.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Sednica saveta SVM 370450.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sednica SVM 195090.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Sednica ženskog foRuma SVM 8200.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Seminar SVM 384376.56
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Seminar SVM 1375920.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2015 0.00 0.00 0.00 Seminari 290100.00
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ska beokont - knjigovodstvene usluge 391273.45 Redovan rad
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 0.00 0.00 0.00 Službena putovanja 271373.00
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2019 0.00 0.00 0.00 Službena putovanja 95175.00 Redovan rad
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2020 0.00 0.00 0.00 Službena putovanja 47592.00
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Smeštaj - Zlatnik komerc 51709.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Smeštaj, hrana, piće (sastanci, događaji i proslave) 524505.23 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Snimanje 371526.89 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Softver 193968.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Solidarna pomoć zaposlenima 388853.74 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Sredstva za izmirenje obaveza za zapošljavanje invalida 440076.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Sredtva za budžetski fond - iosi 165121.00 Redovan rad
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Štampa knjiga 3062091.16
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Štampa materijala za rad sa članstvom 126000.00
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Štampanje edukativnog materijala 92500.00
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2015 0.00 0.00 0.00 Stipendije 127200.00
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 0.00 0.00 0.00 Stipendije 74200.00
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Straight ahead 59875.00 Redovan rad
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Stranački skupovi za edukaciju i rad sa članstvom 4493797.00
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje 264000.00
Usavršavanje Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje 2704257.32
Usavršavanje Dveri 2018 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje 1951138.34
Usavršavanje Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje 2657442.72
Usavršavanje Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje 162477.00
Usavršavanje Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje 4013033.30
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2019 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje 3050000.00
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje 44827.36
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje i rad sa članstvom 1798000.00
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2018 0.00 0.00 0.00 Stručno usavršavanje i rad sa članstvom 2032000.00
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Sudske i administrativne takse 863122.85 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Sudske takse 38601.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 0.00 0.00 0.00 Sudske takse 37971.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Sudske takse 7530.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Sudske takse i troškovi 2710174.53 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 24036.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2017 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 2562651.01 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 17700.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 38450.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 96500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 7777.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 37650.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 77763.66 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 1021845.62 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi 780.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi - advokatske usluge 6000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi - izvršitelj 129815.73 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi - izvršitelj 113959.96 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi - troškovi izvršitelja 5574.22 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi - troškovi prinudne naplate 43221.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2017 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi, takse i kazne za prekršaje 6247607.95 Redovan rad
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2018 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi, takse i kazne za prekršaje 6247607.95 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2019 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi, veštačenja i izvršenja 4701472.64 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2020 0.00 0.00 0.00 Sudski troškovi, veštačenja i izvršenja 4180608.37 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Susret članova SVM sa predst. Konz. Mađarske 8790.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Susret poslanika sa preds. gradskog odbora SVM u Beogradu 2875.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Susret Sa predsednicima opštinskih i gradskih odbora 15000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Susred narod. ooslan. sa preds. odbora SVM u Beogradu 3410.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Susred predsednika SVM sa članov. izvrš. odbora SVM 30720.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Susred predsednika SVM sa izdavačem Kilian Laslom 6490.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Susred predsednika SVM sa knjiž. Aranj Zuzanom 6490.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Susret članova sa predstavn. izvršnog odbora SVM 142306.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Susret mesnih, opšt, okružnih i gradskih odbora SVM 70800.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Susret mesnih, opštinskih, okr. i gradskih odbora SVM 372365.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Susret mesnih, opštinskih, okružnih i gradskih odbora SVM 221000.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Susret preds. mesnih odbora i preds. ženskog foRuma 846070.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Susret preds. SVM sa preduzetnicima iz Subotice 39620.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Susret preds. SVM sa predst. za ekonomski razvoj 6045.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Susret predsednika SVM sa čanovima izvršnog odbora 8490.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Susret predsednika SVM sa gostima iz Slovenije 15480.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Susret predsednika SVM sa preds. Demokratske stranke i preds. LSV 7120.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Susret predsednika SVM sa predsednicima odbora 94400.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Susret predsednika SVM sa predst. Konzulata Mađarske 46470.00 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Susret predsednika SVM sa predstavnikom Konzulata Mađarske 22700.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Susret predst. Fidelitas-a sa predsed. Omladinskog forma SVM 54230.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Susret predstavnika Fides iz Mađarske sa predsednikom SVM 4624.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Susret predstavnika Fides iz Mađarske sa predsednikom SVM 27744.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Susret predstavnika Fides iz Mađarske sa predsednikom SVM 89375.10 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Susret sa članovima istorijske komisije 32610.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Susreti povodom obeležavanja značajnih datuma 272540.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Susreti povodom obeležavanja značajnih datuma 138130.00
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Susreti povodom obeležavanja značajnih datuma 67520.00
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Sztur computer design - kancelarijski materijal 20000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Taksa 1400.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Takse 1730.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2019 0.00 0.00 0.00 Takse 4418.15 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Takse 129049.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Takse 19114.39 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Takse 227798.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse 956607.17 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Takse 1376014.32 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Takse 725171.10 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Takse 2364527.84 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Takse 283563.86 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse 275910.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Takse 381783.32 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Takse 533643.02 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Takse 187368.18 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Takse 30319.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse 42635.48 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse 1612616.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Takse 62420.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Takse 13395.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Takse 15160.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Takse 13340.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Takse 15620.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - Moravički okrug izbori 251533.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - Podunavski okrug izbori 262050.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - registracione, republičke, sudske i dr 1082258.42 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Beogradski okrug 1517168.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Braničevski okrug 287020.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Jablanički okrug 460050.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Kladovo 59300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Nišavski okrug 488350.02 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Pčinjski okrug 268450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Pirotski okrug 150250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Pomoravski okrug 234725.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Rasinski okrug 229950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Raški okrug 353770.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Šumadijski okrug 103150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Toplički okrug 135897.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - izbori Zaječarski okrug 119731.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - Kolubarski okrug izbori 235830.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - Mačvanski okrug izbori 489110.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Takse - predsednički izbori 2745529.75 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse - Zlatiborski okrug izbori 562000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse (administrativne, sudske ...) 940.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Takse (administrativne, sudske ...) 28381.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Takse (administrativne, sudske ...) 451111.76 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Takse (administrativne, sudske ...) 222095.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Takse (administrativne, sudske ...) 3739963.40 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Takse (administrativne, sudske ...) 4896.73 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Takse (administrativne, sudske ...) 16990.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Takse (administrativne, sudske ...) 7730.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse i naknade na teret rashoda 3007767.51 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Takse izbori Medveđa 13600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse izbori Pančevački okrug 239850.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse izbori SevernoBački okrug 196470.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse izbori Severnobanatski okrug 260580.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse izbori Vršački okrug 153530.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse lokalni izbori 3485171.30 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse lokalni izbori Bela Palanka 11050.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse lokalni izbori JužnoBački okrug 410750.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Takse overa potpisa 25200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse parlamentarni izbori 638384.31 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse pokrajinski izbori 447450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse pokrajinski izbori 172240.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Takse redovan rad 205876.76 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse Srednjebanatski okrug izbori 198220.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse Sremski okrug izbori 487990.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Takse za isticanje firme na poslovnom prostoru 358823.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse za overu potpisa 1021158.10 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Takse za registraciju motornih vozila 19594.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Takse za unapređenje i zaštitu životne sredine 24394.53 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Takse za unapređenje i zaštitu životne sredine 8812.92 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Takse za unapređenje i zaštitu životne sredine 61254.47 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Takse za unapređivanje životne sredine 4928.37 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Takse za zauzeće javne površine 44760.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Takse, osiguranja. dr. porezi 175144.65 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Takse, sudski troškovi i troškovi veštačenja 54376.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Takse, sudski troškovi i troškovi veštačenja 239950.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Taksi i rentakar 928350.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Taksi i rentakar 944827.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Taksi usluge 128100.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Taksi usluge 4910.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Tekuće i investiciono održavanje 131360.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Tekuće tehničko održavanje 169068.60 Redovan rad
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 The AECR Prague Conference 2016, učešće septembar 2016. 14827.04
Ostali troškovi Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Tim 99 - voda, sokovi i kafa 116437.02 Redovan rad
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Tim bilding 47021.50
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi knjigovodstvenih usluga 552000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa 58926.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 110218.49 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 39000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 782617.47 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 169894.66 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu prevoza na službenom putu 2098939.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Trokovi revizije članstva 2138550.64 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Trošak amortizacije opreme 1278972.14 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Trošak klipinga 493573.47 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Trošak klipinga 112500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Trošak opreme 1335911.66 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Trošak prevoza 26000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Trošak reprezentacije 140895.11 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Trošak revizije 144000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Trošak sitnog inventara 172969.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškoi naknade fizičkim licima po osnovu zakupa prostora 4988729.78 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškova usluga održavanja osnovnih sredstava 1373948.18 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi - nematerijalni troškovi 3000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi - beta servis 396000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 1646109.83 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 669360.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 894073.24 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 1210612.92 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 290000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 60000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 700800.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 4770093.36 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 1269070.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 1121400.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi advokatskih usluga 84324.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 6448432.82 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 5677803.54 Redovan rad
Ostali troškovi Dragan Đilas, grupa građana 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 12241.22 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 1253492.88 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 1253492.88 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 1831456.50 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 351887.38 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 329199.06 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 329199.06 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 278859.36 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 254291.07 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 260382.38 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 679048.20 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 722713.19 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 684635.53 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 911823.53 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 1133710.21 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 1601252.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 15402732.78 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 40582675.27 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 41670013.93 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 15561338.98 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 1336289.52 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 769957.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 845130.90 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 841469.70 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 781461.53 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 839331.70 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije 1077383.43 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije građevinskih objekata 4591674.05 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije građevinskih objekata 4089.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije građevinskih objekata 4089.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije građevinskih objekata 4089.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije građevinskog objekta 4089.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije nematerijalne imovine 10371291.84 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije nematerijalne imovine 12171291.84 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije objekata 4089.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije opreme 3612492.47 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije opreme 1248011.33 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije opreme 1255644.81 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije opreme 1208082.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije opreme 1109354.42 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije postrojenja i opreme 1424386.57 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije postrojenja i opreme 1282351.95 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi amortizacije postrojenja i opreme 3941512.25 Redovan rad
Ostali troškovi Vuk Jeremić, grupa građana 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi angažovanja marketinške agencije 3559932.13 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi angažovanja marketinške agencije Ipsos - Zrenjanin 360000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi angažovanja marketinških agencija 7076922.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi angažovanja marketinških agencija 280000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi angažovanja marketinških agencija - Subotica 100000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi angažovanja marketinških agencija Ipsos, Moskito 3729371.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi angažovanja marketinških agencija - Bor 100000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi anketiranja 1647000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi čišćenja poslovnog prostora 733024.51 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi čišćenja poslovnog prostora 771000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi čišćenja poslovnog prostora 1045002.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi čišćenja poslovnog prostora 734985.57 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi čišćenja poslovnog prostora 765179.13 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi čišćenja prostorija 72572.79 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi čišćenja prostorija 2299842.01 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi čišćenja prostorija 1470423.21 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi čišćenja prostorija 7495267.73 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina 807729.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina 2600.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina u međunarodnim organizacijama 83038.78 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina u međunarodnim organizacijama 208178.73 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina u međunarodnim organizacijama 1266971.27
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina u međunarodnim organizacijama 81510.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina u međunarodnim organizacijama 307567.26 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina u međunarodnim udruženjima 49580.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina u međunarodnim udruženjima 846552.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina u međunarodnim organizacijama 133612.61 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi članarina u međunarodnim organizacijama 406998.30 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi direktne pošte - izbori Vračar 39634.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi direktne pošte - Loznica 19069.92 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi dozvole za upravljanjem vozilom 1500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi drugih neproizvodnih usluga 378849.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi drugih neproizvodnih usluga 115282.08 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi drugih neproizvodnih usluga 581384.15 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi drugih neproizvodnih usluga 184459.47 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi drugih neproizvodnih usluga 174937.85 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi drugih neproizvodnih usluga 124870.11 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi drugih neproizvodnih usluga 26000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi drugih neproizvodnih usluga 256454.85 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi drugog pogonskog goriva 199270.26 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi električne energije 5290750.86 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi električne energije 7221030.40 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi finansiranja osoba sa invaliditetom 486815.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi fotokopiranja 2226.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi fotokopiranja - Kraljevo izbori 15000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi fotokopiranja izbori Vrnjačka Banja 9520.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi fotokopiranja izbori Vršac 7121.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi gasa 5368.81 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi gasa 5297.42 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi gasa 30533.90 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi godišnje pretplatne karte za parking 18504.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi godišnjih licenci 33862.50 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva 2485649.18 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva 1899392.04 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva 2894817.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva 2421930.37 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva 199002.79 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva 2318158.34 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva 0.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva 276956.97 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva i energije 23737.77 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva i energije 53934.71 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva i energije 6223776.65 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva i energije 6239638.12 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva i energije - utrošeni naftni derivati 106251.20 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva za vozila 1657232.92 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi goriva za vozila 2766973.02 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi hrane i pića za sastanke i aktivnosti 487003.44 Redovan rad
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi interneta 407547.98
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi interneta 640985.80
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja 3600000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja 480903.12 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja 297474.48 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja 497573.22 Redovan rad
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja javnog mnjenja 5160000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja medija 190937.96 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja medija 185679.42 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja medija 184962.49 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja medija 184562.67 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja novih materijala 194709.60 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja novih materijala 201686.40 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi istraživanja rejtinga 60000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi izborne kampanje - Prijepolje 600000.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi izdavanja knjiga 1985537.61
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi izdavanja publikacija koje se daju besplatno 13015545.00
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi izlaska na teren 20750.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi izrade pečata 3960.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi izrade pečata 8100.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi izvršenja 1012782.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi izvršenja 4022228.21 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi izvršitelja 24120.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi izvršnog postupka 55215.86 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi izvršnog postupka 11217.30 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi javnih beležnika 209700.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi jednokratnog otpisa inventara 8077.50 Redovan rad
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi kablovske televizije i interneta 647428.00
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi kablovske televizije i interneta 1457292.77
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi kablovske televizije i interneta 2672006.39
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi kablovske televizije i interneta 1474358.95
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi kablovske televizije i interneta 687929.98 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi kablovske televizije i interneta 1279466.57 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi kablovske televizije i interneta 1034432.92 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi kamate po kreditu Halk banka 349990.88 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi kancelarijskog materijala 112663.35 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi kancelarijskog materijala 59894.30 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi kancelarijskog materijala 105654.18 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi kancelarijskog materijala 2270.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi kancelarijskog materijala 2035.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi kancelarijskog materijala 46068.35 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi kancelarijskog materijala 72000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi kancelarijskog materijala izbori Merošina 15405.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi knjigovodstvenih usluga 674400.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi knjigovodstvenih usluga 582000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi knjigovodstvenih usluga 655200.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi knjigovodstvenih usluga 564000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi knjigovodstvenih usluga 679200.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi knjigovodstvenih usluga 390000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi knjigovodstvenih usluga 660000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi knjigovodstvenih usluga 770000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi koji su naknadno utrđeni iz ranijih godina 7507.06 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi koji su naknadno utrđeni iz ranijih godina 93937.60 Redovan rad
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi komunikacija 2242410.14
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi komunikacija - direktna pošta 14323740.34 Izborna kampanja
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi komunikacije sa članstvom 1782625.00
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi komunikacije sa članstvom 25214497.37
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi marketinga i istraživanja 13596115.61 Redovan rad
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi marketinga i PR-a 10999200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi marketinških agencija 13684492.66 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi marketinških istraživanja 20381676.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi marketinških istraživanja 26327942.81 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi marketinških istraživanja 30443192.69 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi marketinških istraživanja 57534034.98 Redovan rad
Usavršavanje Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi međ. saradnje - Ljubljana, Zagreb. Moskva, Bukurešt 583500.00
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi međunarodne članarine 48280.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi naftnih derivata 911817.87 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi naftnih derivata 1343639.06 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi naftnih derivata 353077.02 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi naftnih derivata 120636.90 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi naftnih derivata 9632.18 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi naftnih derivata 17264.78 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi naftnih derivata 173212.45 Redovan rad
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi najma autobusa, putarina i smeštaj vozača 4633372.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja 257188.63 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja 513600.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja 11022635.30 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja 1046450.06 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja građevinskih objekata 1543376.22 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja osn. sredstava 227576.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja osn. sredstava, opreme 689115.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja osnovnih sredstava 1565927.56 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja softvera 7746.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja veb sajta 67578.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi održavanja veb sajta 360692.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi oglasa u štampi osim za reklamu i propagandu 17000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi omladinske zadruge 126131.15 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi omladinske zadruge 90094.15 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi osiguranja 13376.00 Redovan rad
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi osposovljavanja stranačkog kadra 2102500.00
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih članarina 262978.20 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih članarina 258715.60 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih društvenih delatnosti 16079.28 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih neproizvodnih usluga 129593.39 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih proizvodnih usluga 262719.40 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih proizvodnih usluga 44324.02 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih usluga 275814.52 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih usluga 196429.12 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih zakupnina 46800.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih zakupnina - refundacija režijskih troškova 3055642.45 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalih zakupnina izbori Severnobanatski okrug 14400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalog materijala 37496.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalog materijala 15577.20 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalog materijala - izbori Požarevac 24714.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi ostalog materijala - Rača izbori 36319.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe 566309.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa 646912.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa 595894.07 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa 1155710.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa 1859568.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa 0.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa 6480.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa 1657346.21 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Ada izbori 22550.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Aleksinac izbori 30700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - alibunar izbori 14250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Apatin izbori 80870.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Apatin izbori 10600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Apatin izbori 16200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Arilje izbori 10700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bač izbori 38210.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bač izbori 22300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bačka Palanka izbori 96240.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bačka Palanka izbori 20400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bačka Topola izbori 59760.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bačka Topola izbori 24100.30 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bački petrovac izbori 12400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bajina Bašta izbori 26200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Barajevo izbori 18200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bečej izbori 68890.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bela Crkva izbori 18399.60 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bela Palanka izbori 10950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Beočin izbori 20660.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Beočin izbori 2550.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Beograd - Novi Beograd izbori 71760.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Beograd - Vračar izbori 127250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Beograd - Rakovica izbori 117670.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Beograd - Stari grad izbori 97600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Beograd - Zvezdara izbori 127150.01 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Blace izbori 10900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bogatić izbori 47900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bojnik izbori 10600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Boljevac izbori 12000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bosilegrad izbori 11000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Bujanovac izbori 4950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Čačak izbori 19800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Čoka izbori 30550.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Čukarica izbori 26700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Dimitrovgrad izbori 10550.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Gornji Milanovac izbori 2849.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Grocka izbori 21800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Inđija izbori 72710.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Inđija izbori 23150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Irig izbori 25500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Irig izbori 10250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Ivanjica izbori 57800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori za poslanike u APV 488041.21 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Jagodina izbori 11100.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kikinda izbori 9200.16 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Knjaževac izbori 25000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Koceljeva izbori 105250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kostolac 36360.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kostolac 6200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kovačica izbori 67740.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kovin izbori 64250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kragujevac izbori 68650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kraljevo izbori 44700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Krupanj izbori 12650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Krupanj izbori 21088.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kruševac izbori 65650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kučevo izbori 13050.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kuršumlija izbori 23350.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Kuršumlija izbori 14460.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Lajkovac izbori 12150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Lebane izbori 11000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Leskovac izbori 46450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Ljig izbori 20800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Ljubovija izbori 4000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Ljubovija izbori 1600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Loznica izbori 97148.88 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Loznica izbori 32199.26 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Mali Iđoš izbori 33350.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Mali Iđoš izbori 14050.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Mali Zvornik izbori 25850.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Mali Zvornik izbori 11250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Malo Crniće izbori 14800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Malo Crniće izbori 5000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Niš izbori 28955.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Nova Crnja izbori 28150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Nova Varoš izbori 11100.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Novi Bečej izbori 33020.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Novi Beograd izbori 27096.98 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Novi Kneževac izbori 65400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Novi Kneževac izbori 10650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Novi Sad izbori 257340.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Novi Sad izbori 85484.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Obrenovac izbori 21600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Odžaci izbori 49850.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Opovo izbori 50100.12 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Osečina izbori 14550.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Palilula izbori 26800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Pančevo izbori 102700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Paraćin izbori 14040.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - parlamentarni izbori 543648.58 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Pećinci izbori 25380.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Pećinci izbori 12700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Petrovac na Mlavi izbori 154290.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Pirot izbori 118920.01 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Pirot izbori 35000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Plandište izbori 20660.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Plandište izbori 11100.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Požarevac izbori 81370.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Požarevac izbori 44000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Prijepolje izbori 89960.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Prokuplje izbori 27250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Rakovica izbori 31200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Raška izbori 79560.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Ruma izbori 90340.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Ruma izbori 22850.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Šabac izbori 134950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Šabac izbori 19900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Savski venac izbori 16500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Sečanj izbori 25150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Sečanj izbori 10500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Senta izbori 59860.01 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Šid izbori 80410.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Šid izbori 20150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Smederevo izbori 60600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Smederevo izbori 33300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Sombor izbori 40700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Sopot izbori 15850.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Srbobran izbori 13650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Srbobran izbori 3650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Sremska Mitrovica izbori 127550.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Sremska Mitrovica izbori 19350.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Sremski Karlovci izbori 20210.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Sremski Karlovci izbori 11700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Stara Pazova izbori 92500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Stara Pazova izbori 14950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Subotica izbori 30450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Surčin izbori 24050.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Svrljig izbori 11600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Temerin izbori 63150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Temerin izbori 17700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Titel izbori 20860.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Trgovište izbori 15000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Trstenik izbori 53000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Tutin izbori 20650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Ub izbori 92370.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Užice izbori 48300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Valjevo izbori 106510.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Valjevo izbori 10300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Varvarin izbori 10350.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Velika Plana izbori 67300.01 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Velika Plana izbori 18100.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Veliko Gradište izbori 11050.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Voždovac izbori 45851.01 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Vranje izbori 78900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Vrbas izbori 85650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Vrbas izbori 19200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Vršac izbori 91860.02 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Vršac izbori 21500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Žabalj izbori 47970.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Žabalj izbori 4700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Žabari izbori 14700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Žitište izbori 11500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Žitište izbori 9750.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Zrenjanin izbori 143390.60 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Zrenjanin izbori 24780.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Zvezdara izbori 31700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Aranđelovac 69400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Bor 274410.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Doljevac 15150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Kladovo 45480.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Kula 107850.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Lučani 45750.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Majdanpek 53800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Preševo 30060.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Sevojno 18640.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - izbori Smederevska Palanka 85138.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - Mladenovac izbori 33900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa - pokrajinski izbori 324664.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Aleksandrovac izbori 116450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Aleksinac izbori 71440.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Arilje izbori 12350.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Babušnica izbori 13550.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Bajina Bašta izbori 74530.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Batočina izbori 10500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Bela Palanka izbori 19650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Barajevo izbori 80070.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Čukarica izbori 125470.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Grocka izbori 118587.60 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Surčin izbori 70460.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Lazarevac izbori 25200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Mladenovac izbori 113450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Obrenovac izbori 110460.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Palilula izbori 144349.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Savski venac izbori 63850.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Sopot izbori 20260.01 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Voždovac izbori 106490.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Beograd - Zemun izbori 143350.20 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača 1232210.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača 30000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača 22300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Novi Beograd) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača 84550.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača - izbori Kosjerić 22450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača - izbori Kovin 20740.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača - izbori Odžaci 36850.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača - izbori Vrbas 37050.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača - izbori Zaječar 29750.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača - predsednički izbori 583347.79 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa birača izbori 2020. 1234150.32 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Blace izbori 12210.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Bogatić izbori 61300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Bojnik izbori 13500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Bosilegrad izbori 60000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Brus izbori 12900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Bujanovac izbori 82440.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Čačak izbori 131900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Čajetina izbori 14870.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Ćićevac izbori 11900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Crna Trava izbori 11000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Ćuprija izbori 99580.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Despotovac izbori 95050.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Dimitrovgrad izbori izbori 16250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Gadžin Han izbori 14150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Golubac izbori 34650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Gornji Milanovac izbori 78949.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Grad Niš izbori 142810.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa izbori Beograd 113680.27 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa izbori bor 24180.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa izbori Doljevac 10950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa izbori Kladovo 17900.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa izbori kula 23850.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa izbori Lučani 14600.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa izbori Pećinci 10400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa izbori Sevojno 10650.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa izbori za narodne poslanike 2570423.93 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Kanjiža izbori 70950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Kikinda izbori 100000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Knić izbori 18700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Knjaževac izbori 87750.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Kragujevac izbori 192970.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Kraljevo izbori 177450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Kruševac izbori 118251.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Lapovo izbori 11500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Lebane izbori 24190.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Leskovac izbori 152420.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Merošina izbori 26000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Niš - Crveni krst izbori 49500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Niš - Palilula izbori 51000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Niš - Pantelej izbori 43500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Niš - Medijana izbori 49500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Niš - Niška banja izbori 40000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Nova Varoš izbori 18150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Nvi Pazar izbori 79510.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Odžaci izbori 16400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Paraćin izbori 105130.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Aleksandar Šapić, grupa građana (Beograd) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa podrške birača 69640.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Vuk Jeremić, grupa građana 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa podrške birača 647555.55 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa podrške birača - izbori Medveđa 12700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Požega izbori 90030.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Priboj izbori 107860.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Prokuplje izbori 112750.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Rača izbori 85250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Raška izbori 4320.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Ražanj izbori 10700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Sjenica izbori 45200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Sokobanja izbori 10800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Sombor izbori 105700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Subotica izbori 155400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Surdulica izbori 12890.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Svilajnac izbori 78950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Topola izbori 21950.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Trgovište izbori 50000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Trstenik izbori 96270.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Užice izbori 165370.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Veliko Gradište izbori 25160.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Vladičin Han izbori 14670.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Vladimirci izbori 29800.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Vlasotince izbori 75000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Vranje izbori 124300.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Vranjska banja izbori 10200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Vrnjačka banja izbori 58619.88 Izborna kampanja
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa za izbore 2657598.96 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Žagubica izbori 17640.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Zemun izbori 24480.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe potpisa Žitorađa izbori 12450.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe - Čačak 19400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe - Knjaževac 390.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe - Kragujevac 12150.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe - kula 44000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe - Priboj 27000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe - Prokuplje 82500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi overe - Smederevo 15200.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi parkinga 4240.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 910631.18 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 28684.79 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 39017.26 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 32896.49 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 24852.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 68561.87 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 29603.20 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 49274.79 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 1397.79 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 29043.70 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 33784.53 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 77586.92 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 95047.13 Redovan rad
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 73711.46 Redovan rad
Ostali troškovi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 41706.15 Redovan rad
Ostali troškovi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 73458.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 93384.24 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 6438.25 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 18392.05 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 9299.81 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 13651.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 184.40 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 812308.46 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 881139.50 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 681034.87 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 1297379.43 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 101319.28 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 96165.38 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 91461.89 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 116245.77 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 110963.30 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 73699.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 77893.38 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa 206666.44 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - gašenje računa izbori Kula 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori 7214.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Beogradski okrug 10866.47 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Jablanički okrug 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Knjaževac 582.50 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Nišavski okrug 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Pčinjski okrug 3929.65 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Rasinski okrug 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - Mali Zvornik izbori 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - računi za izbornu kampanju 1510.68 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - Zlatiborski okrug 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Beograd 14674.84 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Čačak 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Kladovo 535.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Knić 60.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Kragujevac 5830.50 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Pećinci 140.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Pomoravski okrug 3298.36 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Raška 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Smederevo 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Toplički okrug 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa - izbori Žabari 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa izbori Bor 855.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa izbori Doljevac 210.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa izbori Kikinda 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa izbori Kladovo 280.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa izbori kula 210.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa izbori Lučani 280.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa izbori Sevojno 210.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa Mali Iđoš izbori 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa sa inostranstvom 2154.57 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa sa inostranstvom 3000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u inostranstvu 3641.07 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u inostranstvu 7111.61 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u inostranstvu 5305.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u inostranstvu 11055.21 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 28874.02 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 35477.49 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 59472.69 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 709595.35 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 630.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 53064.27 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 0.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 56933.97 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 68121.74 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 126784.92 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa u zemlji 274340.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa, bankarske usluge 449409.09 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi platnog prometa, bankarskih usluga 407239.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi po osnovu iosi - zapošljavanja invalida 379825.00 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi po sudskim sporovima 760273.09 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi političkog marketinga i istraživanja 101667838.62 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi poreza i lokalnih taksi 10384203.72 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi poreza na imovine 1704385.96 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi poreza na prenos apsolutnih prava 33275.90 Redovan rad
Ostali troškovi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi potrošnog materijala 118558.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi praćenja stranačkih aktivnosti 676000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi pravnog savetovanja i advokatski troškovi 757000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja 156956.40 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja 626445.31 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja 61300.53 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja 58775.44 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja 193190.09 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja 779368.66 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja 874435.89 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava 198069.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava 191093.34 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava 193604.60 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava 189527.42 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava 174046.81 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava 195153.71 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi prenoćišta 26867.70 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi prenoćišta i ishrane 66124.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi pres i video klipinga 902495.64 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi pres i video klipinga 887367.44 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi pres i video klipinga 727777.14 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi pres i video klipinga 922589.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi pres i video klipinga 777948.36 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi pres i video klipinga 44247.13 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi pres i video klipinga 23310.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi pres i video klipinga 21600.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi press i video kiplinga 917081.22 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi pretplate na časopise 502591.47 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi pretplate na časopise i stručne publikacije 6000.01 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi pretplate na časopise i stručne publikacije 6000.01 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevodilačkih usluga 76950.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevodilačkih usluga 54353.20 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevodilačkih usluga 428937.20 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 5222405.33
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 110108.24
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 56401.00
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 7088086.02 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 4139279.72
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 5019939.55
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 2107516.00
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 1779791.29 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 3317916.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 319044.94 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 301100.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza 55400.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza i taksi 1391510.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza izbori Severnobanatski okrug 660700.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza na radno mesto 574214.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza na radno mesto 411058.40 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza na radno mesto 402711.09 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza na radno mesto 392108.25 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza na radno mesto 240055.70 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza na radno mesto - 52960 248883.54 Redovan rad
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza za rad sa članstvom 40000.00
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza zaposlenih 925624.13 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza, goriva, autobuskih karata 3907591.37 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi prevoza: gorivo, putarine, parking, taksi 60914.36 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi prinudne naplate 16980.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi prinudne naplate 17355.15 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi prinudne naplate 5300.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi prinudne naplate 6200.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi prinudne naplate 45319.80 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi prinudne naplate 50144.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi prinudne naplate 51270.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi prinudne naplate 17916.91 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi probizije banke Intesa - izbori za narodne poslanike 229362.39 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi projektovanja 254800.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije 250.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije 4533.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - Apatin izbori 670.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - Kostolac 735.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - Odžaci izbori 170.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - Sombor izbori 865.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - izbori aranđelovac 830.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - izbori bor 545.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - izbori majdnpek 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - izbori mionica 1057.52 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - izbori Pećinci 1626.99 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - izbori Preševo 1235.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - izbori Sevojno 545.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije - izbori Smederevska Palanka 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Ada izbori 255.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Aleksandrovac izbori 1365.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - alibunar izbori 1035.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Babušnica izbori 170.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Beočin izbori 4575.90 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Beograd - Novi Beograd izbori 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Beograd - Barajevo izbori 780.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Beograd - Lazarevac izbori 1415.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Beograd - Obrenovac izbori 4910.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Beograd - Rakovica izbori 480.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Beograd - Zemun izbori 5459.64 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Bogatić izbori 695.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Čačak izbori 670.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Ćićevac izbori 85.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Čoka izbori 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Ćuprija izbori 310.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Gornji Milanovac izbori 2571.40 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - grad Niš izbori 1725.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Inđija izbori 2968.50 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Irig izbori 255.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Ivanjica izbori 590.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - izbori za poslanike u APV 4110.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Knić izbori 170.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Knjaževac izbori 395.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - koceljeva izbori 280.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Kostolac 1035.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Kragujevac izbori 64988.85 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Kraljevo izbori 3768.16 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Krupanj izbori 1745.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Kruševac izbori 2363.60 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Kuršumlija izbori 310.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Lebane izbori 85.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Leskovac izbori 3622.43 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Ljig izbori 2349.20 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Loznica izbori 340.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Malo Crniće izbori 460.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Nova Crnja izbori 2272.32 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Novi Bečej izbori 513.12 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - novi pazar izbori 170.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Pančevo izbori 5224.90 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Paraćin izbori 4086.30 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Petrovac na Mlavi izbori 690.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Pirot izbori 3085.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Požarevac izbori 2220.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Priboj izbori 3895.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Prokuplje izbori 565.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - račun trezora 3379.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Raška izbori 310.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Ruma izbori 2337.56 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Šabac izbori 1670.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Senta izbori 935.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Smederevo izbori 780.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Smederevo izbori 386.60 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - sokobanja izbori 1155.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Srbobran izbori 290.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Sremska Mitrovica izbori 1640.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Stara Pazova izbori 65.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Subotica izbori 3002.29 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Svrljig izbori 3318.22 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Titel izbori 1555.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - trezor 215.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Ub izbori 515.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Užice izbori 1990.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Valjevo izbori 1090.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Velika Plana izbori 140.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Vladičin Han izbori 1580.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Vranje izbori 1540.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Vrnjačka Banja izbori 85.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Vršac izbori 310.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Žabalj izbori 425.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Žitište izbori 780.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - žitorađa izbori 1295.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Zrenjanin izbori 1410.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke - Šabac izbori 169.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi provizije banke Novi Sad izbori 1465.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi publikacija 77833.80
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi publikacija 17877547.33
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi publikacija 29655000.00
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi publikacija koje se dele besplatno 1414671.50
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi publikacija koje se dele besplatno 2791603.80
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi publikacija koje se dele besplatno 6972082.70
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi publikacija koje se dele besplatno 2245115.47
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi publikacija koje se dele besplatno 23315138.00 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi publikacija koje se dele besplatno 38775772.00
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi putarina 134798.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi putarine 165158.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi rač. revizije i savetovanja 742994.00 Redovan rad
Ostali troškovi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstva 96000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstva i revizije 2460000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstva i revizije 3060000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstva, revizije i savetovanja 689720.65 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvene revizije 193327.21 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvene revizije 113438.98 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvene revizije 112869.79 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvenih usl 1528000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvenih usluga 1680000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvenih usluga 1266000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvenih usluga 1680000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvenih usluga 1680000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvenih usluga 1860000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvenih usluga 1383000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvenih usluga 420000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi računovodstvenih usluga 420000.00 Redovan rad
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi raspodele knjiga sa zaliha 192408.61
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi registracije domena 4014.86 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi registracije domena 4014.89 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi registracije motornog vozila 141804.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi registracije motornog vozila 153740.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 174497.35 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 13480.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 19300.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 200000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 39000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 863809.61 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 841788.04 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 1288524.41 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 436205.21 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 113479.74 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 2970688.95 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 515730.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 289901.47 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 425783.12 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 167348.04 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 93609.58 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 417292.70 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 391309.97 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije 353610.44 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije u sopstvenim prostorijama 79784.31 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije u sopstvenim prostorijama 42620.44 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije u sopstvenim prostorijama 129947.18 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije u sopstvenim prostorijama 99057.22 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije u sopstvenim prostorijama 110005.09 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije u sopstvenim prostorijama 204727.62 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi reprezentacije u zemlji 3226759.11 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 240000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 70571.42 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 100000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 50400.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 50000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 50000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 50000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 1374840.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 1347840.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 48000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije 120000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 171435.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 300000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 240000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 420000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 48000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 120000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 120000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 936000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 100000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštavanja 100000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštavanja 120210.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi revizije finansijskih izveštavanja 120000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi rezervisanja 200000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi rezervisanja za sudske sporove 150787.27 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi rezervnih delova 45756.48 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi rezervnih delova 68092.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi rezervnih delova 371562.80 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi rezervnih delova i servisiranje osnovnih sredstava 105235.21 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi rezervnih delova za osnovna sredstva 370432.43 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi rezervnih delova za tekuće i investiciono održavanje 1884019.46 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi režijskog materijala 9910.15 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi režijskog materijala 4150.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi režijskog materijala 40777.77 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi savetovanja 497728.81 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi savetovanja 476260.32 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi savetovanja 487523.52 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi savetovanja 493026.43 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi savetovanja i dr. Intelektualnih usluga 154160.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi sitnog inventara 493469.32 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi sitnog inventara 35667.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi sitnog inventara 4770.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi sitnog inventara 176938.77 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi sitnog inventara 644236.20 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi sitnog inventara 904538.65 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi sitnog inventara- izbori 206500.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi slanja edukativnog i ostalog materijala 904329.00
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi šlatnog prometa -redovan rad 263854.77 Redovan rad
Usavršavanje Zajedno za Srbiju (ZZS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi službenih putovanja 1111247.14
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi službenog putovanja u inostranstvo 343925.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi smeštaja i ishrane na terenu 96396.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi smeštaja i ishrane na terenu 97547.26 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi smeštaja i ishrane na terenu 42542.30 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi smeštaja i ishrane na terenu 6600.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi smeštaja i ishrane na terenu 13139.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi snimanja audio i video zapisa 419000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi softvera 67783.20 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi softvera 18225.00 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi spora, prinudne naplate i sl 237521.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 1358498.34 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 304760.34 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 35450.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 1013523.19 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 1792530.10 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 2001009.87 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 363484.47 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 3122109.56 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 2081750.52 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 326259.40 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 1727327.79 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova 1828430.40 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova -prinudna naplata 1985072.98 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova -rashodi iz ranijih godina 11149301.16 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova i ostali nepomenuti rashodi 1676976.54 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi sporova iz ranijih godina 263337.80 Redovan rad
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi štampe knjiga 2004377.11
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi štampe knjiga 1709135.13
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi štampe knjiga 3208620.80
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručne obuke i sticanja znanja 302500.00
Usavršavanje Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja 5669194.98
Usavršavanje Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja 2021573.40
Usavršavanje Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 3609592.55
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog osposobljavanja 24000.00
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog usavršavanja 494604.99
Usavršavanje Pokret socijalista (PS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog usavršavanja 568590.00
Usavršavanje Pokret socijalista (PS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog usavršavanja 771998.00
Usavršavanje Pokret socijalista (PS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog usavršavanja 290100.00
Usavršavanje Pokret socijalista (PS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog usavršavanja 109400.00
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog usavršavanja 1604188.80
Usavršavanje Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog usavršavanja i osposobljavanja 2546355.23
Usavršavanje Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih ,članova stranke 2404172.96
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi sudskih sporova 659982.15 Redovan rad
Ostali troškovi Liberalno demokratska partija (LDP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi sudskih sporova na teret rashoda 649978.12 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi tahi usluga 2933.00 Redovan rad
Ostali troškovi Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi takse 10940.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi takse sudske, registracione, lokalne takse 12570.02 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi taksi 13130.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi taksi 29097.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi taksi i poreza 11184671.22 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi taksi za registraciju 7200.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi taksi, sudskih, registracionih 22044.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi taksi, sudskih, registracionih 34356.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi tehničke podrške 65356.80 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi tehničke podrške 19597389.56 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi tehničkog održavanja 368220.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi tekućeg održavanja 999233.68 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi tekućeg održavanja 16320.00 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi tekućeg tehničkog održavanja 2658848.38 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi tekućeg tehničkog održavanja 13963.33 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi tekućeg tehničkog održavanja 2289322.95 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi tekućeh tehničkog održavanja 8204920.32 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 210785.14 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 391184.73 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 65510.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 155445.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 98550.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 16376.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 904031.52 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 1272328.42 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 100000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 144000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi ugostiteljskih usluga 87600.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi uklanjanja stare grafike banera 3072.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi upotrebe sitnog inventara 843757.87 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga čišćenja, obezbeđenja 607082.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga javnih beležnika 13860.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga javnih beležnika 313740.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga javnih izvršitelja 19500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga obezbeđenja 110250.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga obezbeđenja 249600.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga održavanja građevinskih objekata i opreme 25189952.51 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga održavanja opreme 3668188.75 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava 1256601.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava 726732.77 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava 1397059.08 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava 891680.60 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga prevoza 58522.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga prevoza 341603.37 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga prevoza 621173.03 Izborna kampanja
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga prevoza 25393.50 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga prevoza 107657.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga prevoza 107772.40 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga prevoza 78556.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga prevoza u zemlji 728444.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga računovodstva i revizije 113214.34 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga tekućeg i investicionog održavanja 470193.65 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga tekućeg i investicionog održavanja 690477.32 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga tekućeg i investicionog održavanja osnovnih sredstava 161307.27 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga u prometu proizvoda i usluga 59863.28 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi usluga zaštite na radu 13493.95 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi veb hostinga 273928.52 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi veb hostinga 259265.82 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi veb hostinga 276867.62 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi veb hostinga 279188.28 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi veštačenja 187897.76 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi video montaže -parlamentarni izbori 118825.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi za bankarske usluge 2200.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi za bankarske usluge 3407.88 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi za bankarske usluge 7248.10 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi za bankarsku proviziju lokalni izbori Južnobački okrug 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi za izmene koje se vrše na programu 62000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi za izmene na postojećim programima za računare 11520.00 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi za knjige i monografije 6516920.00
Usavršavanje Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi za knjige i monografije 425000.00
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi za knjige i monografije 1943700.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi za knjige i monografije 1210000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi za knjige i monografije 548939.50 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi za lokalne komunalne takse 39593.60 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi za novine 87400.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi za ogrevno drvo 86073.31 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi za proizvodne usluge 2378157.71 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi za proizvodne usluge 642432.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi za proviziju banke izbori Vršački okrug 500.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi za softver 40409.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi za softver 294788.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi za softver 149232.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi za takse - izbori Medveđa 26350.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi za takse - redovan rad 598594.36 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi za takse administrativne, sudske, registracione, lokalne 3608.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi za usluge na tekućem održavanju 2858004.13 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi za usluge na tekućem održavanju 257936.84 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi za usluge na tekućem održavanju 2074060.85 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi za usluge na tekućem održavanju osnovnih sredstava 65500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi za usluge ostalih društvenih delatnosti 7231.20 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi za usluge zaštite na radu 165779.92 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi za zaštitu i unapređenje životne sredine 62861.02 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi zakonske zatezne kamate 42611.22 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi zakupa od fizičkih lica 329254.94 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 0.00 0.00 0.00 Troškovi zaštite i unapređenja životne sredine 7953.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 0.00 0.00 0.00 Troškovi zaštite i unapređenja životne sredine 8003.88 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi zaštite i unapređenja životne sredine 8003.88 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi zaštite i unapređenja životne sredine 3359.18 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2018 0.00 0.00 0.00 Troškovi zatezne kamate 41271.41 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2020 0.00 0.00 0.00 Troškovi zatezne kamate 231216.29 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 0.00 0.00 0.00 Troškovi zdravstvenih usluga 17500.00 Redovan rad
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 0.00 0.00 0.00 Troškovi zdravstvenih usluga 771.12 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2016 0.00 0.00 0.00 Trpškovi zdravstvenih usluga-Loznica 2400.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ttroškovi rezervnih delova 54103.56 Redovan rad
Usavršavanje Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ttroškovi usavršavanja 1028213.38
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Učešće na Varšavskom bezbednosno forumu, oktobar 2016. 43770.42
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ugostiteljske usluge 1201694.38 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Ugostiteljske usluge 1783865.60 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2017 0.00 0.00 0.00 Ugostiteljske usluge 656273.90 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Ugostiteljske usluge 22000.00 Redovan rad
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Ugostiteljske usluge za rad sa članstvom 791371.34
Ostali troškovi Srpski patriotski savez (SPAS) 2020 0.00 0.00 0.00 Upaljači i olovke 49200.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Upravljanje u lokalnim samoupravama i gradovima 320000.00
Ostali troškovi Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Usluga prevoza u inostranstvu 59576.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 0.00 0.00 Usluge -oprema za presedničke izbore -cirada, promo zid, toner 812680.72 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Usluge čišćenja 677631.50 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Usluge čišćenja prostora 327620.43 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Usluge fotokopiranja 47064.16 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Usluge fotokopiranja 97979.04 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Usluge fotokopiranja 50411.76 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Usluge javnih beležnika 2520.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Usluge održavanja 6239669.20 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 0.00 0.00 0.00 Usluge održavanja 410901.76 Redovan rad
Ostali troškovi Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Usluge ost.Društv..Delatnosti -overa potpisa 343620.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Usluge ostalih društvenih del. 969580.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Usluge platnog prometa 1008963.43 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Usluge promocije 4850100.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Usluge tekućeg održ. 2105673.16 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Usluge za izmene na programima 45000.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Usluge zaštite na radu 4800.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Utrošen gas 432848.87 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2017 0.00 0.00 0.00 Utrošen gas 372804.48 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Utrošen gas 359354.81 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Utrošen sitan inventar 24579.00 Redovan rad
Usavršavanje Srpska napredna stranka (SNS) 2016 0.00 0.00 0.00 Utrošeni gas 475509.45 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2015 0.00 0.00 0.00 Utrošeni materijal za održavanje osnovnih sredstava 1350.00 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 0.00 0.00 Utrošeni materijal za tekuće i investiciono održavanje 19890.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 Utroseni materijal za tekuće i investiciono održavanje os.Sredstava 130548.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Utrošeni materijal za tekuće održavanje 5354.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Utrošeni materijal za tekuće održavanje 87499.00 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Utrošeni materijal za tekuće održavanje 901.00 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2019 0.00 0.00 0.00 Utrošeni naftni derivati 83278.58 Redovan rad
Ostali troškovi Jedinstvena Srbija (JS) 2020 0.00 0.00 0.00 Utrošeni naftni derivati 49147.41 Redovan rad
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Utrošeno gorivo za rad sa članstvom 1300893.00
Ostali troškovi Srpska narodna partija (SNP) 2018 0.00 0.00 0.00 Vanredni troškovi-sravnjenje analitičkih kartica 1839.14 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2017 0.00 0.00 0.00 Video tim 1356591.00 Redovan rad
Ostali troškovi Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 Video tim 1954656.00 Redovan rad
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2018 0.00 0.00 0.00 WEBIZ 20000.00
Usavršavanje Dosta je bilo (DJB) 2016 0.00 0.00 0.00 Zagreb, sep. 2016. regionalni razgovori 95022.29
Ostali troškovi Vuk Jeremić, grupa građana 2017 0.00 0.00 0.00 Zakup domena 1938.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Zakup posebnog prostora - Bela Crkva izbori 4518.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Zakup posebnog prostora - Beograd - Lazarevac izbori 120000.00 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Zakup posebnog prostora - Kruševac izbori 33865.67 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Zakup posebnog prostora - Nova Varoš izbori 42202.80 Izborna kampanja
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2018 0.00 0.00 0.00 Zakup posebnog prostora u izbornoj kampanji 242718.26 Izborna kampanja
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Zakup prostora za rad sa članstvom 1310674.71
Usavršavanje Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Zakup prostora za rad sa članstvom 926221.60
Ostali troškovi Dveri 2019 0.00 0.00 0.00 Zakup vozila 11714.30 Redovan rad
Ostali troškovi Dragan Đilas, grupa građana 2020 0.00 0.00 0.00 Zaokruživanje iznosa na računima obaveza i potraživanja 0.04 Redovan rad
Ostali troškovi Dragan Đilas, grupa građana 2019 0.00 0.00 0.00 Zaokruživanje iznosa na računima potraživanja i obaveza 6.09 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2019 0.00 0.00 0.00 Zaokruživanje iznosa na računima potraživanja i obaveza 0.01 Redovan rad
Ostali troškovi Dveri 2016 0.00 0.00 0.00 Zatezna kamata 532.00 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 0.00 0.00 0.00 Zatezna kamata 1242.53 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2019 0.00 0.00 0.00 Zatezna kamata 191.58 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2019 0.00 0.00 0.00 Zatezne i ugovorene kamate 4574740.60 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2020 0.00 0.00 0.00 Zatezne i ugovorene kamate 12823.39 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate 1795200.73 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate 16798.84 Redovan rad
Ostali troškovi Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate 666.71 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate 569.49 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate 4151.27 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate 171.79 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate 4628.34 Redovan rad
Ostali troškovi Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate 2539.89 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2015 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate u zemlji 17243295.89 Redovan rad
Ostali troškovi Demokratska stranka (DS) 2018 0.00 0.00 0.00 Zatezne kamate u zemlji 9296266.79 Redovan rad
Ostali troškovi Srpska napredna stranka (SNS) 2020 0.00 0.00 0.00 Zavisni troškovi zakupa 7459831.30 Redovan rad
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Završnica kampanje - susret članova odbora 17850.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 0.00 0.00 0.00 Završnica kampanje - susret članova odbora 100650.00 Izborna kampanja
Usavršavanje Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 0.00 0.00 0.00 Značaj komuniciranja na društvenim mrežama i socijalnih veština 960000.00
Zarade Demokratska stranka (DS) 2015 30300828.00 0.00 0.00 30300828.00 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka (DS) 2016 25699926.00 0.00 0.00 25699926.00 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka (DS) 2017 18843231.00 0.00 0.00 18843231.00 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka (DS) 2018 17420506.00 0.00 0.00 17420506.00 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka (DS) 2019 18556900.79 0.00 0.00 18556900.79 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka (DS) 2020 12749351.00 0.00 0.00 12749351.00 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka Srbije (DSS) 2015 1032703.00 0.00 547725.00 1580428.00 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka Srbije (DSS) 2016 863902.32 0.00 0.00 863902.32 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka Srbije (DSS) 2017 3288124.48 0.00 0.00 3288124.48 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka Srbije (DSS) 2018 3229594.02 0.00 0.00 3229594.02 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka Srbije (DSS) 2019 3420998.00 0.00 0.00 3420998.00 Redovan rad
Zarade Demokratska stranka Srbije (DSS) 2020 2759165.00 0.00 0.00 2759165.00 Redovan rad
Zarade Dveri 2016 2077033.00 0.00 0.00 2077033.00 Redovan rad
Zarade Dveri 2017 6058276.48 0.00 0.00 6058276.48 Redovan rad
Zarade Dveri 2018 6691122.29 0.00 0.00 6691122.29 Redovan rad
Zarade Dveri 2019 11681774.48 524556.97 0.00 12206331.45 Redovan rad
Zarade Dveri 2020 6512670.66 0.00 3426031.65 9938702.31 Redovan rad
Zarade Jedinstvena Srbija (JS) 2015 2128207.67 0.00 451270.27 2579477.94 Redovan rad
Zarade Jedinstvena Srbija (JS) 2016 2313749.99 0.00 27619.05 2341369.04 Redovan rad
Zarade Jedinstvena Srbija (JS) 2017 4031803.56 0.00 281933.52 4313737.08 Redovan rad
Zarade Jedinstvena Srbija (JS) 2018 4220142.64 0.00 0.00 4220142.64 Redovan rad
Zarade Jedinstvena Srbija (JS) 2019 5472800.59 0.00 0.00 5472800.59 Redovan rad
Zarade Jedinstvena Srbija (JS) 2020 5297657.36 0.00 0.00 5297657.36 Redovan rad
Zarade Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2015 3927728.00 0.00 0.00 3927728.00 Redovan rad
Zarade Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2016 3619052.82 0.00 0.00 3619052.82 Redovan rad
Zarade Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2017 3627641.34 0.00 0.00 3627641.34 Redovan rad
Zarade Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2018 3900640.73 0.00 0.00 3900640.73 Redovan rad
Zarade Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2019 3648697.21 0.00 0.00 3648697.21 Redovan rad
Zarade Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) 2020 3082103.13 0.00 0.00 3082103.13 Redovan rad
Zarade Narodna stranka (NS) 2019 1873611.19 0.00 0.00 1873611.19 Redovan rad
Zarade Narodna stranka (NS) 2020 3088878.46 0.00 0.00 3088878.46 Redovan rad
Zarade Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) 2020 161369.00 0.00 0.00 161369.00 Redovan rad
Zarade Pokret socijalista (PS) 2015 492530.00 0.00 0.00 492530.00 Redovan rad
Zarade Pokret socijalista (PS) 2016 481140.00 0.00 0.00 481140.00 Redovan rad
Zarade Pokret socijalista (PS) 2017 681088.00 0.00 0.00 681088.00 Redovan rad
Zarade Pokret socijalista (PS) 2018 948528.00 0.00 0.00 948528.00 Redovan rad
Zarade Pokret socijalista (PS) 2019 489446.68 0.00 0.00 489446.68 Redovan rad
Zarade Pokret socijalista (PS) 2020 566952.00 0.00 0.00 566952.00 Redovan rad
Zarade Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2015 9766028.78 0.00 4008762.83 13774791.61 Redovan rad
Zarade Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2016 16426705.85 0.00 4030927.58 20457633.43 Redovan rad
Zarade Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2017 9374476.95 0.00 3640829.69 13015306.64 Redovan rad
Zarade Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2018 10855781.03 0.00 5280984.06 16136765.09 Redovan rad
Zarade Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2019 3248843.00 0.00 6911395.00 10160238.00 Redovan rad
Zarade Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2020 4561679.24 0.00 7140266.62 11701945.86 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 2791936.74 0.00 0.00 2791936.74 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 284364.54 284364.54 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2015 0.00 0.00 266405.12 266405.12 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 2285467.64 0.00 0.00 2285467.64 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 1065720.76 0.00 0.00 1065720.76 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2016 391164.00 0.00 0.00 391164.00 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 1520157.63 0.00 0.00 1520157.63 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2017 677528.55 0.00 0.00 677528.55 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 1851240.61 0.00 0.00 1851240.61 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2018 602635.00 0.00 0.00 602635.00 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 998313.72 0.00 0.00 998313.72 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2019 78119.12 0.00 0.00 78119.12 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 0.00 0.00 102201.00 102201.00 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) 2020 998671.05 0.00 0.00 998671.05 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska stranka (SDS) 2015 16342250.18 0.00 0.00 16342250.18 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska stranka (SDS) 2016 16656236.16 0.00 0.00 16656236.16 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska stranka (SDS) 2017 11241696.99 0.00 0.00 11241696.99 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska stranka (SDS) 2018 6690098.14 0.00 0.00 6690098.14 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska stranka (SDS) 2019 3703938.34 0.00 0.00 3703938.34 Redovan rad
Zarade Socijaldemokratska stranka (SDS) 2020 3762503.32 0.00 0.00 3762503.32 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2015 15530999.98 73800.49 0.00 15604800.47 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 7744976.41 0.00 7744976.41 Izborna kampanja
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 860666.85 0.00 860666.85 Izborna kampanja
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 0.00 515044.74 0.00 515044.74 Izborna kampanja
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2016 11636766.90 230211.43 0.00 11866978.33 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 95477.55 0.00 95477.55 Izborna kampanja
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 20028693.42 0.00 0.00 20028693.42 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 2403443.73 0.00 0.00 2403443.73 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 1031477.76 0.00 0.00 1031477.76 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 150215.58 0.00 0.00 150215.58 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2017 0.00 3153450.91 0.00 3153450.91 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 24501704.26 0.00 0.00 24501704.26 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 2940204.54 0.00 0.00 2940204.54 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 1261837.47 0.00 0.00 1261837.47 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 184279.88 0.00 0.00 184279.88 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2018 0.00 4751723.72 0.00 4751723.72 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 30367312.21 0.00 0.00 30367312.21 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 3644077.29 0.00 0.00 3644077.29 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 1563916.51 0.00 0.00 1563916.51 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 0.00 8875127.08 0.00 8875127.08 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 241020.00 0.00 0.00 241020.00 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2019 1144168.70 0.00 0.00 1144168.70 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 31681427.04 1630533.87 0.00 33311960.91 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 3643363.82 0.00 0.00 3643363.82 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 1631593.32 0.00 0.00 1631593.32 Redovan rad
Zarade Srpska radikalna stranka (SRS) 2020 1384240.83 0.00 0.00 1384240.83 Redovan rad
Zarade Stranka slobode i pravde (SSP) 2019 581168.97 0.00 0.00 581168.97 Redovan rad
Zarade Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2015 12203297.00 0.00 1345063.00 13548360.00 Redovan rad
Zarade Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2016 10654175.91 0.00 1306012.71 11960188.62 Redovan rad
Zarade Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2017 10548080.82 0.00 85759.49 10633840.31 Redovan rad
Zarade Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2018 10376828.91 0.00 124208.86 10501037.77 Redovan rad
Zarade Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2019 10370356.37 0.00 39556.96 10409913.33 Redovan rad
Zarade Savez vojvođanskih Mađara (SVM) 2020 10791859.16 0.00 9433.96 10801293.12 Redovan rad
Zarade Zajedno za Srbiju (ZZS) 2015 2895929.00 0.00 0.00 2895929.00 Redovan rad
Zarade Zajedno za Srbiju (ZZS) 2016 2076781.50 0.00 0.00 2076781.50 Redovan rad
Zarade Zajedno za Srbiju (ZZS) 2017 1401347.00 0.00 0.00 1401347.00 Redovan rad
Zarade Zajedno za Srbiju (ZZS) 2018 1401347.00 0.00 0.00 1401347.00 Redovan rad
Zarade Zajedno za Srbiju (ZZS) 2019 1554078.41 0.00 0.00 1554078.41 Redovan rad
Zarade Zajedno za Srbiju (ZZS) 2020 2238624.00 0.00 0.00 2238624.00 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2015 39507750.60 0.00 0.00 39507750.60 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2015 7071887.50 0.00 0.00 7071887.50 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2015 48170214.43 0.00 844746.02 49014960.45 Redovan rad
Zarade Stranka slobode i pravde (SSP) 2020 1854827.00 0.00 0.00 1854827.00 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2016 44209537.50 0.00 0.00 44209537.50 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 48125939.06 0.00 0.00 48125939.06 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 780820.08 0.00 0.00 780820.08 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2016 29905.00 0.00 0.00 29905.00 Izborna kampanja
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2017 42379207.46 0.00 0.00 42379207.46 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2017 5085505.15 0.00 0.00 5085505.15 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2017 2182529.04 0.00 0.00 2182529.04 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2017 317844.06 0.00 0.00 317844.06 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 42173785.05 0.00 0.00 42173785.05 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2017 742953.37 0.00 0.00 742953.37 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2018 40328364.43 0.00 0.00 40328364.43 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2018 4839403.77 0.00 0.00 4839403.77 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2018 2076910.48 0.00 0.00 2076910.48 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2018 302462.69 0.00 0.00 302462.69 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 41613582.71 0.00 0.00 41613582.71 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2018 2763565.22 0.00 0.00 2763565.22 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2019 34948305.41 0.00 0.00 34948305.41 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2019 4193796.76 0.00 0.00 4193796.76 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2019 1799837.68 0.00 0.00 1799837.68 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 37371096.34 0.00 23734.19 37394830.53 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2019 2835130.59 0.00 0.00 2835130.59 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2020 35992354.07 0.00 0.00 35992354.07 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2020 4139120.57 0.00 0.00 4139120.57 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2020 1853606.19 0.00 0.00 1853606.19 Redovan rad
Zarade Srpska napredna stranka (SNS) 2020 166779.98 0.00 0.00 166779.98 Redovan rad
Zarade Socijalistička partija Srbije (SPS) 2020 35737731.24 0.00 94339.62 35832070.86 Redovan rad

Uslovi za prenošenje sadržaja iz baze: potrebno je da navedete da ste informacije preuzeli od Centra za istraživačko novinarstvo Srbije / CINS, uz link ka bazi podataka. Više informacija: cins.rs/uslovi-koriscenja/

Povezano

17. maj 2024.
Za obuku članstva Srpska napredna stranka je 2022. dala 48 miliona dinara firmama iz Nemačke i Velike Britanije. CINS otkriva ko se nalazi iza njih.
23. apr 2024.
Televizije Pink i Hepi otpisale su Srpskoj radikalnoj stranci dug od ukupno oko 100 miliona dinara. Dugovi koje stranke ostavljaju iza sebe u kampanjama nisu retkost, a istraživanje CINS-a pokazuje da uspostavljeni sistem finansiranja ne sprečava moguće zloupotrebe.
02. nov 2023.
„Može se opet očekivati da ćemo imati izrazitu nesrazmeru u finansijskim ulaganjima između SNS-a i njegove koalicije i svih ostalih učesnika izbora“, rekao je u intervjuu za CINS Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.
06. mar 2023.
Više javno tužilaštvo u Beogradu proverava kako je raspolagano novcem sa računa za kampanju koalicije Ruski manjinski savez. Račun je za koaliciju otvorio Srpsko ruski pokret, a novcem je raspolagao Pavle Bihali, osnivač Levijatana.