ŠTA JE CINS

 

Misija:

 

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) neprofitna je nevladina organizacija, posvećena istraživačkom novinarstvu po najsavremenijim, međunarodno usvojenim standardima i uz korišćenje novih alata, tehnika i znanja o profesiji.

 

Naš cilj je da kontinuirano nudimo građanima Srbije važne činjenice o srpskom društvu koje su pre naših istraživanja bile skrivene ili nepoznate. CINS se nada da će tako pomoći građanima u donošenju odluka.

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije osnovalo je Nezavisno udruženje novinara Srbije kako bi pokazalo da je nezavisno novinarstvo po najvišim profesionalnim standardima moguće i u Srbiji.

 

CINS se finansira iz donacija kako bi izbegao uticaj poslovnih i političkih izvora novca, koji uglavnom uspešno kontrolišu sadržaj komercijalnih medija u Srbiji i obesmišljavaju njihovu društvenu ulogu.

 

CINS se zalaže za inkluziju ranjivih grupa i jednakost svih građana Srbije bez obzira na rod, nacionalnu, religijsku, političku i rasnu pripadnost, kao i druge različitosti. CINS zastupa pravo građana na transparentnost rada državnih organa i informisanost o svim činjenicama važnim za naše društvo.

 

Ciljevi:

 

  • Promocija nezavisnog, odgovornog i profesionalnog novinarstva i uvođenje i poštovanje visokih i međunarodno prepoznatih standarda u novinarstvu;
  • Produkcija i objavljivanje istraživačkog medijskog sadržaja na veb-sajtu CINS-a i putem drugih domaćih i međunarodnih medija;
  • Edukacija novinara i urednika u Srbiji o praktičnim veštinama istraživačkog novinarstva;
  • Pružanje prilike mladim i drugim novinarima, kao i građanima uopšte, da upotrebe veštine i tehnike istraživačkog novinarstva kako bi izneli važne činjenice u javnost Srbije;
  • Saradnja sa sličnim organizacijama, drugim medijima i informativnim organizacijama u Srbiji, regionu i šire, uključujući i prekogranične istraživačke projekte;
  • Saradnja sa drugim organizacijama i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Dugoročni ciljevi:

 

  • Doprineti prisustvu i napretku nezavisnog novinarstva u Srbiji;
  • Prepoznati probleme u Srbiji i ponuditi rešenja;
  • Obrazovati građane Srbije o važnosti profesionalnog i odgovornog novinarstva;
  • Doprineti javnom diskursu i građanskom društvu objavljivanjem fer i iskrenih istraživanja o temama od interesa za građane Srbije, bez obzira na vlasničke ili političke interese.

 

Nagrade


CINS je dobio šest godišnjih nacionalnih Nagrada za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu, i to 2011, 2012, 2013, 2014. (dve) i 2015.Stevan Dojčinović je u vreme kada je bio glavni urednik CINS-a dobio regionalnu nagradu Jug Grizelj za dostignuća u istraživačkom novinarstvu u službi razvijanja prijateljstva među ljudima i uklanjanja granica među narodima za 2013. godinu.Stevan Dojčinović je bio i jedan od sedam članova međunarodnog istraživačkog tima koji je osvojio nagradu Daniel Perl za prekogranično istraživačko novinarstvo, dodeljenu na Svetskoj konferenciji istraživačkog novinarstva u Kijevu, 2011.

 

Međunarodne organizacije


Centar za istraživačko novinarstvo Srbije je član istraživačke mreže novinara i centara Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). U saradnji sa drugim članovima OCCRP, CINS učestvuje u prekograničnim istraživačkim projektima. Ovaj oblik rada je jedini koji može da istraži organizovani kriminal, koji se s lakoćom preliva preko granica država na kojima nacionalne policije staju.

OCCRP je snažno pomogao osnivanje i razvoj CINS-a, i to čini i danas.CINS je član svetske organizacije istraživačkih novinara Global Investigative Journalism Network (GIJN). GIJN je organizacija neprofitnih istraživačkih novinarskih grupa, koja se bavi produkcijom istraživačkih priča, treninzima, obezbeđivanjem sredstava za rad istraživačkih novinara i pomaganjem osnivanja sličnih neprofitnih grupa. Osnovan je 2003. godine, i svake dve godine održava svetske konferencije istraživačkog novinarstva na kojima su novinari i urednici CINS-a aktivni učesnici.

 

Šta istražujemo


CINS istražuje organizovani kriminal, politiku, biznis, prevare, energetiku, životno okruženje, korupciju, sudstvo, sport i druge važne oblasti društva.CINS nastoji da u mali broj tema, za koje ima kapacitete, uvrsti one koje najsnažnije utiču na živote što većeg broja građana Srbije.

Organizacija koristi i prilike da istraži teme koje nisu od nacionalnog značaja, ali ih lokalni mediji ne istražuju, dok su nacionalni za takve teme nezainteresovani.

 

CINS bira i teme koje smatra značajnim prema njihovom sadržaju i uticaju na društvo.

 

Istorija


Centar za istraživačko novinarstvo Srbije osnovan je 2007. godine, kao sekcija Nezavisnog udruženja novinara Srbije. 

CINS je, 2012. godine, postao nezavisno pravno telo i registrovan je u Agenciji za privredne registre kao fondacija. 


CINS je od osnivanja sproveo više istraživačkih i edukativnih projekata i objavio više desetina istraživačkih priča.

CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO SRBIJE SU:

 

Glavni i odgovorni urednik: 

Dino Jahić

dino@cins.rs

 

Direktor: 

Branko Čečen

branko@cins.rs

 

Urednik veb-sajta: 

Perica Gunjić

pera@cins.rs

 
ISTRAŽIVAČKI TIM:

 

Ivana Jeremić (zamenica urednika)

ivana@cins.rs


Anđela Milivojević

andjela@cins.rs

 

Milica Šarić

milica@cins.rs

 

Milica Stojanović

milicas@cins.rs

 

ISTRAŽIVANJE I PROMOCIJA:

 

Bojana Bosanac

bojanab@cins.rs

 

******

 

Finansijski direktor: 

Marko Lazić

finansije@cins.rs

 


******

 

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije – CINS

IN000492

Izdavač: Centar za istraživačko novinarstvo – Fondacija

Resavska 28/II, 11000 Beograd, Srbija

Savet za štampu