Uspešna uplata!

Račun platne kartice je zadužen

Zahvaljujemo na podršci.

Informacije o donaciji

NAZIV DONACIJE: cins.rs

JIB: /

TIP DONACIJE: /

IZNOS: 0,00 RSD

PDV: 0,00 RSD

UKUPNO: 0,00 RSD

Informacije o transakciji

BROJ TRANSAKCIJE: /

AUTORIZACIONI KOD: /

STATUS TRANSAKCIJE: Uspešna

KOD STATUSA TRANSAKCIJE: /

STATUSNI KOD 3D TRANSAKCIJE:

DATUM I VREME: / /

Informacije o korisniku

IME: /

PREZIME: /

EMAIL: /

O nama

NAZIV: Centar za istrazivacko novinarstvo - Fondacija

MB: 28825633

PIB: 107545738

ADRESA: Resavska 28/II, 11000 Beograd