CINS debata o borbi protiv korupcije

Neki od potvrđenih panelista su Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Čedomir Jovanović, predsednik Liberalno demokratske partije, Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda, Milan Antonijević iz YUCOM-a kao i mnogi predstavnici advokata, sudova, tužilaštava, anti-koruptivnih tela, međunarodnih i nevladinih organizacija.

Panelisti će zajedno sa gostima debate pokušati da ponude rešenja za prepreke na koje država nailazi prilikom procesuiranja slučajeva korupcije.

Događaj će se sastojati od tri panel diskusije na teme:

 

- Biranje advokata po službenoj dužnosti – problemi u praksi
- Procesuiranje korupcije na sudovima
- Anti-koruptivna tela i procesuiranje korupcije

Povod za održavanje ove debate je višemesečno istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo Srbije koje je proizvelo šest istraživačkih priča i dve baze podataka. Jedna baza sadrži podatke o postupcima Agencije za borbu protiv korupcije protiv funkcionera a druga baza sadrži podatke u vezi sa postavljanjem advokata po službenoj dužnosti.

 

Agendu događaja možete pogledati OVDE.

 

Skup predstavlja završni događaj istoimenog projekta koji podržava Ambasada Kraljevine Holandije kroz program MATRA.