04 April 2013, 02:04

Komentari (0)

Grad Novi Pazar mimo zakona uložio milion i po evra u izgradnju stadiona

Grad Novi Pazar je prekršio Zakon o javnim nabavkama da bi lokalni fudbalski klub ušao u Super ligu Srbije. U žurbi da se posao rekonstrukcije stadiona FK “Novi Pazar” vredan 160 miliona dinara obavi pre početka fudbalske sezone, Grad je isti dodelio firmi koja nije ispunjavala uslove. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je u celini poništila ovu nabavku, što je potvrdio i Vrhovni kasacioni sud

Piše: Dragana Pećo

Prilikom polaganja kamena temeljca, ministar Rasim Ljajić, tadašnji predsednik FK „Novi Pazar“, izjavio da je rekonstrukcija stadiona jedna od najvećih investicija u gradu 2011.

Izvor: novipazar.rs

Prilikom polaganja kamena temeljca, ministar Rasim Ljajić, tadašnji predsednik FK „Novi Pazar“, izjavio da je rekonstrukcija stadiona jedna od najvećih investicija u gradu 2011.

Tokom 2011. godine Vlada Republike Srbije je odobrila sredstva za modernizovanje nekoliko fudbalskih stadiona u Srbiji kako bi zadovoljili standarde međunarodnih takmičenja. Među njima je bio i Gradski stadion u Novom Pazaru. Radovi, koji su prema ugovoru vredni 165 miliona dinara, finansirani su sa po deset odsto iz lokalnog i republičkog budžeta, a ostatak kreditima poslovnih banaka koji bi podjednako isplaćivale država i lokalna samouprava.

 

Da bi „hitno“ izgradio stadion, Grad je kršeći Zakon o javnim nabavkama posao dodelio firmi koja nije ispunjavala uslove                        (Foto: novipazar.rs)


U vreme kada je Vlada odobravala sredstva za stadion u Novom Pazaru i tokom same modernizacije, predsednik fudbalskog kluba je bio tadašnji ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, danas potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Grad je vodio Meho Mahmutović iz Sandžačke demokratske partije (SDP) koji je na poslednjim izborima, kao Ljajićev koalicioni partner, ponovo izabran za gradonačelnika.

Nabavku za stadion raspisao je Grad Novi Pazar u februaru 2011. i sprovedena je po Zakonu o javnim nabavkama (ZJN) i Zakonu o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, kojim su uređeni uslovi i način realizacije svih građevinskih projekata koje finansira država.

Ovim zakonom unapred je eleminisana i smanjena konkurencija jer se nabavke ne objavljuju javno, u otvorenom postupku, gde svi zainteresovani mogu da se prijave, već se primenjuje pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja, u kojem naručilac sam bira kome će poslati poziv za prijavu na tender.

Ponude građevinskih firmi pristigle nakon poziva Grada otvorene su 18. marta 2011.
Kako je navedeno u zapisniku, sve ponude su bile neispravne ili nepotpune. Iako ZJN propisuje da se u tom slučaju postupak poništava i raspisuje nova nabavka, Grad je to zanemario i tražio da se postojeće ponude dopune kako bi postupak ipak bio nastavljen.

 

Sve ponude neispravne, a postupak „hitno“ nastavljen

 

Novinari CINS-a su kontaktirali sve građevinske firme koje su u prvom krugu dostavile ponudu i prisustvovale otvaranju istih. Međutim, od tri firme koje su učestvovale u poslednjem krugu izbora ponuđača, samo su predstavnici “Ikan company” želeli da daju izjave.

CINS je pomoću Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja od nadležnih organa prikupio dokumentaciju u vezi sa javnom nabavkom rekonstrukcije novopazarskog stadiona.

Analizirajući dokumenta, Rade Đurić, pravnik iz organizacije „Transparentnost Srbija“, zaključuje da su postavljeni uslovi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ali da je vrednovanje ponuda nejasno.

„Dosta tih dopuna (ponuda) je bilo neosnovano i automatski su morale biti odbijene“, rekao je Đurić za CINS.

Predsednik Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava Dragan Dobrašinović takođe smatra da je postupak trebalo obustaviti.

„Ako nijedna ponuda ne ispunjava uslove koji su propisani konkursnom dokumentacijom, poništava se tender i otvara se novi. Ponude se otvaraju, tu sedi Komisija, kaže „neispravna“, „neispravna“… Nema sad dopune – „donesi još ovo“. Međutim, ne. Oni su tražili dopunu i po svaku cenu su gurali (postupak)“, objašnjava Dobrašinović za CINS.

Član gradske Komisije koja je sprovela predmetnu nabavku, Radivoje Jelesić, kaže da su tražili dopune umesto da ponovo raspišu nabavku jer su hitno hteli da završe stadion.

„Moglo je to da se zaustavi, ali da je poništeno, prošlo bi još godinu dana. Građevinska sezona bi prošla i zato smo tražili dopune, zbog hitnosti. Sem drugih uslova, da bi klub mogao da uđe u Super ligu, stadion je morao da bude završen do jula 2011. godine“, rekao je Jelesić za CINS.

Međutim, nigde u dokumentaciji se ne navodi da je neophodno ovu nabavku sprovesti po hitnom postupku prouzrokovanom vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, kako je propisano u ZJN.

 

Protivzakonito isključen jedan od ponuđača

 

Prilikom drugog otvaranja ponuda nakon što su sve firme morale da dostave dopune istih jer su bile nepotpune, komisija Grada je uočila „neuobičajeno nisku cenu na poziciji betonskih radova“ u ponudi firme „Amiga“ d.o.o. iz Kraljeva. Osim zbog ove nejasnoće, Grad im je dao i negativne poene za ranije izvođene radove (izgradnja gradskog objekta „JAZ“ u Novom Pazaru, 2008.), nakon čega ih je Komisija obavestila da neće biti pozvani u dalji tok pregovaranja.

Zbog ovakve odluke, „Amiga“ se obratila Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i poslala joj zahtev za zaštitu prava u kojem su zahtevali da budu uključeni u postupak. Sem ukazivanja na neispravnost ostalih ponuda, „Amiga“ je u pomenutom zahtevu navela da cenu koju su ponudili vide kao najnižu realno obračunatu, da su radove zbog kojih su dobili negativne bodove završili „kvalitetno i u roku“, nakon čega je to „potpisano i overeno“ od strane nadležnih organa, kao i da su za taj posao „kompletno isplaćeni“.

Predstavnici „Amige“ su odbili da daju izjave novinarima CINS-a.


Klikni ovde za nastavak priče

Komentari (0)
Napiši komentar


Ime i prezime

Komentar
Ne možete da protumačite sliku? kliknite ovde da osvežite