Socijalistička partija Srbije

Stranka u vladajućoj koaliciji. Na parlamentarne izbore 2016. izašla je u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom, Komunističkom partijom i strankom Zeleni Srbije i osvojila 20 mandata u Narodnoj skupštini.
Socijalistička partija Srbije

Isplate za sve poslanike: 104.448.838,96

(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)