Savez vojvođanskih Mađara

Manjinska stranka. Na parlamentarnim izborima 2016. osvojila je četiri mandata u Narodnoj skupštini.
Savez vojvođanskih Mađara

Isplate za sve poslanike: 36.063.827,45

(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016, 2017, 2018, 2019)
(2016)