23 Decembar 2016, 16:46

Komentari (0)

KONUS: Univerziteti odgovorni za manjkavosti doktorata

Odgovornost za eventualne manjkavosti doktorskih disertacija je na svakom univerzitetu pojedinačno, a kontrola nad radom visokoškolskih ustanova je posao Ministarstva prosvete, kaže Vladimir Bumbaširević, predsednik KONUS-a za CINS

Piše: Anđela Milivojević

Fotografija preuzeta sa sajta KONUS-a

Fotografija preuzeta sa sajta KONUS-a

Analiza doktorata Jorgovanke Tabaković, guvernerke Narodne banke Srbije, koju je CINS pre dva dana objavio, pokazala je da se u ovom radu nalazi preko 20 posto teksta koji je preuzet od drugih akademaca i ekonomista bez citiranja.

 

U akademskoj zajednici se predstavljanje tuđeg rada kao sopstvenog, bez jasnog navođenja autora i izvora, smatra nedopustivim i predstavlja plagijat.

 

Na pitanje CINS-a šta Konferencija univerziteta Srbije (KONUS), telo koje od 2005. godine koordinira rad svih akreditovanih univerziteta, može da uradi povodom navoda koje je CINS-a objavio o ovom doktoratu, kažu:

 

"Ono što želimo da istaknemo je da u skladu sa autonomijom koju univerziteti poseduju, procedure vezane za izradu i odbranu doktorskih disertacija spadaju u nadležnost svakog univerziteta pojedinačno, a samim tim i odgovornost za njihovu eventualnu manjkavost", piše u dopisu Vladimira Bumbaširevića predsednika KONUS-a.

 

Zakon o visokoškolskom obrazovanju predviđa da "visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu o stečenom naučnom nazivu doktora nauka, ako utvrdi da doktorska disertacija nije originalan naučni, odnosno umetnički rezultat rada kandidata".

 

KONUS od 2014. godine učestvuje u suzbijanju plagijarizma i sličnih vrsta neakademskog ponašanja, pa je u tu svrhu kupljen i "server i softver za platformu "Nacionalni repozitorijum disertacija u Srbiji - NaRDuS", u cilju formiranja baze odbranjenih doktorskih disertacija", piše u dopisu.

 

Iz ove institucije navode da su njihove nadležnosti utvrđivanje zajedničke politike i staranje o ostvarivanju zajedničkih interesa univerziteta, a da kontrolu "nad zakonitošću rada visokoškolskih institucija sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja".

 

Bumbaširević ističe da KONUS sarađuje i sa Nacionalnim savetom za naučni i tehnološki razvoj koji je nadležan za donošenje Kodeksa ponašanja u naučno-istraživačkom radu.


Komentari (0)
Napiši komentar


Ime i prezime

Komentar
Ne možete da protumačite sliku? kliknite ovde da osvežite

Podrzi nas - podrzi CINS