Socijaldemokratska partija Srbije

Stranka u vladajućoj koaliciji. Na parlamentarne izbore 2016. izašla je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i osvojila 10 mandata u Narodnoj skupštini.
Socijaldemokratska partija Srbije

Isplate za sve poslanike: 67.411.215,58

(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018)
(2018, 2019)