glasanje za priče o OŠ

23. dec 2019.
This poll has ended (since 4 years).

Recite nam koje priče da radimo:

Vršnjačko nasilje (fizičko i verbalno nasilje, uključujući online nasilje među decom, kao i nerešavanje tog problema od strane nadležnih)
26.92%
Sumnje na brojne finansijske nepravilnosti u školi (netransparentno trošenje novca, prihodi od izdavanja prostorija, sporne javne nabavke, problemi u organizaciji rekreativnih nastava (odabir agencija, loši uslovi))
18.48%
Zloupotreba položaja direktora/ke (direktori maltretiraju zaposlene (mobing), kontrolišu školske organe, ucenjuju roditelje itd)
16.97%
Boravak u školi - loša bezbednost učenika (loša ograda oko škole, ulaz u školu koji se slabo kontroliše, problemi sa obezbeđenjem), loši higijenski i drugi uslovi u školama (zapušteni toaleti, nefunkcionalni ormarići i slično)
16.39%
Ponašanje prosvetnih radnika prema deci - sumnja da diskriminišu decu
10.62%
Problemi u inkluziji dece
10.62%

Prijavite se na newsletter.

This poll has ended (since 4 years).

Recite nam koje priče da radimo:

Vršnjačko nasilje (fizičko i verbalno nasilje, uključujući online nasilje među decom, kao i nerešavanje tog problema od strane nadležnih)
26.92%
Sumnje na brojne finansijske nepravilnosti u školi (netransparentno trošenje novca, prihodi od izdavanja prostorija, sporne javne nabavke, problemi u organizaciji rekreativnih nastava (odabir agencija, loši uslovi))
18.48%
Zloupotreba položaja direktora/ke (direktori maltretiraju zaposlene (mobing), kontrolišu školske organe, ucenjuju roditelje itd)
16.97%
Boravak u školi - loša bezbednost učenika (loša ograda oko škole, ulaz u školu koji se slabo kontroliše, problemi sa obezbeđenjem), loši higijenski i drugi uslovi u školama (zapušteni toaleti, nefunkcionalni ormarići i slično)
16.39%
Problemi u inkluziji dece
10.62%
Ponašanje prosvetnih radnika prema deci - sumnja da diskriminišu decu
10.62%

Ostavi komentar

Povezano