Jovana Radivojević
Jovana se pridružila timu krajem 2020. godine kao stažistkinja kroz BIRN-ov program za mlade novinare. Završila je novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka i svoju akademsku karijeru nastavila upisom na master studije Politikologije. Članica je studentskog radija „Slušaonica6“ gde se bavi društveno-političkim temama. Učestvovala je u regionalnom projektu „Dijalog za budućnost“ gde je istraživala temu „Medijska i informacijska pismenost“. Interesuje je istraživačko novinarstvo i smatra da je CINS dobra redakcija gde od iskusnih novinara može da uči i oproba se u tome. Veruje u osnovno načelo novinarske profesije da je javni interes najvažniji, a da je dužnost novinara da objektivno i istinito izveštava.

Jovana Radivojević