AktuelnoSrbija

Mišković oslobođen optužbe da je zloupotrebio položaj

27. sep 2017.
miroslavmiskovic.rs
Apelacioni sud u Beogradu doneo je odluku i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom je Miroslav Mišković oslobođen optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Suđenje za pomaganje u utaji poreza vraćeno je na početak

Apelacioni sud u Beogradu doneo je presudu kojom potvrđuje odluku Specijalnog odeljenja Višeg suda u Beogradu iz juna 2016. godine kojom je Miroslav Mišković oslobođen optužbi za malverzacije u putarskim preduzećima.


Prema saopštenju Apelacionog suda, Viši sud je oslobađajućom presudom nakon detaljne analize “izneo jasne i nesumnjive razloge” da u konkretnom slučaju nema dokaza da je Mišković izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.


U slučaju presude Višeg suda kojom je Mišković osuđen na pet godina zatvora i plaćanje osam miliona dinara kazne za pomaganje sinu Marku u utaji poreza, Apelacioni sud doneo je odluku da se suđenje vrati na početak.


Osuđujuća presuda za saučesništvo u utaji poreza, prema nalazima Apelacionog suda,sadrži “bitnu povredu odredbi krivičnog postupka, budući da su u obrazloženju presude izostali razlozi o odlučnim činjenicama, a oni razlozi koji su dati su u znatnoj meri nejasni i protivurečni.”


Mišković je osumnjičen za utaju poreza u pomaganju, a izvršenje krivičnog dela objašnjeno je navodnim davanjem saveta sinu Marku, vlasniku Mera Investment Fund B.V, kako da izbegne plaćanje poreza.


Apelacioni sud navodi da prvostepeni sud “nije dao jasne i nesumnjive razloge koji su to saveti od strane okrivljenog Miroslava Miškovića dati Marku Miškoviću a koji su mu pomogli da izvrši krivično delo ako se ima u vidu odbrana okrivljenog, kao i saoptuženih prema kojima je postupak razdvojen.”


Pored ovoga, Apelacioni sud ističe da je prvostepeni sud, u osuđujućem delu, povredio zakon time što je osuđujuću odluku zasnovao na autentičnom tumačenju Zakona o porezu na dobit preduzeća i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i na obaveštenju Ministarstva finansija i privrede RS.


Ovakvim postupanjem sud je povredio član 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kojim je garantovano pravo na pravično suđenje čiji je potpisnik i Republika Srbija, navodi se u saopštenju beogradskog Apelacionog suda.


U daljem obrazloženju navodi se da je u konkretnom slučaju reč ne samo o formalno-pravnom nedostatku već o suštinskoj povredi zakona budući da sud traži da mu organ druge grane vlasti protumači odredbu zakona, od čega zavisi odluka u sudskom postupku koji je u toku.


Suđenje Miškoviću počelo je 14. novembra 2013. godine, a osim njega bilo je optuženo još deset osoba, uključujući i njegovog sina Marka.Polovinom decembra 2015. godine postupak protiv Miškovića razdvojen je od suđenja Marku i ostalima, zbog Miškovićevog zdravstvenog stanja.

Autor:

Ostavi komentar

avatar
  Prati  
Obavesti me o

Tagovi

Povezano

Send this to a friend