AktuelnoPriručnik za istraživačko novinarstvo

Podrška za istraživačke priče: Izveštavanje u kriznim situacijama

08. maja 2017.
U periodu od juna do septembra 2017. godine, Mreža za profesionalizaciju medija (SEENPM) i Mediacentar Sarajevo (MCS) će podržati novinare i novinarke iz regiona organizacijom treninga o izveštavanju u kriznim situacijama i produkciji istraživačke priče. U sklopu programa biće dodeljena i pojedinačna finansijska podrška za produkciju priče čija će tema biti vezana za kriznu situaciju. 

U kontekstu ovog projekta, krizna situacija uključuje kontroverze i/ili žestoka neslaganja među važnim društvenim akterima, gde se prvenstveno misli na vladajuće političke strukture kao jedan od glavnih subjekata u novinarskoj priči. Želimo da staknemo i važnost i odgovornost medija kao jedan od ključnih faktora za demokratsku javnu debatu koji može uticati na ishod krize. Primeri kriznih situacija su protesti građana, politička kriza, veliki korupcijski skandali i slično. Kao kriznu situaciju možemo posmatrati onu koju generišu vladajuće strukture ili onu koju stvara opozicija, a međunarodna pitanja, stavljena u nacionalni kontekst, poput izbegličke krize, terorizma ili prirodnih nepogoda, a koju prate kontroverze i nadmetanja u kojima vlasti imaju važnu ulogu, takođe mogu biti predmet analize.


SEENPM i MCS vas pozivaju da se prijavite za program:


Izveštavanje u kriznim situacijama


Ko može da aplicira?


Aplikaciju za program „Izveštavanje o kriznim situacijama“ mogu podneti novinari i novinarke iz BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Makedonije.


Program podrške


Pojedinačna podrška se dodeljuje za produkciju jedne priče koja za cilj ima da razbije dezinformacije u kriznim situacijama i prekine takve trendove, te u javnosti podstakne potrebu za verodostojnim i angažovanim novinarstvom u demokratskom okruženju. U fokusu programa su neistražene ili nedovoljno istražene teme. U sklopu programa planiramo da podržimo produkciju ukupno 18 priča (18 novinara iz šest zemalja).


Format istraživačkih radova


Osnovni tekst istraživačkih priča pratiće foto i/ili video sadržaji, te vizualizovani podaci kako bi priče bile prilagođene objavljivanju na različitim platformama.


Rokovi za realizaciju istraživačkih priča su:


– Prvi draft: 13. avgust 2017. godine
– Drugi draft: 31. avgust 2017. godine
– Finalni rok za objavljivanje: 15. septembar 2017. godine


Priče će biti objavljene u medijima u kojima učesnici rade, i drugim medijima, u šest zemalja.


Obaveze učesnika programa:


– Trening – 6 – 8. jun 2017. godine, Albanski medijski institut, Tirana


Uspešni aplikanti obavezni su da prisustvuju treningu koji će se održati od 6. do 8. juna u Tirani. Prilikom tog skupa biće dogovorena detaljna metodologija i dinamika rada za svaki pojedinačni istraživački projekat i uspostavljena radna procedura. Trening je na engleskom jeziku.


– Saradnja sa uredničkim timom (12. jun – 12. septembar)


Autori i autorke su obavezni da sarađuju sa uredničkim timom programa. Minimum saradnje podrazumeva tri konsultacije u različitim fazama istraživačkog procesa. Tek nakon što urednički tim i autor postignu saglasnost o finalnoj verziji, priča se objavljuje. Urednički tim će biti na raspolaganju autorima tokom trajanja programa. Tekstovi će biti napisani na maternjem jeziku novinara.


Kako i kada aplicirati:


Najkasnije do 14. maja 2017. godine pošaljite nam:


1. CV (molimo Vas da obavezno navedite kurseve i obuke koje ste pohađali, a tiču se istraživačkog novinarstva)


2. Aplikaciju u kojoj ćete navesti:


– Predlog teme koju želite da istražite – problem, pitanje na koje svojim istraživanjem tražite odgovor, zašto je tema relevantna, max. 200 reči. (Naglašavamo da je fokus projekta na neistraženim ili nedovoljno istraženim temama)
– Kratak opis metodologije (podaci koje ćete istražiti, osobe koje ćete intervjuisati, izvori koje ćete konsultovati (max. 200 reči)
– Package – formati u kojima nameravate da objavite priču (tekst, foto, video, vizualizacije podataka)
– Ukoliko imate mogućnost da obezbedite dodatno objavljivanje/emitovanje priče, molimo vas navedite u kojim medijima.


Aplikaciju pošaljite putem maila na kontakt@media.ba, pod nazivom:


„Aplikacija za program 
Izveštavanje o kriznim situacijama“ 

Autor:

Ostavi komentar

avatar
  Prati  
Obavesti me o

Tagovi

Povezano

Send this to a friend