Nikolija Čodanović
Nikolija je stažistkinja CINS-a od jula 2019. godine. Sa istraživačkim novinarstvom se prvi put susrela u okviru škole novinarstva koju je organizovao Centar za antiautoritarne studije, a na kojoj su treneri bili i novinari CINS-a. Nakon toga pohađala je nekoliko treninga iz oblasti slobode informacija, prepoznavanja lažnih vesti, kao i školu digitalnog novinarstva Fondacije „Slavko Ćuruvija”.  Nikolija je studentkinja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a pre diplomiranja je objavila svoju prvu istraživačku priču.

Nikolija Čodanović