CINS-ov projekat: Istraživanje vladavine prava u Srbiji

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) sprovodi projekat pod nazivom “Prove & Improve: Investigating Rule of Law in Serbia” u periodu od 18 meseci, od januara 2016. do juna 2017.
Projekat finansira Evropska unija, u okviru Medijskog programa 2014. 
Projekat je fokusiran na tri grupe aktivnosti:

 

CINS će proizvesti 12 istraživačkih priča na temu vladavine prava u sledećim tematskim oblastima:

 

  • Nezavisnost, transparentnost i efikasnost u sprovođenju pravde i rada pravosuđa;
  • Zaštita zakona i borba protiv svih oblika kriminala, uključujući organizovani kriminal;
  • Transparentnost javnog budžetiranja i trošenja;
  • Odgovornost javnih funkcionera;
  • Zaštita ljudskih i fundamentalnih prava.

 

CINS će sprovesti dugoročan trening iz istraživačkog novinarstva i vladavine prava za 20 lokalnih novinara i mentorisaće priče koje će istraživati polaznici, a koje će biti objavljene na web sajtu CINS-a i biće ponuđene na objavljivanje matičnim medijima polaznika i drugim medijima.


 

CINS-ova istraživanja će proizvesti informacije koje će biti doprinos alternativnim monitoring izveštajima koalicije OCD-a prEUgovor koji se bave napretkom u poglavljima 23 i 24 pregovora sa EU.


 

Ciljevi projekta su da:

 

  • Doprinese detaljnom informisanju građana o pitanjiima u vezi sa vladavinom prava.
  • Ojača veštine istraživačkog novinarstva lokalnih novinara i medija u oblasti vladavine prava.
  • Doprinese kvalitetu monitoring izveštaja koalicije prEUgovor o napretku u pregovaračkim poglavljima 23 i 24.


Priče proizvedene u okviru projekta, kao i vesti u vezi sa sprovođenjem projekta, dostupne su u posebnoj sekciji na sajtu CINS-a posvećenoj projektu.


 

Projekat finansira Evropska unija, u okviru Medijskog programa 2014.