Istraživačke pričeFinansiranje medija
21. maj 2015.

Gašić novcem iz budžeta plaćao firme svoje porodice

Bratislav Gašić, Foto: Beta
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak utvrđivanja sukoba interesa u slučaju Bratislava Gašića, jer je kao gradonačelnik Kruševca dodeljivao novac iz budžeta firmama sa kojima je povezan

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) i aktuelni ministar odbrane Bratislav Gašić kao gradonačelnik Kruševca odobravao je novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu članova svoje porodice. Tokom 2013. i 2014. godine potpisao je ugovore sa ADD Production, u vlasništvu njegove supruge i BNZ-Higijenic, čiji je suvlasnik njegov sin.

Na osnovu ta tri ugovora, firmama u vlasništvu Gašićeve porodice, iz gradske kase izdvojeno je ukupno 4,2 miliona dinara. Njihov zadatak je bio da izveštavaju o radu gradske uprave, na čijem je čelu Gašić bio od juna 2012. do kraja aprila 2014. godine, kada je preuzeo ministarsku funkciju.

Gašić u izjavi za BIRN kaže da nije bio u sukobu interesa kada je, potpisujući poslovne ugovore, preduzećima u vlasništvu svoje porodice dodelio budžetska sredstva. “Pa ne mogu ja da se odreknem svoje porodice”, obrazložio je Gašić.

U Agenciji za borbu protiv korupcije u toku je postupak u kojem će biti utvrđeno da li je Gašić postupio suprotno Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, prema kojem je sukob interesa situacija u kojoj funkcioner ima privatni interes koji može da utiče „na postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije odnosno službene dužnosti, na način koji ugrožava javni interes.“

Istim zakonom utvrđeno je da se javni interes ne sme podrediti privatnom interesu koji je definisan kao bilo kakva korist za funkcionera ili povezano lice. Kao “povezana lica” označeni su supružnik, krvni srodnik ili druga pravna ili fizička lica koja se mogu smatrati interesno povezanim sa funkcionerom.

Sigurno je da je tadašnji gradonačelnik Kruševca, Bratislav Gašić, bio u sukobu interesa pri zaključivanju ugovora, jer je druga ugovorna strana, firma koja je u vlasništvu njegove porodice

Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija

,


„Sigurno je da je tadašnji gradonačelnik Kruševca, Bratislav Gašić, bio u sukobu interesa pri zaključivanju ugovora, jer je druga ugovorna strana, firma koja je u vlasništvu njegove porodice“, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. On dodaje da odvojeno treba ispitati da li su zaključeni ugovori i štetni.

Savet za borbu protiv korupcije nedavno je objavio Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija koji otkriva mrežu preduzeća porodice Gašić. Između ostalog, Izveštaj pokazuje da Gašićeva Televizija Plus, zbog višegodišnje blokade računa, posluje upravo preko firme njegove žene, ADD Production.


CINS i BIRN  došli su u posed nove dokumentacije iz koje se vidi ne samo da je Gašić članovima porodice dodelio novac iz gradskog budžeta, već i da je zarada koju su njegove porodične firme na taj način ostvarivale, znatno uvećana od kada je SNS došao na vlast.


Sporni ugovori


Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), Gašići imaju dve reklamne agencije, jednu firmu za proizvodnju televizijskog programa i tri televizije, a neke od njih su deo sredstava za poslovanje obezbeđivale i iz budžeta Grada Kruševca.

Reklamna agencija ADD Production u vlasništvu Gašićeve supruge Irene, u poslednje četiri godine imala je četiri ugovora sa Gradom Kruševcom. U 2011. godini ugovor je potpisan na tri meseca, za 100.000 dinara mesečno, dok su u 2012. i 2013. godini sklopljeni ugovori vredni po 1.200.000 dinara. Ugovoreni iznos u 2014. godini bio je 1.800.000 dinara. Prema ugovorima, ADD Production se obavezao da će „u informativnim i drugim emisijama svog programa da obaveštava javnost o svim aktivnostima i radu rukovodstva Grada Kruševca i Gradske uprave“.

Ugovore je za prve tri godine za ADD Production, kao direktor potpisao Predrag Vukićević, koji je i aktuelni odbornik SNS-a u Skupštini Grada Kruševca i predsednik Regionalne privredne komore Kruševac. Za Grad Kruševac, na ugovore iz 2011. i 2012, potpis je stavio tadašnji gradonačelnik Dragan Jovanović iz Demokratske stranke.

Gašići poseduju medij i u Nišu

Gašići poseduju medij i u Nišu

Medijske firme, koje značajna sredstva dobijaju iz lokalnog budžeta, Gašići imaju i u Nišu. Sin Bratislava Gašića, Vladan, stoprocentni je vlasnik firme Zona Plus, registrovane u martu 2012. godine, za proizvodnju kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa.

Tokom 2012. i 2013, prema podacima APR-a, firma nije zabeležila nikakav promet. Međutim, 31. oktobra prošle godine, Uprava grada Niša, u kojem je na vlasti takođe SNS, potpisala je sa Zonom plus ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim je predviđeno da se tom preduzeću iz budžeta Grada za pet meseci uplati ukupno 3.600.000 dinara. U Ugovoru se, između ostalog, precizira da se Zona plus obavezuje da svakodnevno proizvodi i emituje informativne ili specijalizovane televizijske programe u kojima izveštava o događajima od značaja za Grad Niš. U sastavu Zone plus je i istoimena gradska televizija.


Grad Kruševac nastavio je da sklapa ugovore sa firmom Gašićeve supruge i nakon što je na čelo grada došao – Bratislav Gašić, koji je ugovore za 2013. i 2014. lično potpisao. Za ADD Production, ugovor za 2014. potpisao je novi direktor Dejan Miladinović, koji je direktor većeg broja firmi porodice Gašić. Tako se Miladinović nalazi na čelu preduzeća Saco, registrovanog za preradu čaja i kafe. Na njega je Gašić prebacio i upravljačka prava u firmi Saco u martu prošle godine, pre nego što je postavljen za ministra odbrane.

Miladinović je direktor i kruševačke Televizije Plus, a Bratislav Gašić je preko preduzeća Saco, jedini vlasnik te lokalne televizije, koja posluje sa gubicima. Prema podacima Narodne banke Srbije, račun joj je blokiran od 13. maja 2012. godine, pa se njeno poslovanje, u nekim od slučajeva, odvijalo preko ADD Production.

Ugovori koje je ADD Production sklapao sa Kulturnim centrom iz Kruševca i sa apotekarskom ustanovom iz tog grada pokazuju da ADD Production sarađuje sa Gašićevom TV Plus, te da direktno ugovara poslove sa klijentima te televizije. Tako u ugovoru sa Kulturnim centrom iz Kruševca piše da se ADD Production obavezuje da, saglasno ugovoru koji ima, na TV Plus obezbedi praćenje aktivnosti Kulturnog centra Kruševac kroz informativni program“. Ugovorima sa ustanovom Apoteka Kruševac, ADD Production se obavezuje da saglasno ugovoru koji ima, na TV Plus obezbedi izradu i emitovanje reklamnog spota u 10 EPP blokova svakoga dana“.

Pored navedenog, Bratislav Gašić sklopio je ugovor sa još jednom firmom povezanom sa njegovom porodicom. Preduzeće BNZ-Higijenic je osnovano 2009. godine, a bilo je registrovano za usluge redovnog čišćenja zgrada. Prošle godine je preregistrovano za delatnost reklamnih agencija i već iste godine je sklopilo prvi ugovor iz oblasti marketinga i medija sa Gradom Kruševcom.

Trećinu u firmi BNZ-Higijenic ima Gašićev sin Vladan – ostala dva vlasnika su ranije pomenuti Predrag Vukićević i Nenad Andrić, član SNS-a i potpredsednik Gradskog odbora te partije za Kruševac.

Kao i u slučaju ADD Production-a, i ugovor sa firmom svoga sina, potpisao je svojeručno Bratislav Gašić. Za BNZ-Higijenic ugovor je potpisao Dejan Miladinović, koji i u ovoj firmi porodice Gašić obavlja direktorsku funkciju.

Vrednost tog ugovora iznosi 1.200.000 dinara, a BNZ-Higijenic se obavezuje da „elektronskim putem vrši informisanje javnosti“, a da će „izbor teme, prilagođene aktuelnom trenutku, vršiti u dogovoru sa Gradom“.


Postupak protiv Gašića


Bratislav Gašić ignorisao je zahteve za informacijama o ugovorima upućene preko službe za medije, ali su novinari BIRN-a do njega uspeli da dođu nakon svečane sednice Vlade Srbije upriličene na površinskom kopu Tamnava – Zapadno polje krajem aprila 2015. godine.

„I ja imam informacije za vašu kuću odakle dobijate pare“, bilo je prvo što je ministar rekao kada mu se novinarka BIRN-a predstavila i pitala zbog čega je potpisao ugovore kojima je firmama članova svoje porodice odobrio sredstva iz budžeta grada Kruševca i zbog čega Agenciji za borbu protiv korupcije nije prijavio mogući sukob interesa kao što to nalaže Zakon, jer je reč o poslovima sa povezanim licima.

„S kime povezana lica? Pa ne mogu ja da se odreknem moje familije“, rekao je Gašić i ulazeći u autobus koji je ministre trebalo da odveze sa kopa, dodao da apsolutno smatra da nije bio u sukobu interesa i da je na Agenciji za borbu protiv korupcije da to utvrdi.

Poslovi sa kafom, čajem, gorivom i obezbeđenjem

Gašići poseduju i firme čija delatnost nije u vezi sa medijima. Prema podacima APR-a, firma Saco, koja je vlasnik kruševačke TV Plus i čija je delatnost prerada čaja i kafe, osnovana je krajem 1994. godine. Saco ima četiri ogranka: SACO-SECURITY za usluge u sistemu obezbeđenja, ŠPEDICIJA SACO za delatnosti u saobraćaju, SACO COCA COLA, trgovina pićima na veliko, i SACO-PETROL, trgovina na malo gorivima. U APR-u se kao zastupnik tih ogranaka vodi Bratislav Gašić.


Prema odredbama Zakona o Agenciji, funkcioner je dužan da prilikom stupanja na dužnost i tokom vršenja javne funkcije, u roku od osam dana, pismeno obavesti pretpostavljenog i Agenciju o sumnji u postojanje sukoba interesa. U ovom slučaju, Gašić je morao pismeno da se obrati Agenciji, nakon čega bi ona razmotrila da li postoji način da se eventualni sukob interesa otkloni.

U Agenciji za borbu protiv korupcije nisu hteli da iznesu ocenu da li je Gašić pri zaključenju ugovora bio u sukobu interesa jer, kako kažu, do sada o tome nisu imali saznanja, pa nisu ni vršili proveru. U pisanom odgovoru iz Agencije su naveli da su na osnovu informacija koje su dobili od BIRN-a pokrenuli postupak prethodne provere radi odlučivanja o tome da li postoje uslovi za pokretanje postupka zbog povrede Zakona o Agenciji protiv Bratislava Gašića.

Prema poslednjim informacijama, Agencija je u međuvremenu pokrenula postupak protiv Gašića, u kojem će se utvrditi da li je postupio suprotno zakonu.

Da je Gašić bio u sukobu interesa kaže programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, Nemanja Nenadić, koji ukazuje da Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije nalaže da se funkcioner izuzme iz procesa odlučivanja u takvom predmetu i da o tome obavesti Agenciju. „Propuštanje takvog postupanja bi, po odredbama tog zakona, za posledicu trebalo da ima ništavost ugovora“, kaže Nenadić.

Ipak, Nenadić objašnjava da postojanje sukoba interesa ne znači automatski da su potpisani ugovori štetni, što se može ispitati u posebnom postupku. On kaže da utvrđivanje činjenica o tom slučaju otežava to što je ugovor zaključen bez nadmetanja, pa se ne može zaključiti da li bi neko drugi usluge pružio pod povoljnijim uslovima.

Uprava Grada Kruševca ignorisala je zahtev BIRN-a da objasni u kakvom postupku su navedeni poslovi dodeljeni firmama koje su povezane sa Gašićem. Umesto toga, Uprava je citirala deo stava 1 člana 7 Zakona o javnim nabavkama u kojem se precizira na koje se nabavke zakon ne primenjuje i navodi da se te odredbe odnose na “kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa”.

Dolazak SNS-a na vlast doneo povećanje budžetskih prihoda firmama porodice Gašić

Novac koji su firme porodice Gašić zarađivale iz budžeta, znatno se uvećao od dolaska SNS-a na vlast, a među finansijerima se pojavljuju i razni državni organi i javna preduzeća. Taj trend je nastavljen i nakon što je Gašić postao ministar odbrane u Vladi RS.

Tako se iz izveštaja Uprave za trezor Ministarstva finansija može videti da je ADD Production u 2012. godini sa 2,02 miliona dinara gotovo udvostručio prihod iz budžetskih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Sledeće godine dobili su 4,76 miliona dinara, a u devet meseci 2014. godine – 3,06 miliona dinara.

 

Kretanje prihoda firmi u vlasništvu porodice Gašić iz budžeta


Preduzeće BNZ-Higijenic dobijalo je manje novca iz budžeta u odnosu na ADD Production, ali su iznosi značajno uvećani nakon dolaska SNS-a na vlast, pa su iznosi uplata u 2014. porasli 20 puta u odnosu na 2012.

Prema podacima Uprave za trezor, niška firma Gašićevog sina Vladana, Zona plus u 2014. godini je prihodovala 2,7 miliona dinara budžetskog novca, odnosno 2,1 milion u 2015. godini.

Ukupno, najviše novca od državnih institucija i ustanova, slilo se na račun firme ministrove supruge Irene Gašić, ADD Production – više od devet miliona od 16,1 koliko su pomenuta tri preduzeća prihodovala iz budžeta u nepune tri godine vlasti SNS-a. Od 2012. godine uvećani su iznosi, ali i broj državnih institucija i organa koji su izdvajali budžetska sredstva za usluge te firme.

Ilustraciju za to da uticaj na izdvajanja iz budžeta ima činjenica ko je na vlasti, predstavlja primer opštine Aleksandrovac. Nedugo nakon što je u septembru 2012. godine za predsednika te opštine izabran naprednjak Dragan Blagojević, sklopljen je ugovor sa firmom Gašićeve supruge u vrednosti od preko milion dinara. Međutim, u avgustu 2013. godine, SNS gubi vlast u Aleksandrovcu, nakon čega prestaju i isplate prema ADD Production-u.

Uplate su agenciji Gašićeve supruge stizale i iz većeg broja zdravstvenih ustanova. Među njima su Zdravstveni centar Kruševac, Specijalna bolnica za rehabilitaciju iz istog grada, Specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke Banje. Iz ugovora sa Apotekom Kruševac do kojih su došli CINS i BIRN, može se videti da su sredstva uplaćivana za usluge reklamiranja.

Izveštaj Trezora pokazuje da je i BNZ-Higijenic, nakon dolaska SNS-a na vlast, prihodovao više novca od budžetskih institucija i ustanova. Tako 2010. godine na račun BNZ-Higijenic-a pristiže svega 22.000 dinara, dok je 2014. godine na račun te firme uplaćeno više od milion dinara. Za prva dva i po meseca ove godine, BNZ-Higijenic-u Grad Kruševac već je uplatio 300.000 dinara.

Osim od kruševačke Gradske uprave, koja ima najveći broj uplata, na račun BNZ-Higijenic-a novac je, kao i u slučaju ADD Production-a, stizao i sa računa Vojne ustanove Tara i Centra za stručno usavršavanje iz Kruševca. Sredstva je uplaćivalo i preduzeće Biznis inkubator D.O.O. iz Kruševca čiji je vlasnik Skupština Grada Kruševca.

 

 


Ovaj tekst deo je zajedničkog projekta BIRN-a i CINS-a, u okviru programa Jačanje medijskih sloboda u Srbiji koji finansira Evropska unija. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove EU.

 

       

 

Autori:

Ostavi komentar

Prati
CINS neće objavljivati komentare koji sadrže uvrede, govor mržnje, pozivanje na nasilje ili diskriminišu bilo koju društvenu grupu. Takođe, nećemo odobravati optužbe na račun pojedinaca koje ne možemo da dokažemo. Hvala što poštujete ova pravila :)
Obavesti me o
guest
5 Komentara
Najstarije
Najnoviji Najviše glasova
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
mirko
mirko
24 maj 2015 12:49

Da bi ste znali ko je Gašić morate razgovarati sa kruševačkim šanerima. On je njihov stari poslavni partner. Počeo se baviti trgovinom kradenom garderobom. Familija mu drži kaćić u peščkoj zoni sa prvim šanerom grada.U vreme sankcija „otkupio“ je vagon kafe od Grka i nije je platio.( sudski proces) Odatle mu prvi milion DM. Sve vam je tačno u tekstu ali je pitanje hoće li završiti u zatvoru. Svuda su presvučeni radikali…

Posmatrač
Posmatrač
22 maj 2015 12:49

Saša, ne radi se ni o kakvim porodičnim dinastijama, već o kriminalcima SNS proizvodnje, Vučićevim najbližim saradnicima.

Kruševljanin
Kruševljanin
22 maj 2015 12:38

Firme 4, 5, 6 i 7 su „njegove“ – http://ks.rs/images/stories/javni%20pozivi/2015/Mediji/Resenje_konacno_1.pdf

Ovo je inače okačeno na zvaničnoj prezentaciji Grada, pogledajte pre nego što skinu.

vitez
vitez
22 maj 2015 08:58

Oni su se samo pravili da su blesavi pa ih je narod misleći da su isti oni izglasao.

Saša Mil
Saša Mil
21 maj 2015 20:00

Šta smo dočekali ? Da nas pljačkaju porodične dinastije nepismenih novih radikala.

Tagovi

Povezano