14 Mart 2008, 16:04

Komentari (1)

Pretraživači u Srbiji

Pretraga preduzetnika, kompanija, blokiranim preduzećima, banaka, osiguravajućih društava, davalaca lizinga...

Piše: Đorđe Padejski

Agencije za privredne registre Republike Srbije - www.apr.gov.rs

 

Zvanični pretraživač srpskih kompanija nalazi se na websajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije, koja je počela sa radom 2005. godine radi postizanja dostupnosti podataka i formiranja centralizovane baze podataka o privrednim subjektima.

 

Agencija vodi sledeće registra: privredni subjekti, preduzetnici, finansijski izveštaji i boniteti, finansijski lizing, založno pravo, javna glasila, udruženja, strana udruženja, turizam, stečajne mase, mere i podsticaji regionalnog razvoja, komore, zadužbine, fondacije, predstavništva stranih zadzžbina i fondacija.

 

Prema evidenciji APR, aktivno je oko 86.000 privrednih subjekata, dok je prema zvaničnoj statistici registrovano oko 240.000 preduzetnika, čiji se registar još uvek nalazi u formiraranju.

 

Na pretraživač se odlazi se polazne strane sajta gde se nalaze sve ove kategorije. Pretraga je moguća samo na dva načina: po nazivu i matičnom broju, ali se najbolji rezultati postižu pretragom imena sa parametrom da samo “sadrži” ključnu reč. Ako ste pak sigurni za naziv kompanije, ili imate i njen matični broj, vrlo brzo ćete doći do podataka kao što su osnivački ulog, vlasnička struktura, pretežna delatnost, članovi upravnog odbora, kontakt informacije, podaci o zastupniku, broj računa itd. Ako je preduzeće u postupku registracije, nećete ništa dobiti.

 

Pretraga preduzetnika je veoma slična, ali je moguća i pretraga po imenu vlasnika radnje i opštini, a pristupa joj se iz istog boksa na polaznoj strani.

 

Morate unositi karaktere č,ć,š,ž,đ kako biste dobili prave rezultate, i na žalost baze postoje samo na srpskom jeziku. Ako vam je neophodna pomoć, možete se obratiti autoru ovog zapisa.

 

Narodna banka Srbije – www.nbs.rs

 

Na sajtu srpske državne banke objavljuju se podaci o dužnicima u prinudnoj naplati, odnosno svim preduzećima koja su bila nelikvidna (blokirana) neprekidno duže od 30 dana. Narodna banka Srbije na mreži vodi i jedinstveni registar poslovnih računa sa prilično vrednim informacijama. Sajt NBS ne nudi listu nelikvidnih privrednih subjekata, već pretraživač, pa je potrebno o predmetu pretrage znati jedan od tri podatka: PIB, matični broj ili račun. Do ovih podataka može se lako doći pretragom baze jedinstvenih računa.

 

Baze, pretraživači, šifrarnici

 

- Pretraživanje jednistvenog registra računa – http://www.nbs.rs/export/internet/latinica/67/rir.html

- Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati – http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/67/pn.html

 

Liste davalaca finansijskih usluga

 

- Spisak banaka

- Spisak društava za osiguranje

- Spisak davalaca finansijskog lizinga

- Vlasnička struktura i bilans stanja/uspeh banaka

 

Centralni registar depo i kliring hartija od vrednostihttp://www.crhov.rs/

Podaci o preduzećima koji su registrovani na srpskoj berzi deonica se mogu dobiti od Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti.


Beogradska berza - http://www.belex.co.rs.


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnostiwww.poverenik.org.rs


Komentari (1)
Napiši komentar
Marina maksimovic
13 Novembar 2017, 16:13
Preduzetnik


Ime i prezime

Komentar
Ne možete da protumačite sliku? kliknite ovde da osvežite