Ivan Vučković
Novinar iz Leposavića koji izveštava za Radio-televiziju Kosovo (RTK2) na srpskom jeziku. Sarađuje sa portalom Kossev, a sa CINS-om je sarađivao na istraživanjima u vezi sa ilegalnom sečom šuma.

Ivan Vučković