21 Decembar 2016, 08:00

Komentari (58)

Jorgovanka Tabaković plagirala značajan deo doktorata

Doktorat guvernerke Narodne banke Srbije pun je doslovno prepisanih pasusa drugih autora bez citiranja. U nekim rečenicama su jedine razlike sinonimi poput "promenjiva" umesto "varijabla", a neke se ponavljaju i po dva puta, bez navođenja izvora

Piše: Anđela Milivojević

Jorgovanka Tabaković, Foto: Beta

Jorgovanka Tabaković, Foto: Beta

Analiza doktorske disertacije guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković pokazuje da je preko 20 odsto teksta preuzeto bez citiranja iz radova i knjiga ekonomista ili akademaca.

 

Guvernerka Tabaković je bez citiranja preuzela radove svog nekadašnjeg saradnika u Narodnoj banci Nikole Tasića, ekonomiste Mehmeda Murića, profesorke Lidije Barjaktarović sa Univerziteta Singidunum, Jasne Atanasijević sa Univerziteta u Novom Sadu i drugih naučnika.


U nekim slučajevima kopirani su čitavi paragrafi ili potpoglavlja, uz unošenje minimalnih izmena, poput korišćenja reči „otuda“ umesto „s toga“ na početku rečenice, dok je ostatak sadržaja identičan. Autori nisu citirani, a uglavnom nisu navođeni ni u spisku korišćene literature.


Tabaković je doktorirala 2011. godine na Fakultetu za uslužni biznis, Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice, a teza pod naslovom "Instrumenti centralne banke - dometi i ograničenja na primeru Republike Srbije" ima 240 strana. Mentor je bio profesor Milenko Dželetović, koji je danas predsednik Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke (SNS).

 

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) je kopiju doktorata dobio u junu 2016. godine, tek nakon što je Poverenik za informacije od javnog značaja Educonsu zapretio novčanom kaznom. Pre toga, više od dve godine su odbijali da dostave rad guvernerke Tabaković.

 

Uz pomoć profesora sa nekoliko univerziteta, doktorat je provučen kroz softver Turnitin za detektovanje plagijata. Reč je o često korišćenoj metodi za proveru studentskih radova na univerzitetima širom sveta.


Novinari CINS-a su najpre štampane kopirane stranice doktorata pretvorili u pretraživi Word dokument na ćirilici, a potom ih prebacili u latinicu. Obe verzije, latinična i ćirilična, provučene su kroz navedeni softver. Rečenice koje je softver odredio kao potencijalne plagijate posebno su proverene u izvorima koji su označeni kao originalni.


Jorgovanka Tabaković nije odgovorila na pozive CINS-a za razgovor. Autori originalnih tekstova koji su kontaktirani takođe nisu želeli da razgovaraju o ovoj temi. Milenko Dželetović nije bio u prilici da odgovori na pitanja CINS-a zbog obaveza koje trenutno ima u Telekomu Srbije, gde radi kao finansijski direktor.


Aleksandar Andrejević, rektor Univerziteta Educons kaže da su sve procedure za odbranu doktorata bile ispoštovane i da je kvalitet rada potvrdilo pet vrhunskih stručnjaka u toj oblasti. Pored pozitivne ocene tročlane komisije za odbranu doktorata, u kojoj je bio i Dželetović, Andrejević objašnjava da je godinu dana kasnije inicirao i dve dodatne nezavisne recenzije.


Andrejević takođe navodi da, za razliku od prirodnih i tehničkih nauka, u društvenim oblastima postoji veća tolerancija na poklapanje teksta, za koju su mu kolege rekle da može da iznosi i do 20%.


U akademskoj zajednici se predstavljanje tuđeg rada kao sopstvenog, bez jasnog navođenja autora i izvora, smatra nedopustivim. Prema Kodeksu profesionalne etike Univerzitetа u Beogradu „doslovno preuzimanje teksta drugog autora, odnosno kopiranje iz elektronskih ili štampanih izvora, sa srpskog ili stranog jezika, u delovima ili celosti", bez navođenja imena autora i izvora, predstavlja plagiranje.


Resavska škola čitavih potpoglavlja


Prema nalazima Turnitin-a, oko 12 odsto teksta iz doktorata bazirano je na knjizi "Monetarno-kreditni i devizni sistem" profesorke Lidije Barjaktarović. Reč je o udžbeniku za studente Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum, objavljenom 2010. godine.

 

Polovina prva dva poglavlja doktorata napisana je na osnovu ove knjige, bez citiranja profesorke Barjaktarović. Njen udžbenik nije naveden ni u spisku korišćene literature. Celi pasusi prepisani su bez citiranja, uz sitne izmene u rečenici ili formatu pisanja.

 

Tako je Tabaković iz ovog udžbenika doslovno prepisala celokupna potpoglavlja pod nazivom "Funkcije centralne banke u tržišnoj privredi" i "Makroekonomski ciljevi i monetarna politika centralne banke", uz dodavanje svoja dva pasusa.


Neke fusnote iz knjige profesorke Barjaktarović su u doktoratu integralni deo teksta, na jednom mestu je rečenica od jedne pretvorena u dve, a neke koje su u originalu napisane kao podele ovde su obične rečenice.


Tabaković (strana 17):

 Barjaktarović (strana 133):U određenim delovima teksta se mogu pronaći i greške u pisanju reči, koje podsećaju na jednostavno kopiranje originalnog teksta, pa je na primer u jednoj rečenici ostala crtica kod reči "pret- postavka" koja je u knjizi profesorke Barjaktarović posle crtice prešla u novi red.


Rečenicu koju je profesorka Barjaktarović upotrebila na dva mesta Tabaković je prilikom preuzimanja takođe ponovila dva puta, bez citiranja, kao uvodnu rečenicu u poglavlju 1.1. na strani 13 i u poglavlju 1.3. na strani 17.


Rečenica u doktoratu na strani 29 počinje sa: “Dakle, eskontna politika mora biti vođena u uskoj koordinaciji sa ostalim segmentima makroekonomske politike…”, dok takva ista rečenica u udžbeniku počinje sa: “Na kraju možemo zaključiti, da eskontna politika mora biti vođena u uskoj koordinaciji sa ostalim segmentima makroekonomske politike…”.

 

Pozajmica od bivšeg kolege iz NBS


Još jedan često korišćeni izvor jesu radovi nekadašnjeg savetnika u Narodnoj banci Srbije, Nikole Tasića, danas predavača Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - PEP. CINS je pronašao četiri Tasićeva teksta koja su bez citiranja korišćena u doktoratu, od kojih je samo jedan naveden u literaturi.


Radi se o tekstovima iz 2008. i 2009. godine koje je Tasić pisao sam ili u saradnji sa drugim autorima, a koje je softver pronašao na sajtovima Narodne banke Srbije, Udruženja banaka Srbije i internet stranici ovog autora www.tasic.net koja više nije u funkciji.


U potpoglavlju o obaveznoj rezervi na strani 35 doktorata govori se o primeru Čilea. Identičan tekst nalazi se u radu "Efikasnost stope obavezne rezerve kao instrumenta monetarne politike" čiji su autori Mirjana Palić i Nikola Tasić. Cele tri strane, odnosno 37 rečenica, su od reči do reči preuzete iz ovog teksta, uz vrlo sitne izmene, ali i iste greške u kucanju kao u originalnom radu.


Grupa autora, među kojima je Tasić, u tekstu "Kanal kamatne stope u uslovima dolarizacije: slučaj Srbije" u uvodnom poglavlju kaže: 

Na isti način Tabaković počinje potpoglavlje na strani 43 disertacije o ograničenjima dometa monetarne politike, s tim što autori u jednoj rečenici kažu: "Cilj ove analize je…" dok u doktoratu piše: "Jedan od ciljeva ove disertacije je...".

  

Osim već navedenih primera, iz ovog rada su, između ostalog, preuzeta još tri paragrafa od 12 rečenica, bez citiranja autora i navođenja rada u spisku literature.

 


   


 

Tabaković je u doktoratu koristila model pod nazivom vektorska autoregresija (VAR), a podaci i metodologija su bazirani na dva teksta na kojima je Tasić radio. Jedan od ova dva Tasićeva rada naveden je u korišćenoj literaturi, ali delovi teksta koji su odatle preuzeti nisu mu pripisani.

 


   


Umesto varijable – promenjiva

 

Jedan deo teksta u doktoratu je preuzet iz teksta pod nazivom "Prednostite i nedostatocite na konceptot na targetiranje na inflacijata” doktora Mehmeda Murića, objavljenog 2010. godine u makedonskom časopisu Ekonomija i biznis. Novinari CINS-a imali su uvid u srpsku i makedonsku verziju ovog rada.


   


 

Među drugim izvorima koje je softver Turnitin prepoznao u doktoratu Jorgovanke Tabaković navodi se i internet stranica profesorke Danice Popović (danica.popovic.ekof.bg.ac.rs), koja je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Na sajtu Danice Popović se ranije nalazio tekst Jasne Atanasijević (tada Dimitrijević), predavača na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, koji je napisan 2007. godine. Delovi ovog rada su korišćeni u drugom poglavlju doktorata. Najviše preuzetog teksta nalazi se na stranama 38, 39 i 40, preko 20 celih rečenica.

 

Trenutno važeći propisi Univerizeta Educons na kome je Tabaković doktorirala predviđaju da svaki student pre odbrane mora da potpiše izjavu o autorstvu kojom garantuje da je disertacija rezultat sopstvenog rada i da nisu prekršena tuđa autorska prava niti korišćena intelektualna svojina drugih lica bez odobrenja.

U Pravilniku o doktorskim studijama Educonsa nema informacija o tome da li se kandidatu može oduzeti doktorat zbog plagiranja.

 

 

 

Komentari (58)
Napiši komentar
Sladjana Vojinovic
13 Oktobar 2017, 18:13
Jorgovanka Tabakovic se pokazala kao jako dobar guverner.
hh
13 Oktobar 2017, 18:13
Verovatno opet neke smicalice koje pravi opozicija ali bez obzira Jorgovanka je svoju strucnost dokazala radom.
jeki
13 Oktobar 2017, 17:13
Ko li samo plasira ovakve dezinforacije o gospodji Tabakovic?
jeki
13 Oktobar 2017, 17:13
Ko li samo plasira ovakve dezinforacije o gospodji Tabakovic?
Gale
13 Oktobar 2017, 17:13
Ma svi su iz SNS-a kupili diplome,plagirali...ne mogu da verujem da je sve u ovoj drzavi laz,dajte da idemo napred,a ne da se sami saplicemo.
Dejan
13 Oktobar 2017, 17:13
Jorgovanka je naša najbolja guvernerka, stabilizovala je dinar.
rajko
13 Oktobar 2017, 17:13
Nemate druge teme za pisanje..
Resavac
22 April 2017, 21:22
Drzava Srbija duguje veliku zahvalnost Univerzitetu edukons u Sremskoj Kamenici jer je toliko kadrova iznedrila koji su na vrlo znacajnim polozajima da bi im trebalo uruciti neko od najvisih odlikovanja koje dodeljuju najvisi drzavni funkcioneri.Istovremeno bi trebalo izvrsiti popis svih koji su tu zavrsili KULTETE MAGISTRATURE I DOKTORATE a sada rade u drzavnoj upravi ili su na visokim polozajima.To bi zahtevalo dosta truda ali bi vredelo.Treba se malo pozabaviti i Cicinom magistraturo jer je magistarski rad branila u Blacu gde je Ekononski fakultet bio izmesten posle 1999 godine.Rad je odbranila u cuvenoj pecenjari kod Jase i ljudi koji su prisustvovali odbranikazu da je briljirala
VIKTOR
08 Mart 2017, 20:08
Nije mi jasno zasto mnogi dolaskom na neku funkciju mada i nepismeni, odjednom zele da imaju diplome, pa i akademska zvanja. Mada nije bilo uslova da imaju tako visoko zvanje da bi mogli da dobiju polozaj i fotelju u kojoj se udobno baskare. Na ovaj nacin su samo ukaljali obraz i po ko zna koji put pokazali da se u sistemu moze sve i da nema odgovornosti.
pera
12 Januar 2017, 01:12
U NS ZNAJU DA SU MNOGI DOBIJALI DIPLOME KOD ANDREJEVICA KOJI JE PROMENIO STRANKE, IME, BIO DIR.NOVOSAD.SAJMA KAD SE UZIMALO KAPOM I SAKOM.MOZE SE PISATI I O IGORU KOJI JE GLAVNI ZA KONTROLU BIE, SESELJ JE JAVNO GOVORIO A I PISALI SU NEKI NOVINARI O NESTANKU DOKAZA U VRBASKOM SUDU O COVEKU KOJI NEMA STA NEMA PA I DIPLOME KOJE MU NISTA NE ZNACE.
Neko Iz Mase
27 Decembar 2016, 23:27
hahaah ministarka - promeNJiva hahahahahahah mene u osnovnoj ucili da se kaze promenljiva
Tarmi Rićmi
25 Decembar 2016, 15:25
ostavite na miru samohranu majku
Zoran Banovic
23 Decembar 2016, 10:23
Ovo je velika bruka i sramota, ali na zalost sve to prolazi i neiko ne moze ovome da stane na put. Ovo je necasno, ali to su ljudi bez obraza i imalo casti. Oni da imaju ljudskog obraza ne bi smeli nigde da se pojave, a kamo li da obavljaju visoke funkcije i primaju ogromene zarade, a narod nema leba da jede i zivi u teskoj bedi. Sramota jedna i nista vise.
ljuba 2
23 Decembar 2016, 01:23
Nek vrati u drzavni budzet sve plate koje je primila do sada. Ne znaci narodu nista sto ce za par meseci biti smenjena.
Cica
22 Decembar 2016, 22:22
Proverite i mog mentora Dzeletovica...
Super Stupid
22 Decembar 2016, 21:22
Ovde je pravi skandal ne plagijat već da nekakav Fakultetu za uslužni biznis, nekakvog Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice uopšte radi i ima čak i studije trećeg stepena!!!
Cica
22 Decembar 2016, 16:22
Mentor Dzeletovic je totalni diletant, odnosno naucni amater...taj niti pregleda radove, niti ista zna...to sve sto ste nasli kod guvernerke jos gore mozete naci i kod bilo kog drugoig njegovog kandidata.
Petar
22 Decembar 2016, 08:22
"Znatan" deo, gospodo; inače nije nikakvo iznenađenje...
Ena
22 Decembar 2016, 08:22
Da li je moguce da ce ovo proci neprimeceno i nekaznjeno? Da li smo toliko oguglali na necast ljudi na vlasti? Bojim se da je tako. Uz to, kao neko ko je mukotrpno radio da bi doktorirao, gori u meni osecaj nepravde kada pomislim da je na ovaj nacin moguce steci zvanje doktora. Uzas.
Pantokrator
22 Decembar 2016, 07:22
Zamisli da se zoveš Jorgovanka.? I da imaš doktorat iz Sremske Kamenice. . .Mora da je to moćan osećaj,jedne moralne i samouverne osobe.
\Miroljub P.Damjanovic
21 Decembar 2016, 18:21
Ja mislim da je ovo sve zlonamerno usmeeno sa jedinim ciljem da se kompromituje gospođa Tabaković.
Ona je jedna lepa žena, i po meni joj i nije bio potreban taj doktorat.Šta će joj to...Eto da je mrzite,,,Broz je bio bravar,pa vam to nije smetalo, a imao je i počasne doktorate. Pa šta...A to što je plata velika,pa mora. I drug iz Kontrole leta ima platu 10hiljada evra, a studirao 19 godina, i šta mu fali ali i njega mrzite...To nema smisla..
Ljubomir Jacic
21 Decembar 2016, 18:21
Hvala vam puno sto pruzate ovom narodu ISTINU. Vase istrazivacko novinarstvo je pravi primer u borbi za eticnost, a protiv sunovrata ovog drustva. Mali, Sapic, Stefanovic,....

Dokle bre!
Nikola
21 Decembar 2016, 15:21
Куку леле, па у овој власти све сами плагијатори и фалсификатори на највишим функцијама у држави! Председник државе – фалсификовао диплому магистра! Гувернерка Табаковић, министар Стефановић – плагирали своје докторате!!! Градоначелник Београда, Синиша Мали, плагирао своју докторску тезу!…. о нижим функционерима веселе коалиције СНС+СПС+ПС+СПО+Партија пензионера+ПСС+Лазански+….. да и не пишем! Ово му дође да је Србија фалсификовани – плагијат!
COMA
21 Decembar 2016, 14:21
Da li je ovo stvarno potrebno. Branislav Nusic je izgleda bio vizionar.
dušan
21 Decembar 2016, 13:21
Kapa dole, samo nastavite sa raskrinkavanjem ovih lopova.
Radmila Nikolić
21 Decembar 2016, 12:21
Postoji u registru sudskih veštaka pri Ministarstvu pravde Srbije, sudski veštak za autorsko pravo, i bavi se, pored ostalog, i ovom vrstom veštačenja, koji sve to lepo, i zvanično, može potvrdi ili negira, i svoje mišljenje da argumentuje, obrazloži, objasni.
Jovanka Marić
21 Decembar 2016, 10:21
Interesantno bi bilo da pregledate i doktorate Jasmine Mitrović Marić i Jelene Trivan.Obe iz bibliotekarstva.
Ljuba Kragujevac
21 Decembar 2016, 09:21
na ovom linku Cica i se čudi zašto je se tašta https://www.youtube.com/watch?v=JJu8G1XZuTs&feature=share .


Ime i prezime

Komentar
Ne možete da protumačite sliku? kliknite ovde da osvežite

Podrzi nas - podrzi CINS