Istraživačke pričeProjektiSud i tužilaštvo

Stotine građana ostale bez pravne zaštite garantovane ustavom

22. maj 2012.
Svi građani koji ne budu imali novca da plate advokata za predstavljanje pred sudom, najverovatnije će morati da odustanu od traženja pravde. Novi Zakon o praničnom postupku (ZPP) je zabranio da sindikati, nevladine organizacije i pravnici koji nisu članovi Advokatske komore pružaju pravnu pomoć koja je do sada najčešće bila besplatna. Građanima preostaje ili da se sami zastupaju pred sudom, ili da se nadaju da u njihovoj opštini postoji služba za pružanje pravne pomoći. Takve službe su formalno osnovane u samo 46 od 160 opština Srbije. Vrlo mali broj njih je i počeo sa radom. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći još uvek nije donesen.

Monopol advokata?

 

Saša Gajin

Iz koalicije za pristup pravdi poručuju da se kroz ovu odredbu uspostavlja advokatski monopol u zastupanju: “Ako ovo prevedemo na ekonomski teren onda ćete videti da se tu radi o pokušaju preraspodele društvenog bogatstva u korist onih koji vrše advokatsku profesiju. Ti partikularni ili pojedinačni interesi advokata, koji su nametnuli ovo rešenje pre svega u okviru ministarstva pravde, a onda i u samoj Skupštini, idu toliko daleko da su u zakonu o krivičnom postupku čak afirmisali položaj ne svih advokata, već onih koji imaju najduži staž, to jest onih koji su najuspešniji na tržištu,” kaže Saša Gajin iz Centara za unapređivanje pravnih studija i docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Međutim, prema rečima Vojkana Simića, pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde i člana radne grupe koja je napisala predlog zakona, ovom odredbom štite se stranke od neprofesionalaca:
 

Vojkan Simić

“Rešenje ranijeg ZPP po kojem bilo koje lice može biti punomoćnik pred sudom neodrživo je iz nekoliko razloga. Najpre, nekvalifikovani punomoćnici svojim nepoznavanjem parničnih procedura koje zahtevaju pravničko znanje dovode do toga da stranke bivaju uskraćene u svojim pravima. Stranka koju zastupa nekvalifikovani punomoćnik u neravnopravnom je položaju sa strankom koju zastupa advokat”.

Profesor Oliver Antić, član radne grupe Ministarstva pravde, koja je uradila predlog ovog zakona na javnoj raspravi održanoj u julu mesecu 2011. godine rekao je: “Izjednačavanje advokata i svakog pravno neukog pomoćnika je, pre svega, neprihvatljivo sa stanovišta advokature kao profesije koja podrazumeva višestruku pravnu kvalifikaciju – Pravni fakultet, odgovarajuću praksu, pravosudni, advokatski ispit, kao i posebne kriterijume za prijem u Komoru”.

Isto misli i Jovica Kosić, advokat i generalni sekretar Advokatske komore Srbije: “Prema odredbama člana 67. Ustava i prema Zakonu o advokaturi, Advokatura je ta koja pruža kvalifikovanu, stručnu pomoć strankama. Da bi lice imalo licencu mora da bude član advokatske komore”. Zbog toga on misli da je zakonodavac ovim članom doprineo ozbiljnosti parničnog postupka: „Vi kada vas zaboli zub idete kod zubara. Advokat je kvalifikovan za valjanu pravnu pomoć…“

Vesna Rakić međutim drugačije tumači odredbe Ustava Srbije koje se odnose na zastupnike: “Pre svega, Ustav Srbije u članu 67. propisuje da pravnu pomoć pružaju “advokatura i službe pravne pomoći”. Ta odredba znači samo to da advokatura i službe pravne pomoći, kada im se neko obrati za zastupanje, moraju da pružaju pravnu pomoć, ne smeju je odbiti izuzev ako imaju nekakav opravdan razlog za to. Ova odredba ustava nikako ne znači da se stranke nikome drugom ne mogu

Advokatska komora Srbije

obratiti za zastupanje”.

Da su advokati jedini stručni da građane pred sudom predstavljaju na najbolji način ne slaže se ni Slađana Kiković iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost: “Potpuno je netačna ta konstatacija, naročito po pitanju radnih sporova. Potpuno je laička ocena da kolege koje se nisu upisale u imenik advokata manje znaju. Šta to znači? Ja imam pravosudni ispit, nisam se upisala u imenik advokata i manje znam od njih?“ Ona se slaže za konstatacijom da ZPP može dovesti do toga da se uspostavi neka vrsta privilegovanog položaja jakih advokatskih kancelarija u Srbiji: “Na ovom zakonu neće profitirati advokatske kancelarije u kojima je jedan čovek izvršilac. Profitiraće kancelarije koje imaju po deset zaposlenih advokata”.

 

Besplatna pravna pomoć


Zakon o parničnom postupku u članu 170. predviđa mogućnost da stranke, kojima je to potrebno, dobiju besplatnu pravnu pomoć prema kojoj bi bili oslobođeni i plaćanja sudskih troškova. Prema ovom članu besplatnu pravnu pomoć bi dodeljivao sud, ali pod uslovom da je to propisano posebnim zakonom. Taj posebni zakon je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je još uvek u formi predloga zakona, iako se na njemu radi još od 2007. godine. Ovaj zakon neće doći pred poslanike pre novog saziva Skupštine republike Srbije, što znači da će se u praksi i dalje primanjivati “siromaško pravo” koje predviđa nekoliko različitih zakona: „Dok ovaj zakon ne bude usvojen primenjivaće se odredbe o „siromaškom pravu“, besplatnom punomoćniku ili braniocu. Ono se sada nalazi u različitim zakonima – Zakon o krivičnom postupku, ZPP, Zakon o prekršajima , Zakon o upravnom postupku, Zakon o sudskim taksama,” kaže Vojkan Simić iz Ministarstva pravde. Prema njegovim rečima, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći bi trebalo da na jednom mestu odredi uslove i kriterijume za dobijanje ove vrste pomoći. Po tom zakonu takođe će biti određeno i ko može da je pruža: „Pored advokata, u poslednjih 20 godina značajnu ulogu u pomoći građanima, posebno onima iz osteljivih društvenih grupa, imali su nevladine organizacije i sindikati, a u poslednjih 10 godina i pravne klinike. Na zapadu je trend da se i drugim kvalifikovanim pravnicima omogućava zastupanje pred sudom, ili bar prilikom pružanja besplatne pravne pomoći”.
 

Iz ovoga se može zaključiti da su Zakon o parničnom postupku i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći morali biti doneseni zajedno kako bi jedan drugog dopunjavali. Ipak, Ministarstvo pravde i skupština Srbije su propustili da to učine i stvorili situaciju u kojoj je građanima ostavljeno da se pozivaju na nekoliko različitih zakona koji, pod različitim uslovima, predviđaju mogućnost besplatne pravne pomoći. U tim zakonskim tekstovima date su odredbe koje regulišu samo pojedine vidove pravne pomoći. Zakonom o advokaturi u članu 25. predviđeno je da advokatska komora može organizovati pružanje besplatne pravne pomoći na teritoriji osnovnog suda. Besplatna pravna pomoći predviđena je članovima Zakonika o krivičnom postupku i Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštitit maloletnih lica. Osnove besplatnog zastupanja određenih grupa klijenata postavljene su i u Porodičnom zakonu. Pružanje pravne pomoći predviđeno je i Zakonom o azilu, kako licima koja traže azil, tako i licima kojima je priznat status izbeglica.
 

Zakonom o lokalnoj samoupravi predviđeno je da opština organizuje službu pravne pomoći građanima. Prema podacima Ministarstva pravde do sada je ovakva služba osnovana u samo 46, od 160 opština. U isto vreme, veliki broj građana još uvek ne zna da u njihovima mestima ove službe postoje i šta od njih mogu da dobiju.

Opšte imovinsko stanje velikog dela građana stvara situaciju u kojoj Ustavom zagarantovano pravo na profesionalnu pravnu pomoć pred sudom nema nikakvo stvarno značenje, jer isti ti građani nemaju materijalne mogućnosti da je plate. Savremena država bi trebala da mehanizme pravne pomoći prilagodi imovinskim prilikama građana. Skupština Srbije ipak je usvojila predlog novog zakona o parničnom postupku i on je stupio na snagu 1. februara, zajedno sa odredbama o punomoćniku, uprkos zamerkama stručne javnosti. Iako je “Koalicija za pristup pravdi” podnela inicijativu za ocenu ustavnosti nekoliko dana pre nego što je zakon stupio na snagu kako bi ove odredbe bile stavljene van snage dok proces za ocenu ustavnosti ne bude završen, Ustavni sud se još uvek nije oglasio.

Autor:

Ostavi komentar

Prati
CINS neće objavljivati komentare koji sadrže uvrede, govor mržnje, pozivanje na nasilje ili diskriminišu bilo koju društvenu grupu. Takođe, nećemo odobravati optužbe na račun pojedinaca koje ne možemo da dokažemo. Hvala što poštujete ova pravila :)
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Tagovi

Povezano

Send this to a friend