Kredit Pinku i dalje tajna

Novinar Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) Vladimir Kostić uputio je zahtev Agenciji da mu dostavi ugovore sa Pink International Company, iz kojih bi javnost mogla da sazna sve pojedinosti ovog poslovnog aranžmana državne agencije i privatne kompanije.

 

Agencija je odbila zahtev sa obrazloženjem da se radi o poslovnoj tajni.

 

Nakon žalbe Kostića, Poverenik za informacije od javnog značaja naložio je 25. februara Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije da u roku od pet dana dostavi novinaru CINS-a sve tražene podatke jer, kako se navodi u rešenju, u Zakonu o tajnosti podataka nema osnova da se tražene informacije proglase tajnom.

 

Poverenik smatra i da posle objavljene sumnje Miroslave Milenović, članice Saveta za borbu protiv korupcije, da je kredit koji je Agencija dala Pinku poslužio zapravo da bi Željko Mitrović, vlasnik Pinka, platio porez, postoji „pojačan interes javnosti da zna“.

 

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, međutim, i pored naloga Poverenika, nije do danas novinaru dostavila tražene informacije.