Postupci koje je Agencija za borbu protiv korupcije vodila protiv funkcionera u Srbiji

Baza podataka sadrži informacije o skoro 2.000 postupaka koje je od 2010. do početka 2016. godine Agencija za borbu protiv korupcije vodila protiv funkcionera među kojima su: poslanici, ministri, državni sekretari, ambasadori, gradonačelnici, lokalni odbornici, direktori javnih preduzeća, dekani i drugi. Ukoliko je postojala sumnja da je došlo do ozbiljnijeg prekršaja, Agencija je sudovima i tužilaštvima podnosila zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno, krivičnu prijavu.

Prikupljanje i obrada informacija trajala je šest meseci a izvori su: Agencija, tužilaštva, sudovi i druge institucije. Do objavljivanja baze CINS još nije dobio sve podatke o ishodima pokrenutih postupaka, pa će te informacije, uključujući i kopije dokumenata, da budu naknadno unesene.

 

Autori: Vladimir Kostić i Bojana Bosanac, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije

 

Napomena: Posle izbora neke od kategorija baza se sama ažurira i sužava rezultate pretrage, posle čega se može birati nova kategorija radi dobijanja još preciznijih rezultata. Klikom na znak „+“ pojavljuje se više informacija o postupku za svakog funkcionera.

Ime i prezime Funkcija Organ Osnov Godina Prekršajna prijava Ishod prekršajnog postupka Krivična prijava Ishod krivičnog postupka
Učitavanje podataka...