Isplate za sve poslanike: 2.998.793,17

(2016, 2017, 2018, 2019)