Virag Đurković
Virag Đurković se bavi novinarstvom od 2009. godine. Svoje prve istraživačke tekstove je objavila na mađarskom jeziku u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. U okviru projekta „Baza imovine političara“ 2020. je sarađivala sa redakcijom KRIK-a. CINS-ovu školu istraživačkog novinarstva je pohađala 2021. godine.

Virag Đurković