Uslovi korišćenja online plaćanja (e-payment)

1. Donacije

Poslovanje sajta cins.rs, donacije koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.

1.1. Donatori

Uplate donacija mogu izvršiti sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

1.2. Doniranje

Donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Centra za istraživačko novinarstvo – Fondacija (CINS).

1.3.1. Unošenje iznosa donacije

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Minimalan iznos donacije je 200,00 RSD i za jednokratne donacije i za mesečne donacije. Na donacije se ne obračunava PDV.

1.3.2. Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o donatoru, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme donator potvrđuje odabrani iznos donacije, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od doniranja ili izvršiti izmene u vezi sa donacijom.

Potvrdom narudžbenice donator vrši plaćanje donacije.

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

Podaci o platnoj kartici koje donator unosi prilikom doniranja su vidljivi samo procesoru platnih kartica Monri Payments i Banci Intesa Beograd. CINS ni u jednoj fazi doniranja nema pristup podacima o donatorovoj platnoj kartici.

1.4. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Monri Payments, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.5. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, donator može izvršiti reklamaciju na email adresu: office@cins.rs.

1.6. Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu office@cins.rs ili poštom na adresu Bulevar despota Stefana 22, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Donator će biti kontaktiran od strane CINSa u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će CINS moći da isplati donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev CINSa obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

2. Zaštita privatnosti

CINS se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. CINS prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni i saradnici CINSa su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

CINS se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od CINSa, a CINS je dužan da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

2.1.1. Osnovni podaci o firmi

  • pun naziv pravnog subjekta: Centar za istraživačko novinarstvo – Fondacija
  • adresa: Bulevar despota Stefana 22, Beograd
  • delatnost i šifra delatnosti: 9499 – Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
  • matični broj: 28825633
  • poreski broj: 107545738
  • web adresa: cins.rs
  • kontakt telefon: +381 11 33 42 790
  • kontakt e-mail: office@cins.rs

 

2.1.3. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

3. Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je CINSa i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti CINSa.

4. Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija donatora i CINSa se odvija putem emaila na adresu office@cins.rs.

5. Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. CINS zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu cins.rs.

Politika privatnosti

Centar za istraživačko novinarstvo – Fondacija sa adresom u Bulevaru despota Stefana 22, 11000 Beograd, email adresa office@cins.rs (u nastavku: CINS) obrađuje vaše podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora, u skladu sa važećim zakonskim okvirom Srbije i Evropske unije.

CINS prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge (email adresa, ime i prezime, broj telefona).

Vaši podaci se koriste za pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija i ponude novih sadržaja i usluga. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i saradnici CINSa su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

CINS ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih ni u koje druge svrhe.

CINS čuva vaše podatke tokom tokom trajanja usluge. CINS ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. CINS vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. CINS ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem CINSa, Bulevar despota Stefana 22, 11000, Beograd, office@cins.rs.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na office@poverenik.rs ili telefonom na 011 3408 900.