Milica Šarić
Milica se bavi istraživačkim novinarstvom i proverom činjenica (fektčekingom) od 2012. godine, a od oktobra 2018. do avgusta 2022. je bila glavna i odgovorna urednica CINS-a. Od avgusta 2022. se nalazi na mestu upraviteljke (direktorke) Fondacije koja izdaje CINS. U 2017. godini dobila je EU nagradu za najbolju mladu istraživačku novinarku u Srbiji. Deo je istraživačkog tima koji je iste godine osvojio Evropsku novinarsku nagradu za istraživačko novinarstvo za seriju članaka o neuspeloj borbi protiv korupcije u Srbiji, kao i nagrade Anthony Lewis za izuzetnost u izveštavanju o vladavini prava i Dušan Bogavac za etiku i hrabrost. Milica je istraživala pranje novca, sumnjive privatizacije, probleme u oblasti energetike i ekologije, privatnog obezbeđenja, finansiranja političkih partija i pravosuđa. Kao fektčekerka sarađivala je sa međunarodnom novinarskom mrežom OCCRP, a radi i kao saradnik Poynter-ove IFCN mreže. Deo je savetodavnog odbora (Advisory Board) organizacije Journalismfund Europe. Drži treninge o veštinama istraživačkog novinarstva i proveri činjenica.

Milica Šarić