AktuelnoProjektiFunkcioneri

Plate činovnika i funkcionera u suprotnosti sa zakonom

31. okt 2009.
REPUBLIČKA BUDŽETSKA INSPEKCIJA UTVRDILA NEPRAVILNOSTI U PROŠLOGODIŠNJEM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA NOVOG SADA Budžetski inspektor utvrdio da je gradska uprava Novog Sada za vreme mandata gradonačelnice Maje Gojković funkcionerima isplaćivala nezakonito veće plate, što je nastavio aktuelni gradonačelnik Igor Pavličić, kome je pored toga inspektor pronašao da je isplaćivao i nenamenske autorske honorare

Maja Gojković

Budžetska inspekcija Ministarstva finansija naložila je mere kojima Novi Sad treba da vrati sopstvenom budžetu 212,5miliona dinara zbog nezakonito većih zarada gradskih funkcionera i činovnika i da u gradsku kasu vrati nenamenski utrošenih pola miliona dinara za honorare osobama koje su radile poslove koji se nalaze u opisu poslova zaposlenih u gradskoj administraciji. Zapisnik budžetske inspekcije, do kojeg smo došli u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo NUNS-a (www.cins.org.rs), odnosi se na 2008. godinu, dostavljen je gradu 11. septembra, a za ispunjenje navedenih mera Novi Sad ima rok od 60 dana od dana prijema ovog dokumenta.

Budžetski inspektor je utvrdio da su na osnovu odluke gradske skupštine o koeficijentima za obračun i isplatu plata za izbarana, imenovana i postavljena lica od 14. juna 2006. godine, uvećani koeficijenti za navedene osobe, što je u suprotnosti sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama i odgovarajućom uredbom Vlade. Kako su u toku 2008. godine odgovorna lica za zakonitost Novog Sada bili gradonačelnici Maja Gojković (do 5. oktobra 2004. godine, do 16. juna 2008) i Igor Pavličić (od 16. juna 2008. godine), a sporna skupštinska odluka je doneta za vreme mandata Maje Gojković, može se pretpostaviti kome i čijoj vlasti funkcioneri i činovnici treba da zahvale za deblje koverte.
U zapisniku inspekcije stoji da se plate funkcionera i činovnika sastoje iz osnovice, koeficijenta, dodatka na platu i dela koji zaposleni plaća za porez i doprinose. Osnovice zaposlenih bile su u skladu s propisima, dok je, po zapisniku, došlo do odstupanja kod koeficijenata, te je tako gradonačelnik po drugom članu Odluke dobio koeficijent od 11,50, što je više od zakonskog maksimuma od 9,40 koliko ima predsednik Narodne skupštine. U suprotnosti sa zakonom bio je i drugi stav istog člana da se za 30 procenata uvećaju i koeficijenti izabranih lica, koji je u narednom stavu ponovo uvećan za isti procenat. I konačno, drugi stav četvrtog člana sporne Odluke, uvećao je koeficijente utvrđene u prvom stavu člana 4. za stimulativni dodatak u rasponu od 3,00 do 5,60, odnsono od 49,55 posto do 53,57 procenata, što je, po mišljenju inspektora, takođe u suprotnosti sa zakonom i uredbom Vlade. Budžetski inspektor naložio je 3. marta ove godine da grad ponovo obračuna isplatu zarada u prošloj godini, te je na osnovu novog obračuna, po kojem bi plate trebale da iznose 513.213.818,95 dinara, i razlike u odnosu na prošlogodišnji obračun, koji je pokazao da je isplaćeno 725.760.211,61 dinar, utvrđeno da je grad sam sebi dužan 212.546.392,66 dinara.
S druge strane, mera koja se odnosi na uplatu novca u gradski budžet koji je bio isplaćen, kako inspekcija navodi, nenamenski za ugovore ljudima koji su angažovani za poslove koji su već obavljali stalno zaposleni u gradskoj administraciji, doneta je pošto su, po mišljenju inspektora, prekršeni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Skupštine grada i službi gradonačelnika. Tako je inspkecija utvrdila da je za potrebe honoraraca u Skupštini grada isplaćeno 393.072,30 dinara, dok je onima u gradonačelnikovoj službi isplaćeno 120.481,93 dinara.
 

Igor Pavličić

U Skupštini grada budžetski inspektor je utvrdio da je nenamenski utrošen novac za isplatu honorara dva savetnika predsednika Skupštine grada za odnose s javnošću i savetnika predsednika Skupštine grada za međunarodnu saradnju, dok su u službi Supštine grada već bila zaposlene osobe koje su obavljale navedene poslove. Takođe, i u službi gradonačelnika došlo je do, po mišljenju inspekcije, do nenamenskog trošenja novca pošto je isplaćen honorar konsultantu za odnose s javnošću, a taj posao su već radile osobe koje su bile postavljene i zaposlene u službi gradonačelnika.
Za sada o ovim merama budžetske inspekcije nema reakcija i komentara iz Skupštine grada, dok nam je iz Službe za odnose s javnošću gradonačelnika odgovoreno jedino da je grad pokrenuo upravni postupak i da do njegovog okončanja neće biti komentara. Tako je javnost ostala uskraćena za informaciju kako će grad, u slučaju da žalba ostane neuslišena, naći zamašan novac da ga vrati u sopstveni džep, ali i da li će iko odgovarati za postupke i odluke za koje inspekcija tvrdi da su u suprotnosti sa zakonom. Uz to, kako je sporna odluka o platama gradskih činovnika i funkcionera iz 2006. godine, ostaje pitanje i kako su one isplaćivane i tokom te i naredne, 2007. godine i da li i taj novac Novi Sad, odnosno oni koji ga predstavljaju i rade za njega i njegove građane, duguje samom sebi i svojim stanovnicima. U zapisniku budžetskog inspektora stoji da grad može da primedbe dostavi Ministarstvu finansija, a da ukoliko grad ne izvrši navedene mere, podleći će sankcijama u skladu sa Zakonom o državnoj upravi i Zakonom o budžetskom sistemu.

Autor:

Ostavi komentar

Prati
CINS neće objavljivati komentare koji sadrže uvrede, govor mržnje, pozivanje na nasilje ili diskriminišu bilo koju društvenu grupu. Takođe, nećemo odobravati optužbe na račun pojedinaca koje ne možemo da dokažemo. Hvala što poštujete ova pravila :)
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Tagovi

Povezano